اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه طراحی سنتی کاربردی به مناسبت هفته پژوهش در محل دانشکده هنر و معماری

برگزاری کارگاه طراحی سنتی کاربردی به مناسبت هفته پژوهش در محل دانشکده هنر و معماری

کارگاه طراحی سنتی کاربردی به مناسبت هفته پژوهش در تاریخ 19 آذر ماه ساعت 9 الی 11 صبح در محل  دانشکده هنر و معماری توسط استاد ابوالقاسم نعمت شهربابکی برگزار خواهد گردید.

حضور برای کلیه علاقمندان آزاد است

امتیاز به خبر :