اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سمینار کارشناسی ارشد در شیمی گرایش فیتوشیمی

سمینار کارشناسی ارشد در شیمی گرایش فیتوشیمی

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد در فیتوشیمی خانم سمانه ناروئی در تاریخ دوشنبه 1401/11/26 ساعت 11:30 درسالن سمعی و بصری دانشکده علوم برگزار خواهد شد.

عنوان رساله:

مهار خوردگی آهن با برخی از ترکیبات برگهای گیاه مورینگا اولیفرا در محیط اسیدی: مطالعه نظری

 

استاد راهنما: دکتر مهدی شهرکی

استاد مشاور: دکتر فاطمه محمودی

 

چکیده این پایان نامه را از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست