اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه بررسی چالشهای فضای کسب و کار در اداره فوق برنامه

جلسه بررسی چالشهای فضای کسب و کار در اداره فوق برنامه

جلسه بررسی چالشهای فضای کسب و کار جدید مبتنی برشراکت وعقود شرعی ، عرفی وسنتی جامعه یکشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور یکی از روحانیون کار آفرین ،دونفر از اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه فرهنگیان وکارشناس مرکز کسب و کار اداره کل فنی و حرفه ای استان وکارشناسان حوزه اجتماعی دانشگاه برگزار گردید ابعاد مختلف این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار بر تجدید این جلسات در نشست های آتی گردید.

امتیاز به خبر :