اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی کاربردی

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در شیمی کاربردی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه ارشد در شیمی کاربردی آقای عباس شرفی در تاریخ شنبه 1401/11/19ساعت 12 درسالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد.

عنوان رساله:

آنالیز و مدل سازی میکروپلاستیک ها در گرد و غبار منطقه سیستان

 

استاد راهنما: دکتر مهدی شهرکی

استاد راهنما: دکتر محمد رضا رضائی کهخا

 

چکیده این پایان نامه را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست