اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

پذیرش دانشجوی بین المللی در نیمسال دوم تحصیلی 99-1398

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان از میان متقاضیان بین المللی (غیر ایرانی) ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجویان بین المللی (غیر ایرانی) و دستور العمل اجرایی مربوطه در نیمسال دوم تحصیلی 99-1398دانشجو می پذیرد. لذا خواهشمند است جهت انجام ثبت نام به سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی موجود در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه مراجعه نمایند.

 

از متقاضیان محترم تقاضا می گردد:

  1.  متن فراخوان به همراه کلیه فایل های پیوست را از صفحه اطلاعیه در وب سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان دانلود و مطالعه گردد.
  2. پیوست شماره 2 تکمیل گردد.
  3. در مرحله ثبت نام، اطلاعات فرم پذیرش دانشجویان غیر ایرانی تکمیل و به همراه پیوست شماره 2 در مرحله ارائه مدارک و مستندات بارگزاری گردد.
امتیاز به خبر :