اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

مجوز پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان صادر شد

مجوز پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان صادر شد

دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان سومین دانشگاه کشور موفق به اخذ مجوز پردیس علم و فناوری شد

به گزارش حوزه معاونت پژوهش و فناوری، با توجه به توسعه حوزه فناوری و نوآوری دانشگاه و تکمیل زنجیره مرکز کارآفرینی، مرکز نوآوری و مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان و با توجه به درنظر گرفتن زیرساخت‌های توسعه‌ای، دانشگاه سیستان و بلوچستان اقدام به راه‌اندازی پردیس علم و فناوری نموده که ۸ ساختمان توسعه‌ای در محدوده کنونی دانشگاه و ۲۰ هکتار در فاز اول در اراضی متعلق به دانشگاه و ۵۰ هکتار در فاز دوم برای توسعه پردیس علم و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است که موجب توسعه اقتصاد دانش بنیان خواهد شد.

در مرکز کارآفرینی دانشگاه فعالیت‌ها و برنامه‌های ترویجی و توانمندسازی؛ در مرکز نوآوری، برنامه‌های توسعه هسته‌های فناور و نوآور و در مرکز رشد دانشگاه مدل حمایتی توسعه کسب و کارهای شرکت‌های فناور، دانش بنیان و خلاق پیگیری خواهد شد.

شرکت‌های فناور خلاق و دانش بنیان پس از طی کردن مراحل رشد، می‌توانند کسب و کارهای خود را در پردیس دانشگاه به مدت نامحدود مستقر کرده و برنامه‌های توسعه‌ای خود را پیش برند.

دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه مادر جنوب شرق کشور با اولویت دانشگاه کارآفرین و جامعه محور، اقدام به تغییر ماموریت‌ها و برنامه‌ها به سمت رسیدن به اهداف فناورانه کرده که راه اندازی پردیس علم و فناوری یکی از قدم‌های اصلی رسیدن به این اهداف است.

امتیاز به خبر :