اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه با مدیر تحقیق و توسعه شرکت سیمان سیستان

روز دوشنبه 16 اردیبهشت جلسه ای با حضور اساتید گروه های مهندسی معدن و عمران و مدیر تحقیق و توسعه سیمان سیستان برگزار گردید. در این جلسه در خصوص اولویت های پیشنهادی شرکت سیمان سیستان و پیشنهاد های ارائه شده اعضاء هیئت علمی بحث و تبادل نظر شد. همچنین موضوعات ضروری نیاز به بررسی در مجموعه سیمان سیستان مطرح و به اطلاع همکاران رسانده شد. در پایان نیز مقرر شد این جلسات در تاریخ های بعد مجددا برگزار شود. 

امتیاز به خبر :