اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه پایان نامه نویسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه آموزشی اصول پایان نامه نویسی ارشد علوم اجتماعی توسط خانم دکتر خدیجه اسدی مورخ شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 13 در سایت ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 

امتیاز به خبر :