اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نخستین جلسه شورای سیاستگذاری همایش بین المللی گفتگوی ادیان

نخستین جلسه شورای سیاستگذاری همایش بین المللی گفتگوی ادیان

نخستین جلسه شورای سیاستگذاری همایش بین المللی گفتگوی ادیان در روز یکشنبه مورخ 09/07/1400 ساعت 9:30 در دفتر ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد. در این جلسه که با حضور شورای دانشکده الهیات، معاونت فرهنگی و اجتماعی و رئیس نهاد رهبری دانشگاه برگزار گردید در مورد عنوان همایش، زمان همایش، دبیران علمی و اجرائی همایش و رئیس شورای سیاستگذاری همایش تصمیم گیری شد.

امتیاز به خبر :