اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه (تحلیل اجتماعی سیاسی خشونت در افغانستان) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه (تحلیل اجتماعی سیاسی خشونت در افغانستان) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه کارآفرینی با عنوان (تحلیل اجتماعی سیاسی خشونت در افغانستان) توسط جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر مورخ 17 اردیبهشت ماه 1398 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط