اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری همایش پیش آگاهی کارآموزی

برگزاری همایش پیش آگاهی کارآموزی

دوره کارآموزی یکی از فرصت‌های مغتنم در کسب تجارب مفید، امکان پیاده سازی روش ها و تکنیک های فرا گرفته شده در دانشگاه در محیط های واقعی و محک زدن علایق کار دانشجویان است. اما متاسفانه دانشجویان قبل از انجام دوره کارآموزی، آگاهی لازم از ضرورت های این دوره را ندارند. به همین دلیل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت برای دانشجویانی که در تابستان جاری درس کارآموزی را اخذ کرده اند، دوره پیش آگاهی در تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1398 برگزار نمود. موضوعات این همایش در 3 بخش

 1. اهمیت و ضرورت دوره کارآموزی
 2. ایمنی
 3. مراحل ثبت و اخذ معرفی نامه در سامانه دانشگاه و سامانه ملی

به دانشجویان ارائه گردید. سرفصل های این دوره شامل ضروریات ایمنی، چگونگی استفاده از فرصت کارآموزی جهت ارتباط بیشتر با مراکز صنعتی، تاکیید بر استفاده از ظرفیت های سامانه ملی کارآموزی، مراحل اخذ معرفی نامه از سامانه کارآموزی دانشگاه و سامانه ملی کارآموزی و شیوه نگارش گزارش کارآموزی بود.

اهداف همایش:

 1. آشنا ساختن دانشجویان با مزایای کارآموزی و استفاده هرآنچه بهتر از این فرصت مغتنم
 2.  آشنایی دانشجویان با پارامترهای انتخاب بهترین و مناسب ترین محل برای گذراندن دوره کارآموزی
 3. اصول اولیه ایمنی در محیط های صنعتی 
 4. آشنایی دانشجویان با محیط کارآموزی و نوع برخورد با پرسنل محل کارآموزی
 5. آماده سازی دانشجویان جهت گذراندن یک کارآموزی خوب و موفق
 6. افزایش و بهبود عملکرد دانشجویان در کارآموزی
 7. آشنایی با شیوه نگارش مناسب گزارش کارآموزی
 8. راهنمای استفاده از سامانه کاراموزی دانشگاه جهت اخذ معرفی نامه و بارگذاری گزارش کار الکترونیکی و پرهیز از پرینت کاغذی گزارش
 9. تببین استفاده از ظرفیت های موجود در سامانه ملی کارآموزی

 

سخنرانان همایش:

بخش اول: دکتر محمدرضا شهرکی، مدیر گروه مهندسی صنایع

بخش دوم: دکتر خلیلی پور لنگرودی، عضو هیئت علمی مهندسی شیمی

بخش سوم: دکتر فاطمی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط