اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدید مدیرکل استاندارد استان از دانشکده صنعت و معدن خاش

بازدید مدیرکل استاندارد استان از دانشکده صنعت و معدن خاش

دکتر مجید محبی مدیرکل استاندارد استان در روز ۱۱ دی ماه در معیت دکتر محمد حسین دهقان از دانشکده صنعت و معدن خاش بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت و معدن خاش، دکتر مجید محبی مدیرکل استاندارد استان در معیت دکتر محمد حسین دهقان از دانشکده صنعت و معدن خاش در روز ۱۱ دی ماه از سایت جدید این دانشکده  بازدید کرد. سپس در نشستی تفاهم نامه همکاری میان دانشکده صنعت و معدن  و اداره کل استاندارد منعقد گردید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط