اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

هجدهمین همایش دبیران هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور در مشهد برگزار شد

هجدهمین همایش دبیران هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور در مشهد برگزار شد

نوبت دوم هجدهمین همایش دبیران هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور که در سه موضوع هم اندیشی، حل مساله و امیدآفرینی و با شعار هر دانشگاه، یک اندیشکده از روز دوم تا چهارم تیرماه در تالار شهید سلیمانی مجمتع شهدای سلامت مشهد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان نوبت دوم هجدهمین همایش دبیران هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی سراسر کشور که در سه موضوع هم اندیشی، حل مساله و امیدآفرینی و با شعار هر دانشگاه، یک اندیشکده از روز دوم تا چهارم تیرماه در تالار شهید سلیمانی مجمتع شهدای سلامت مشهد برگزار شد.
در دور دوم این همایش سراسری که مربوط به دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت بود، از بین ۱۲۰ دبیر هم‌اندیشی در کل دانشگاه‌های کشور، ۵ دبیر هم‌اندیشی به عنوان دبیر هم‌اندیشی فعال کشوری انتخاب شدند که دکتر مصطفی اربابی مجاز از دانشگاه هم جزو برگزیدگان بود.
روابط‌عمومی دانشگاه این توفیق را خدمت ایشان تبریک گفته، موفقیت‌های بیشتری برای این عزیز مسئلت دارد.

امتیاز به خبر :