اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکترمیراحمدمحیط طباطبایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکترمیراحمدمحیط طباطبایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند:

موضوع: میراث فرهنگی و معماری

سخنران: جناب دکترمیر احمد محیط طباطبایی

چهارشنبه 19 آذر ساعت 9 الی 11

لینک شرکت:

/http://webinar2.usb.ac.ir/art

امتیاز به خبر :