اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق الکترونیک

دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق الکترونیک

تاریخ دفاع رساله دکتری: پنج شنبه 1397/12/16

نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: مرتضی جان­فزا

استاد راهنما: دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی

عنوان رساله دکتری: فرکانس گزین پلاسمونی بر پایه گرافن

رشته و گرایش: مهندسی برق الکترونیک

داوران: دکتر محمدکاظم مروج فرشی، دکتر شهرام مهنا، دکتر مجید رشیدی هویه، دکتر ناصر هاتفی کرگان

امتیاز به خبر :