اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سخنرانی علمی با موضوع زیست نانو کامپوزیت های پری بیوتیک مقاوم به محیط گوارشی

سخنرانی علمی با موضوع زیست نانو کامپوزیت های پری بیوتیک مقاوم به محیط گوارشی

سخنرانی علمی با موضوع زیست نانو کامپوزیت های پری بیوتیک مقاوم به محیط گوارشی برای افزایش زنده مانی پروبیوتیک ها در تاریخ 14 اردیبهشت ماه از ساعت 13:30 در محل ساختمان یک، کلاس 205 با سخنرانی دکتر علیرضا چکشیان خراسانی برگزار میگردد.

امتیاز به خبر :