اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم مهندس دادگر به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم مهندس دادگر به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش

گروه معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان به مناسبت چهارمین روز از هفته پژوهش برگزار می کند:

موضوع: سخنرانی با موضوع پیاده محوری، الگوی موفق برای پایداری شهری 
(با نگاهی به تجربه کوتاه بوگوتا)

سخنران: خانم مهندس دادگر

سه شنبه 18 آذر ساعت 9 الی 11

لینک شرکت در کارگاه:

/http://webinar2.usb.ac.ir/art

امتیاز به خبر :