اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی دانشگاه برگزار گردید.

جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی دانشگاه برگزار گردید.

جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه درسالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، و به نقل از دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی در این جلسه دکتر رضایی رئیس دانشگاه طی سخنانی از آخرین جلسه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و ضمن بیان رضایت هیات از فعالیتهای انجام شده در دانشگاه سیستان و بلوچستان، به ذکر نقطه نظرات دانشگاه در این خصوص و ظرفیت کرسی ها در حل مسائل کشور، استان و دانشگاه اشاره نمود.

در ادامه نشست مسائل مختلف در ارتباط با سیاست گذاری و برنامه های آینده کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان پرپوزالهای برگزاری کرسی بررسی و مصوب گردید.

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط