اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سرپرست حوزه مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشکده صنعت و معدن خاش منصوب شد

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر رضایی ریاست محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان جناب آقای دکتر محمد امین شیر خانی به سمت سرپرست حوزه مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشکده صنعت و معدن خاش منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی دانشکده صنعت و معدن خاش، در این حکم آمده است:
انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان ماموریت و وظایف محوله را بر پایه ی شرح وظایف، قوانین و مقررات و در چارچوب برنامه ها و سیاست های دانشگاه در زمینه ی بین المللی سازی، توسعه کار آفرین و حل مشکلات جامعه، به انجام رسانید. بایسته است با پیروی از آموزه های اسللامی، راهبردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جلب همکاری همه مدیران اساتید و کار کنان گرامی، نقشی شایسته در تربیت آینده سازان میهن اسللامی ایفا نمایید.
امتیاز به خبر :