اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام از دانشجویان نو ورود مقطع كارشناسي ارشد سال 1400 و انتخاب واحد و شروع کلاس های درسی

  

امتیاز به خبر :