اخبار و اطلاعیه

برگزاری آیین همبستگی دانشگاهیان دانشگاه سیستان و بلوچستان با جنبش نَفَس در امریکا

برگزاری آیین همبستگی دانشگاهیان دانشگاه سیستان و بلوچستان با جنبش نَفَس در امریکا

به همت بسیج اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان و با همکاری بسیج کارکنان و معاونت فرهنگی دانشگاه، آیین همبستگی دانشگاهیان دانشگاه سیستان و بلوچستان با جنبش نفس در آمریکا در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم، اساتید و کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان، همراه با دانشگاه‌های سراسر كشور،  یكپارچه ندای انزجار از سیاست‌های آمریكایی و حمایت از جنبش اجتماعی نفس سردادند.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط