اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمد خزایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمد خزایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند:

موضوع: بیان نمادین هنر ایران

سخنران: جناب دکتر محمد خزایی

چهارشنبه 19 آذر ساعت11 الی 13

لینک شرکت:

/http://webinar2.usb.ac.ir/art

امتیاز به خبر :