اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

طراحی و ساخت دستگاه قدم زدن خانگی توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک

طراحی و ساخت دستگاه قدم زدن خانگی توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک

ساخت و طراحی دستگاه قدم زدن خانگی توسط انجمن علمی دانشجویی فیزیک با راهنمایی دکتر عبدالمحمود داورپناه عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک و همکاری دبیر انجمن علمی فیزیک خانم مطهره زور در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست