اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری انتخابات روسای دانشکده‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان

 برگزاری انتخابات روسای دانشکده‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان

انتخابات روسای دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان در روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه جاری، به صورت اینترنتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، انتخابات روسای  دانشکده "مهندسی شهید نیکبخت"، دانشکده "مهندسی برق و کامپیوتر" و دانشکده "مدیریت و اقتصاد" دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت اینترنتی از ساعت ۸ تا ۱۳ روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.

در این انتخابات تعداد واجدین شرایط رای دادن برای انتخاب ریاست دانشکده "مهندسی نیکبخت"، ۵۶ نفر بودند که ۵۲ نفر در انتخابات شرکت کردند. در نهایت دکتر مهدی اژدری مقدم ۲۴ رای و دکتر داود محبی کلهر نیز با ۲۸ رای کسب کردند.

در رای گیری برای انتخاب ریاست دانشکده "مهندسی برق و کامپیوتر" نیز ۲۵ نفر واجد شرایط رای گیری بودند که ۲۴ نفر در انتخابات شرکت کرده و ۳ نفر رای ممتنع دادند.

دکتر سید مسعود برکاتی ۸ رای، دکتر محمود اوکاتی صادق ۴ رای و دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی ۹ رای کسب کردند.

همچنین پس از برگزاری انتخابات برای انتخاب ریاست دانشکده "اقتصاد، مدیریت و حسابداری"، دکتر مهدی فغانی ۱۳ رای و دکتر مرضیه اسفندیاری ۱۵ رای کسب کردند.

در این انتخابات نیز ۳۴ نفر واجد شرایط رای بودند که ۳۰ نفر در رای گیری شرکت کردند و ۲ نفر رای ممتنع دادند.

گفتنی است انتخابات در دیگر دانشکده‌های دانشگاه که تعداد کاندیداهای آنها به حدنصاب نرسیده بود برگزار نشد.

 

 

 

امتیاز به خبر :