اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کسب عنوان انجمن علمی برتر توسط انجمن علمی فیزیک

کسب عنوان انجمن علمی برتر توسط انجمن علمی فیزیک
انجمن علمی دانشجویی فیزیک از دانشکده علوم در دهمین جشنواره دانشگاهی حرکت در سال تحصیلی 97-98 موفق به کسب عنوان انجمن علمی برتر شد.
همچنین این انجمن عنوان برگزیده در بخش فعالیت علمی خلاقانه را از آن خود نمود.
این موفقیت را به دانشجویان، کارکنان و استادان گروه فیزیک و به ویژه به آقای دکتر عبدالمحمود داورپناه استاد مشاور انجمن تبریک و تهنیت گفته و از خداوند متعال برای همه آنها توفیق بیشتر خواهانیم.
امتیاز به خبر :