اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ساعت کاری دانشگاه از تاریخ 98/12/17 ( 7 لغایت 14:30) اعلام می گردد

ساعت کاری دانشگاه از تاریخ 98/12/17 ( 7 لغایت 14:30) اعلام می گردد

قابل توجه کلیه همکاران محترم/

 

احتراما ، ساعت کاری دانشگاه از تاریخ 98/12/17 ( لغایت 14:30) اعلام می گردد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط