اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کسب رتبه "الف" نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۰

کسب رتبه "الف" نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۰

نشریه جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان در ارزیابی ۱۴۰۰ کمیسیون نشریات وزارت علوم، توانست رتبه علمی (الف) را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجله جغرافیا و توسعه از سال ۱۳۸۲ تا دو سال قبل بطور پیوسته دارای بالاترین رتبه بوده و در عین حال با ارزیابی ISC در بین بیش از ۱۲۰۰ مجله علمی-پژوهشی کل کشور اعم از علوم پایه تا مهندسی و علوم انسانی و غیره طی این سال‌ها جزو ۱۰ مجله برتر کشور بوده و بارها مورد تشویق قرار گرفته است. همچنین این مجله علمی در بین ۵۳ مجله علمی-پژوهشی جغرافیای کشور نیز همیشه رتبه اول را داشته است.

روابط عمومی دانشگاه کسب این موفقیت را به اعضای هیات تحریریه و عوامل اجرایی نشریه تبریک عرض می‌نماید.

https://journals.msrt.ir/home/detail/10617/

امتیاز به خبر :