اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19

اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19

اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید-19 در روزهای 17 و 18 دی ماه سال جاری توسط دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و با همکاری مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه های صنعتی شریف و شیراز و  مشارکت مراکز مشاوره، بهداشت و درمان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار می شود.

مهلت ارسال چکیده مقالات: 22 آذر 1399

تاریخ برگزاری 17 و 18 دی ماه 1399

 

محورهای کنگره:

سبک زندگی

پیامدهای روانشناختی

پیامدهای آموزشی

پیامدهای اجتماعی

پیامدهای خانوادگی

دانشگاه پس از کرونا

پیشگیری و رفتارهای بهداشتی

بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کووید-19

 

سایت کنگره:

http://uni.covid.cong.sharif.edu/

پست الکترونیک دبیرخانه:

uni.covid.cong@sharif.edu

 

 

امتیاز به خبر :