اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

قابل توجه کاربران محترم اینترنت دانشگاه

به دلیل بروزرسانی تجهیزات زیرساختی، اینترنت دانشگاه در روز پنجشنبه مورخ 1402/11/19 از ساعت 8 صبح به مدت 3 ساعت، به طور متناوب از دسترس خارج می شود.
پیشاپیش از شکیبایی شما عزیزان قدردانی می کنیم.

 

"مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان"

 

امتیاز به خبر :