اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری دوره پژوهش های سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان با همکاری دانشکده صنعت و معدن خاش

برگزاری دوره پژوهش های سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان با همکاری دانشکده صنعت و معدن خاش
دوره پژوهش های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان با همکاری دانشکده صنعت و معدن خاش در مورخ 98/11/13 در محل سالن اجتماعات اداره صنعت، معدن و تجارت استان با تدریس دکتر آرمان بهاری استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده صنعت و معدن خاش به مدت 12 ساعت ویژه مدیران و کارکنان آن سازمان برگزار گردید.
امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط