اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 1401/10/21

جلسه دفاع از پایان نامه در تاریخ 1401/10/21

به اطلاع میرساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم زیبا نجاری دانشجوی ارشد گروه تاریخ روز شنبه مورخ 1401/10/21 ساعت10در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار میگردد.

امتیاز به خبر :