اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ارتقاء مرتبه علمی جناب دکتر علی رضا طاهری به مرتبه ی استادی

ارتقاء مرتبه علمی جناب دکتر علی رضا طاهری به مرتبه ی استادی

در سومین جلسه دوره هفتم هیأت ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان که در صبح روز پنجشنبه دوم آبان ماه برگزار گردید، جناب دکتر علی رضاطاهری عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری، به مرتبه استادی ارتقاء یافتند. اعضاء هیأت علمی و همچنین کارکنان دانشکده هنر و معماری نیز این اتفاق مهم را تبریک گفته و برای ایشان نیز توفیقات روز افزون را خواهان است.

امتیاز به خبر :