اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق مخابرات

دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی برق مخابرات

تاریخ دفاع رساله دکتری: چهار شنبه 1397/12/8

نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: سید محمد حسین رنجبران

استاد راهنما: دکتر شهرام مهنا

عنوان رساله دکتری: تحلیل، طراحی و پیاده­ سازی دوربین مایکروویو برای اهداف مخفی شده (منو استاتیک)

رشته وگرایش: مهندسی برق مخابرات، میدان

داوران: دکتر غلامرضا مرادی، دکتر جواد احمدی شکوه، دکتر هنگامه کشاورز، دکتر حمیده دشتی

امتیاز به خبر :