اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بررسی وضعیت سراهای دانشجویی توسط مدیریت امور دانشجویی دانشگاه

بررسی وضعیت سراهای دانشجویی توسط مدیریت امور دانشجویی دانشگاه

با هدف بررسی دقیق وضعیت سراهای دانشجویان دختر و پسر، مهندس ملاحسینی مدیر امور دانشجویی به همراه تنی چند از مسئولان آن حوزه، در روز ۱۷ شهریورماه از سراهای دختران و پسران بازدید کردند

به گزارش حوزه معاونت دانشجویی، با هدف بررسی دقیق وضعیت سراهای دانشجویان دختر و پسر، مهندس ملاحسینی مدیر امور دانشجویی به همراه تنی چند از مسئولان آن حوزه، در روز ۱۷ شهریورماه از سراهای دختران و پسران بازدید کردند.
بانزدیک شدن به سال تحصیلی جدید و آغاز پذیرش و ثبت نام دانشجویان در دانشگاه سیستان و بلوچستان ، مسئولین حوزه مدیریت امور دانشجویی طی بازدیدی از مجموعه سراهای دختران و پسران روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۷ از روند آماده سازی و فراهم شدن شرایط اسکان دانشجویان جویا و نکات قابل ذکر را به مجموعه تحت مدیریت یادآوری نمودند بدنبال این بازدید ۳ ساعته جلسه کارشناسی با سرپرستان سراها ، کارشناسان اداره خوابگاه و  تیم نرم افزاری صورت گرفت و از فناوری جدید پذیرش دانشجویان روی سامانه usbplus با ماژول جدید انتخاب هم اتاقی به شیوه هوشمند نیز رونمایی شد. در این جلسه نکات فنی موضوع پذیرش مطرح و هریک از معضلات موجود در فرآیند پس از طرح توسط تیم نرم افزار مرتفع گردید. در پایان گزارشی از تعداد دانشجویان پذیرش شده از طریق بستر نرم افزاری جدید ارائه گردید و جلسه راس ساعت ۲۰ باذکر صلواتی بر محمدو آل محمد پایان یافت.

امتیاز به خبر :