اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری نمایشگاه محصولات دانش بنیان ،فناور و خلاق

برگزاری نمایشگاه محصولات دانش بنیان ،فناور و خلاق

برگزاری نمایشگاه محصولات دانش بنیان ،فناور و خلاق در راستای توسعه محصولات در بازار پاکستان و افغانستان

مورخ :8 الی 10 تیرماه

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط