اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

جلسه معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی شهید نیکبخت روز شنبه 99/09/01 ساعت 21:30 - 20

نحوه ورود به جلسه:

1- ورود به سامانه https://lms.usb.ac.ir با نام کاربری و کلمه عبور مرتبط با سامانه آموزش الکترونیکی

2- ورود به درس کانال ارتباطی معاونین آموزشی و مدیران آموزشی دانشگاه با دانشجویان گرامی

3- ورود به لینک جلسه معارفه دانشجویان نو ورود دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

4- بر روی پیوستن به کلاس کلیک کنید و وارد جلسه شوید

امتیاز به خبر :