كارشناسی , مدیریت دولتی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1372 ← 1376
كارشناسی ارشد , مدیریت دولتی , دانشگاه علامه طباطبائی , 1376 ← 1378
دكترا , مدیریت دولتی , دانشگاه علامه طباطبائی , 1378 ← 1383


دروس ارائه شده1395

روشي براي ارزيابي اعتماد مشتري به بانكداري الكترونيك با استفاده از داده كاوي

همايش بين المللي مديريت و اقتصاد پويا

بهرام اربابي, نورمحمد يعقوبي - 1395/09/15

نقش فناوري اطلاعات در lمعماري سازماني

كنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد پويا

خداداد آزريان, نورمحمد يعقوبي - 1395/09/15

بررسي تاثير توسعه دولت الكترونيك بر اجرايي شدن سياست هاي كلي نظام اداري( مطالعه چابكي سازمان)

كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

حليمه يوسفي طبس, نورمحمد يعقوبي - 1395/04/31

نقش سامانه هوشمند جامع امور گمركي بر بهبود عملكرد گمركات استان سيستان و بلوچستان

اولين كنفرانس ملي رياضيات و كاربردهاي آن در علوم و صنعت

نورمحمد يعقوبي, پايان علي - 1395/01/26
1394

مطالعه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين در استان سيستان و بلوچستان

چهارمين كنفرانس ملي مديريت و حسابداري

نورمحمد يعقوبي, محسن نوربخش, امين رضا کماليان, مهتا جودزاده - 1394/03/25
1393

روش تحقيق كيفي جهشي به سوي بومي سازي نظريه ها

كنفرانس بين المللي ابزار و تكنيكهاي مديريت

نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي, سيد علي داودي - 1393/12/05

مديريت دانش شهروندان و ارتباط آن با بهبود عملكرد در شهرداري ها

همايش ملي پژوهش هاي مهندسي رايانه

حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, هوشنگ خمر - 1393/09/20
1392

بررسي تاثير فناوري هاي نوين اطلاعاتي بر عملكرد در دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن (BSC)

دومين همايش ملي بررسي راهكارهاي ارتقاء مباحث مديريت، حسابداري و مهندسي صنايع در سازمانها

مرضيه ديانت, نورمحمد يعقوبي - 1392/09/26

امكان سنجي استقرار مديريت دانش در دانشگاه پيام نور استان البرز

دومين همايش ملي بررسي راهكارهاي ارتقاء مباحث مديريت، حسابداري و مهندسي صنايع در سازمانها

فاطمه نورا, نورمحمد يعقوبي - 1392/09/26

تاثير مشخصات فردي مشتريان بر قصد استفاده آنها از خدمات بانكداري موبايل (مطالعه موردي : شعب بانك صادرات شهرستان مشهد)

اولين كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات ايران

نورمحمد يعقوبي, زهرا نخعي راد - 1392/07/15

بررسي وضعيت فراموشي سازماني غيرهدفمند و راهكارهاي مديريت آن در بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان

دومين همايش ملي علوم مديريت نوين

نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي, مريم گلوي - 1392/06/14

بررسي وضعيت فراموشي سازماني غيرهدفمند و راهكارهاي مديريت آن در بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) زاهدان

دومين همايش ملي علوم مديريت نوين

نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي, مريم گلوي - 1392/06/14

تاثير مديريت دانش ضمني بر نوآوري

اولين همايش ملي مهندسي كسب و كار

نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي, علي کرم صادقي راد - 1392/03/08

ارائه مدلي مفهومي جهت شناسايي عوامل موثر بر نوآوري سازماني

همايش ملي دانشگاه كارآفرين (صنعت دانش محور)

فتانه بهاروند, نورمحمد يعقوبي, مريم متين پور - 1392/02/25

تحليلي بر موانع (شناسايي و رتبه بندي) كارآفريني در ايران با رويكرد فازي (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط در سطح خراسان رضوي)

همايش ملي دانشگاه كارآفرين (صنعت دانش محور)

نورمحمد يعقوبي, مهرآفرين بخشي مزده, محمد عليخاصي - 1392/02/25

نوع شناسي كارآفريني و كارافرينان

همايش ملي دانشگاه كارآفرين (صنعت دانش محور)

مريم احمدزاده, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي - 1392/02/25
1391

بررسي تاثير استقرار دولت الکترونيک در چابکي سازماني(مطالعه موردي:وزارت علوم و تحقيقات و فناوري)

چهارمين كنفرانس ملي مهندسي ومديريت نوآوري(خلاقيت شناسي سازماني،مديريتي،فناورانه وصنعتي،TRIZوبيونيك)

نورمحمد يعقوبي, اميرحسين کامبوزيا, داود حسيني - 1391/03/07
1388

زيرساخت هاي استقرار شهرالكترونيك تعيين اولويت زير ساختها در حوزه هاي مورد مطالعه

دومين كنفرانس شهر الكترونيكي

نورمحمد يعقوبي, فرحناز مهنا, سپيده آقاجاني, امير انعام زاده - 1388/03/03


1396

ارزيابي طرح توجيهي منطقه آزاد سيستان

نظر دهمرده قلعه نو, نورمحمد يعقوبي - 1396 -

سند توسعه اشتغال

مصيب پهلواني, نورمحمد يعقوبي - - استانداري سيستان و بلوچستان

اسيب شناسي حوزه منابع انساني شركت گاز استان س و ب

نورمحمد يعقوبي - - شرکت گاز استان س و ب

ساماندهي منابع انساني شهرداري زاهدان

نورمحمد يعقوبي - -

تهيه و تدوين سند جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات استان س و ب

امين رضا کماليان, نورمحمد يعقوبي - - استانداري سيستان و بلوچستان


شناسايي و اولويت بندي پيشران هاي دانشگاه سبز با رويكرد كار آفريني سبز

زينب ايرانمنش زرندي , [ نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ارائه الگوي دولت هوشمند با رويكرد زيست محيطي

احمد ذوقي , [ عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تبيين نقش اعتماد، نگرش و پاسخ رفتاري كاربران در اثر بخشي تبليغات اينترنتي در بين مشتركين همراه اول خراسان جنوبي

كيميا يوسفي , [ نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني, عبدالمجيد ايماني, علي اصغر تباوار, مهيم شيهكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

ارائه الگوي توسعه يافته سنجش مولفه هاي بلوغ مديريت دانش در مركز آموزش عالي مورد مطالعه كاركنان دانشگاه بيرجند و دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

مرتضي شاياني , [ نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي وضعيت شاخص هاي موثر در مديريت منابع انساني سيز و آسيب شناسي آن در فاز اجرا در شركتهاي مستقر در شهرك صنعتي بيرجند

فاطمه سادات عميدي , [ عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

عوامل موثر بر توسعه فرهنگ تجاري سازي در شركت هاي فعال مراكز رشد استان سيستان و بلوچستان

الناز باراني , [ عبدالعلي كشته گر, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي موثر بر استقرار شهر هوشمند مبتني بر فناوري اينترنت اشيا (مورد مطالعه شهرستان زاهدان )

اسماعيل خمر , [ باقر كرد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پيشران هاي پذيرش و توسعه خدمات تجارت سيار در كسب و كارهاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري استان خراسان شمالي

احسان خضري , [ نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

پيشران ها و عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاران خطر پذير در توسعه كسب و كارهاي نوپا و شركت هاي دانش بنيان .( مورد مطالعه شهر تهران )

نگين قياسي , [ نورمحمد يعقوبي, عادله دقتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي اشتراك گذاري و توسعه ايده هاي كارآفرينانه و دانش فني در مراكز رشد استان و سيستان و بلوچستان

زينب ساراني , [ نورمحمد يعقوبي, عادله دقتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي و اولويت بندي پيشران هاي موثر بر بازاريابي الكترونيكي محصولات در منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه

عبدالحكيم ريگي ميرجاوه , [ حامد آرامش, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير بازارچه هاي مرزي ميلك و گمشاد بر توسعه اقتصادي و اشتغال شهرستان زابل و هيرمند

زهرا راشكي قلعه نو , [ امين رضا كماليان, رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي عوامل موثر بر توسعه وفاداري الكترونيكي مشتريان در بانك ملت

رسول سلجوقيان , [ نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني, سيدعليقلي روشن, مهيم شيهكي تاش, امير دادرس مقدم ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

شناسايي ورتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش خدمات الكترونيك شهرداري مشهد از ديدگاه شهروندان

مليحه رحماني , [ عيسي ابراهيم زاده آكباد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي اعتماد اجتماعي بر اثر بخشي احساس امنيت شهروندان در شهر زاهدان

رقيه رهدار , [ عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي, عليرضا گزمه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر گرايش فارغ التحصيلان به جذب در ناجاي شهر زاهدان

مهسا ريگي , [ عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي, عليرضا گزمه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي توسعه شايستگي هاي كليدي مديران (مورد مطالعه اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي)

سجاد بلالي شهواري , [ نورمحمد يعقوبي, ميلاد وفادار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي عوامل موثر بر ريسك نقدينگي و اعتباري بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مليحه زارعي , [ غلامرضا زمانيان, نورمحمد يعقوبي, فرشيد پورشهابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

نقش رقابت و تمركز بر پايداري مالي در صنعت بانكداري ايران

مرضيه نارمنجي , [ غلامرضا زمانيان, نورمحمد يعقوبي, فرشيد پورشهابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

نقش تعاوني هاي روستايي فرش دستباف بر توسعه كارافريني زنان(مطالعه موردي شهرستان جيرفت)

طاهره صالحي سربيژن , [ بدرالدين اورعي يزداني, ابراهيم مرادي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي توسعه كسب و كار سيار ايران با رويكرد آينده پژوهي

ليلا محمد خاني , [ نورمحمد يعقوبي, ابراهيم مرادي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار دانشگاه كارآفرين با رويكرد فراتركيب

مليحه اميدوار , [ نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تاثير رهبري بصير بر توانمندسازي روان شناختي كاركنان در ادراه كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان

عادله عباسي , [ عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

معرفي ساز وكارهاي توسعه تجارت سيار در خراسان رضوي با رويكرد بهينه كاوي

مرضيه ترحمي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

نيازسنجي آموزشي درزمينه كارافريني زنان به منظور راه اندازي كسب وكارهاي خانگي درشهرستان زاهدان

الهام شكرگزار , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پيشران هاي ايجاد و توسعه شهر دانش بنيان(سراوان)

هاجر دهقان بخشاني , [ عبدالعلي كشته گر, نورمحمد يعقوبي, جاسم دژكام ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و اولويت بندي پيشران هاي موثر بر موفقيت كسب و كارهاي دانش بنيان

سهيلا كشاورز , [ نورمحمد يعقوبي, عادله دقتي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تحليل نقش پيشران هاي فناوري اطلاعات در توسعه محصولات كسب و كارهاي فناوري بنيان

فرزاد فتحي چهارراه , [ نورمحمد يعقوبي, عليرضا تشكريان جهرمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي انگيزشي استفاده از نرم افزارهاي اسلامي ايراني

محبوبه گرگي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي سياستهاي توسعه كار آفريني بخش تعاون در چهارچوب سياستهاي حمايتي دولت

مسلم مباركي , [ عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير بانكداري الكترونيكي بر رضايت مندي مشتريان بانك قوامين سيستان و بلوچستان

حسين براتي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير دولت الكترونيك بر توانمند سازي كاركنان و بازمهندسي ساختار

مريم حسن نيا , [ نورمحمد يعقوبي, محمد كوهي خور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر اعتماد و وفاداري الكترونيكي مشتريان

سليمه بياتي , [ نورمحمد يعقوبي, زهره خسروي لقب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير توسعه دولت الكترونيك بر اجرايي شدن سياست هاي كلي نظام اداري ( مطالعه سلامت نظام اداري ، چابكي سازمان )

حليمه يوسفي طبس , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالباسط مرادزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

عوامل موثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيكي(مدل بي2 سي)

نادر خضريان , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي پيشران هاي بكارگيري اثربخش رايانش ابري در دانشگاه سيستان و بلوچستان و علوم پزشكي زاهدان

اكرم غلامي , [ نورمحمد يعقوبي, جواد شكوهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي توسعه كسب و كارهاي دانش بنيان فناوري محور شهر شيراز

فرزاد پارسايي , [ نورمحمد يعقوبي, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير يكپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي بر عملكرد سازماني در دانشگاههاي بجنورد

محسن محتشمي كيا , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي استراتژي توسعه كارآفريني در بخش معدن استان سيستان و بلوچستان با استفاده از رويكرد سوآت

عارف نوتي زهي , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي و رتبه بندي مولفه هاي پيشران عملكرد دفاتر پيشخوان خدمات دولت براساس روش تحليل سلسله مراتبي (مورد مطالعه خراسان جنوبي)23

شهرام حيدرزاده , [ نورمحمد يعقوبي, مجتبي شريعتي فر ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

پيشران هاي توسعه اثربخش مديريت دانش در بانك مسكن استان سيستان و بلوچستان

محمد رضا بوستان افروز , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ارزيابي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر بهبود عملكرد بانك مسكن استان سيستان و بلوچستان

احمد ساراني , [ نورمحمد يعقوبي, محمد قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي زمينه هاي جذب و نگهداشت نيروي انساني متخصص در مناطق محروم و استان هاي كمتر توسعه يافته ( مورد مطالعه: استان خراسان جنوبي)

عادله دقتي , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالباسط مرادزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي پيشران هاي توسعه در دانشگاه سيستان و بلوچستان

شهلا رنج كش سلوكلو , [ عبدالعلي كشته گر, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

پيشرانهاي استقرار و توسعه اثر بخش دولت سيار در استان سيستان و بلوچستان

سميرا طالب زاده , [ نورمحمد يعقوبي, حامد آرامش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي پيشران هاي يادگيري سيار

هيلدا مقدم , [ نورمحمد يعقوبي, حامد آرامش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي عوامل كليدي موفقيت در استقرار و بهر ه برداري اثربخش مديريت الكترونيك منابع انساني شركت نفت منطقه زاهدان

ناصر اعتصامي فرد , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

تاثير ابعاد زندگي شخصي بر عملكرد كاركنان بانك رفاه استان سيستان و بلوچستان

فاطمه الهي , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي رابطه بين توانمندسازي و روانشناختي با توسعه ظرفيت خلق و به اشتراك گذاري دانش( مورد مطالعه دانشگاه سيستان و بلوچستان)

سعيد طاهري , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تقويت فرهنگ سازي مبتني بر ارزش هاي اسلامي از ديدگاه كاركنان دانشگاه سيستان وبلو چستان

افسانه نامور , [ نورمحمد يعقوبي, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

پيشايندهاي ارتقاي سطح معنويت سازماني مبتني بر ارزشهاي اسلامي در بين كارمندان دانشگاه سيستان و بلوچستان

فاطمه محمدزاده بهاء آبادي , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي دولت سيار در بخش خدمات عمومي استان فارس

فرشاد توكلي , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

شناسايي و اولويت بندي شيوه هاي نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني (مورد مطالعه : دانشگاه سيستان و بلوچستان )

مرضيه فردين , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تاثير مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري بر كيفيت اداراك شده خدمات مطالعه اي در بانك كشاورزي ياسوج

حميدرضا طاهرنژاد , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

سنجش ميزان آمادگي الكترونيك دانشگاه سيستان و بلوچستان جهت توسعه دوره هاي آموزش مجازي

بهاره عمويي كوشكنو , [ عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رشد اخلاق كاري كاركنان و ارايه راهكارهاي ارتقا آن (مطالعه اي در كارخانه سيمان سيستان )

مهين راشكي قلعه نو , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تبيين مولفه هاي پياده سازي مديريت استعداديابي و جانشين پروري در شهرداري زاهدان

زهرا لشكري , [ نورمحمد يعقوبي, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي ارزيابي عملكرد كاركنان شهرداري زاهدان با رويكرد آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي مناسب

آزيتا گرگيج , [ نورمحمد يعقوبي, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير دوربين هاي ثبت سرعت متوسط بر تخلفات سرعت رانندگان جاده اي زاهدان - زابل

عليرضا خوشاره , [ سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

هوشمند سازي نظام اداري و تحول ،مطالعه عوامل ارتقادهنده بهبود كيفيت خدمات الكترونيك (مطالعه موردي سازمان فني و حرفه اي)

فاطمه ريگي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مطالعه ي زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين در استان سيستان و بلوچستان (هفتمين محور سياست هاي كلي نظام اداري - نقشه ي راه اصلاح نظام اداري )

محسن نوربخش , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي و شناسايي تاثير محركهاي نوآوري بر ارتقاء سطح ظرفيت نوآوري شركتهاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري خراسان جنوبي

ريحانه سورگي , [ محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي, محمد رضا دوستي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

امكان سنجي استقرار مديريت دانش در شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان

پروين سردشتي بيرجندي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي و رتبه بندي عناصر سيستم مديريت امنيت اطلاعات در شركت مخابرات استان خراسان جنوبي

مرضيه اميدي فر , [ نورمحمد يعقوبي, حسين عابديني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنجش ميزان سلامت اداري در دستگاههاي منتخب خراسان جنوبي

احسان يوسفي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي عوامل كليدي موفقيت در استقرار و بهره برداري اثربخش مديريت منابع انساني الكترونيك (مطالعه : شركت نفت منطقه زاهدان)

ناصر اعتصامي فرد , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي رضايتمندي شهروندان از ارائه خدمات الكترونيك شهرداري بيرجند

اكرم صالحي , [ نورمحمد يعقوبي, افسانه صالحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت در استقرار شهر الكترونيك (مطالعه موردي شهرداري بيرجند)

محمد رضا قلاسي مود , [ نورمحمد يعقوبي, افسانه صالحي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير بكار گيري سيستم جامع بر بهبود عملكرد شركت توزيع نيروي برق استان سيستان و بلوچستان با استفاده از روش كارت امتيازي متوازن

سيد فاضل حسيني , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي عوامل موثر مديريت دانش بر خلاقيت و يادگيري كاركنان شهرداري زاهدان

فروغ مشهدي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير تبايغات سيار بر روي ارزش برند و وفاداري به برند (مورد مطالعه :برند همراه اول)

زهره عباسي مقدم , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

آسيب شناسي ساختار سازماني بانك مهر اقتصاد (مورد مطالعه:شعب شهرستان زاهدان)

عباس بني اسدي , [ نورمحمد يعقوبي, ميلاد گوران ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت توسعه مدارس هوشمند در استان خراسان جنوبي

اسحاق يعقوبي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي نگرش پرستاران دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در خصوص امكان پياده سازي پرونده الكترونيك سلامت در واحدهاي تابعه دانشگاه

هانيه زره كافي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارزيابي وضعيت يادگيري الكترونيكي در دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه سيستان و بلوچستان

مصطفي علي احمدي , [ نورمحمد يعقوبي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

آسيب شناسي آموزش هاي ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات

منيژه زماني پور , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي بسترهاي استقرار اثر بخش سيستم مديريت امنيت اطلاعات در دولت الكترونيك

سنا جاويد , [ نورمحمد يعقوبي, احمد كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تعيين سطح بلوغ امنيت دولت الكترونيك به كمك تكنيك هاي isms (مطالعه موردي:استانداري خراسان جنوبي)

حسين عابديني , [ نورمحمد يعقوبي, سيدمهدي رضوي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتيه بندي عوامل پيشبرنده توسعه پارك علم و فناوري در استان سيستان و بلوچستان

آيدا گرگيج , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي اثرات مديريت ارتباط با مشتريان بر جذب سپرده هاي مردمي در بانكها

حميدرضا زنجيريان , [ نورمحمد يعقوبي, حامد آرامش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارائه مدل تركيبي عوامل كليدي موثر بر اثر بخشي سيستم هاي اطلاعاتي در ارتش جمهوري اسلامي ايران

جواد شكوهي , [ نورمحمد يعقوبي, مهرداد عرب اول ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه ي رفتار شهروندي سازماني با درك كاركنان از كيفيت خدمات (مطالعه موردي :بانك ملي زاهدان)

منور پارسا , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه متغيرهاي رفتار شهرونديو حمايت سازماني ادراك شده با رابط پرانوئيد سازماني

ليدا مودي , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارائه مدلي دانش بنيان جهت شناسايي عوامل موثر بر بلوغ زنجيره تامين توليد و ارائه ابزارهاي مناسب ( مطالعه موردي: شركتهاي مرتبط با خودرو سازي )

محمدباقر كرمي مهر , [ باقر كرد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي وضعيت رسانه ملي جمهوري اسلامي ايران براساس الگوهاي رسانه عمومي (رويكرد ارائه راهبردهاي سياسي مبتني بر فناوري اطلاعات

محمودرضا دهقان , [ نورمحمد يعقوبي, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تحليل تطبيقي پروژه هاي آينده نگاري دولت الكترونيك در چند كشورمنتخب جهان و ارائه درسهايي براي ايران

سعيده انصاري , [ نورمحمد يعقوبي, فاطمه ثقفي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

ارائه مدل ارزيابي كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي در بانك انصار

سيدمرتضي سيدين , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه بين هوش اخلاقي مديران با ميزان اعتماد آفريني آنها در سازمان جهاد كشاورزي شهر زاهدان

زهرا جوشنگ ريگي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رويكرد آسيب شناسانه به نظام نگهداشت منابع انساني با نگرش راهبردي و نظام گرا ،مطالهه سازمان شهرداري زاهدان

اكرم احمدنياچنيجاني , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پايش بلوغ منابع انساني از طريق مدل بالندگي توانمندي افراد(پي سي ام ام ) در بانك انصار

بهرام طيراني دربندي , [ زهرا وظيفه, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه حمايت سازماني ادراك شده با فرسودگي شغلي

حميده قدردان توماچ , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالوهاب پورقاز ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير فرهنگ كار خانواده - دوست بر دلبستگي كاري كاركنان

محسن يعقوبي , [ نورمحمد يعقوبي, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيك قضايي بر رضايت مندي شهروندان

حميدرضا جعفري , [ نورمحمد يعقوبي, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي مقايسه اي آمادگي دستگاههاي اجرايي ستادي استان سيستان و بلوچستان در زمينه ي زير ساخت هاي پياده سازي مديريت دانش

سيده ثريا سيدزاده , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي عوامل موثر بر توسعه خدمات الكترونيك در ميان كاربران روستايي زاهدان با استفاده از مدلهاي ttf,utaut

محمد نخعي قايني , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثير كيفيت رابطه با مشتري بر كيفيت ادراك شده و وفاداري مشتريان ( مطالعه مشتريان كافه ساختمان در شهر زاهدان )

سعيد سلطاني , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در مديريت ارتباط با مشتري

انيس سلطاني , [ نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه امكان سنجي استقرار سيستم ERP در خوشه هاي صنعتي (مطالعه اي در خوشه شيلات چابهار)

محبوبه حجتي زاده , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي عوامل حياتي موفقيت (csf)در توسعه دفاترict در روستاهاي منطقه پنج كشور

كاوه مهدي فر , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر بلوغ قابليت هاي منابع انساني سازمان از ديدگاه كاركنان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

سمانه پنجابي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بسترهاي توسعه و كاربري اثربخش فناوري اطلاعات در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان با رويكرد همراستايي راهبردي

زهرا دراجي بنجار , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

عوامل موثر پذيرش رايانش ابري در سازمانهاي ايران(بخشهاي دانشگاه،صنعت،خدمات دولتي)

زهرا همت , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي عوامل كليدي موفقيت بانك هاي خصوصي در ارائه خدمات بانكداري الكترونيك (مطالعه موردي بانك قوامين كشور)

روح اله بهمئي , [ نورمحمد يعقوبي, رضا سياوشي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ميزان رضايت مندي مراجعين از طرح تكريم ارباب رجوع در بيمارستان بهاران زاهدان

مهلا فقيهي نيا , [ نورمحمد يعقوبي, ميثم راهداري, كبري لشكري پور ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي سنجش سطح بلوغ معماري سازماني

فهيمه فرازمند , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي نقش خصوصي سازي بر ارزش شركت ها:مطالعه شركت هاي منتخب بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا باغباني , [ مصيب پهلواني, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

امكان سنجي پياده سازي و استقرار رايانش ابري در تامين كننده زنجيره تامين

نجمه يزدان پناه , [ باقر كرد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي مولفه هاي اثرگذار بر توسعه فروش بيمه نامه هاي تجاري

اسمعيل علي جمال , [ نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه چند گانه راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي و سبك هاي اسناد در عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبير ستان شهر زاهدان

ميترا جوينده دل , [ عزيزاله اربابي سرجو, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه عدالت سازماني با كاهش فرسودگي شغلي (مطالعه موردي : كاركنان شهرداري زاهدان )

نسرين اكبري , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير ابعاد مديريت دانش بر بالندگي سازمان اداره آب و فاضلاب شهر زاهدان

مهديه مالكي , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي شيوه هاي نهادينه سازي فرهنگ مشتري مداري در كاركنان شعب بانك كشاورزي

بتول رفيق دوست , [ نورمحمد يعقوبي, مهتا جودزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي بسترهاي توسعه اثر بخش و جامع كارت هوشمند ملي درگاه ورود به دولت الكترونيك

محمدرضا شيردلي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

استراتژي ،يرمايه فكري

ميثم قاسم نژاد , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه هوش هيجاني با سلامتي روان پرستاران شاغل در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

مريم وظيفه شناس , [ عبدالوهاب باغبانيان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

امكان سنجي پياده سازي مديريت منابع انساني الكترونيك در دانشگاه سيستان و بلوچستان

حسين علي متانت , [ نورمحمد يعقوبي, شاهپور رحماني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رضايت الكترونيك دانشجويان از خدمات الكترونيك دانشگاه سيستان و بلوچستان

فريده شهركي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه عوامل توسعه فني نظارت الكترونيك در صنعت بيمه

مليحه سالاري , [ نورمحمد يعقوبي, احمد كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

معرفي الگوي ارزيابي سطح بلوغ دولت سيار ،رويكرد زير ساخت

نازلي علاوه زاده , [ نورمحمد يعقوبي, احمد كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

عوامل حياتي موفقيت در استقرار و توسعه مديريت منابع انساني الكترونيكي در نظام آموزش عالي استان ،مطالعه موردي

اعظم غلامي , [ عبدالعزيز آبتين, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير فناوري هاي نوين اطلاعاتي بر عملكرد در دانشگاه پيام نور استان سيستان و بلوچستان بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن

مرضيه ديانت , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

امكان سنجي استقرار مديريت دانش در دانشگاه پيام نور استان البرز

فاطمه نورا , [ نورمحمد يعقوبي, بهمن كردتميني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي كيفيت خدمات بانكي بانك ملي ايران و الويت بندي ابعاد موثر بر آن- مطالعه موردي

حميدرضا شفيعي مقدم , [ نورمحمد يعقوبي, باقر كرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و الويت بندي مولفه ها و شاخص هاي ارزيابي تجاري سازي ايده هاي فناورانه در پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد

فيروزه منتظري فر , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

نگرش سنجشي استفاده پذيري سيستم جامع دانشگاهي گلستان ( از ديدگاه دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان)

محبوبه مجيدي زاده , [ حبيب ا... دعائي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل موثر بر ارتقايسلامت اداري ( مطالعه موردي : سازمان دادگستري زاهدان)

محمدرضا نخعي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت در تجاري سازي دانش و تاثير آن بر استقلال مالي نظام آموزش عالي ( مطالعه موردي)9047314

دلارام شمس اللهي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه بين ادراك از امنيت شغلي و سلامت روان

مرتضي آرين نژاد فيض آبادي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير فناوريهاي نوين بر عملكرد واحدهاي مالي- حسابداري استانداريسيستان و بلوچستان و واحدهاي تابعه

عبدالرحمن شهنوازي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل بر ماندگاري نيروي انساني در فرودگاههاي استان سيستان و بلوچستان

حسن جعفرزاده شاهي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي و مقايسه هوش سازماني و مولفه هاي آن بين كاركنان بيمارستان هاي امير المومنين (ع)و امام خميني شهرستان زابل

علي ملاشاهي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي اثرات فن آوري هاي نوين بر به اشتراك گذاري دانش در سازمان (مطالعه موردي :اداره كل كميته امداد امام خميني (ره) استان سيستان و بلوچستان

احمدعلي راهداري , [ نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر تعالي سازماني در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

عباسعلي سرگزي , [ نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير بانكهاي اطلاعاتي بر ارتقا سطح تصميم گيري مديران در سازمان حفاظت محيط زيست

حميده خدنگي , [ نورمحمد يعقوبي, احمد كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت فرايند گذار به توسعه و كاربري اثربخش فناوري اطلاعات

اسماعيل حسين زهي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني و سلامت رواني كاركنان

مليحه يزدان پناهي , [ نورمحمد يعقوبي, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي كاركنان و فراموشي غير هدفمند سازماني

مريم گلوي , [ نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه رهبري تحول آفرين و اشتراك گذاري دانش

ناهيد راشكي قلعه نو , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير فرآيند مديريت دانش بر سرمايه فكري ،مطالعه موردي ( استانداري ايلام)

علي كرم صادقي راد , [ زهرا وظيفه, باقر كرد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل تعيين كننده پذيرش همكاري الكترونيك ( مطالعه موردي)

فاطمه عفتي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي اثرات استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازماني بر نوآوري سازماني- مطالعه موردي

نجمه مهدي بيگي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل موثر ب پذيرش و استقرار موفقيت آميز استفاده از خدمات دولت الكترونيك در صنايع كوچك و متوسط شهرستان زاهدان

غلامرضا صوفي , [ باقر كرد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

سنجش سطح بلوغ دولت الكترونيك در سازمان صنعت ،معدن و تجارت سيستان و بلوچستان

محبوبه ركني , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي نقش معنويت سازماني در ارتقاي سلامت سازماني

عليرضا پودينه , [ حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مطالعه رابطه كيفيت زندگي كاركنان با تعهد سازماني نيروي كار كارخانه سيمان سيستان

منيره گرگيچ فعال , [ حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي ميزان سلامتي عمومي و شيوع فرسودگي شغلي در كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

غلامحسن حيدري , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير ساختار سرمايه بر ارزش شركتها با رويكرد مالي رفتاري

سحره سلوكي , [ محمداسماعيل اعزازي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در مديريت اثربخش معادن استان سيستان و بلوچستان

محمدنصير شهنوازي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل موثر در پذيرش اجراي سرشماري الكترونيك

الهام هاشمي منفرد , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

شناسايي ، رتبه بندي و سهم بندي عوامل موثر بر اعتماد الكترونيكي در كسب و كارهاي الكترونيكي شركتهاي بيمه ايراني ( بيمه آنلاين)

ناصر صادقي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي سطح اثربخشي دوره هاي آموشي ضمن خدمت كاركنان شركت گاز سيستان و بلوچستان با رويكرد آسيب شناسي و معرفي راهبردهاي مناسب

طاهره لشكري , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي عوامل پذيرش اخذ ماليات به صورت الكترونيكي از سوي شهروندان

هانيه حساس خودروش , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير سيستم مديريت ارتباط با مشتري crm بروفاداري مشتريان در بانك ملي ايران

آرزو رزق جو , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي سطح بلوغ معماري سازماني در اداره آموزش و پرورش شهر زاهدان

پريسا فاريا , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

امكان سنجي معماري سازماني بر پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات در بانك ملي ايران

سيدحسام الدين محمدي شيرازاني , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي فسنقري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

سنجش رضايتمندي مشتريان براساس مدل شاخص رضايت مشتري در اروپادر اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان

رامين نوروزي اميرهنده , [ مهدي كاظمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه ميزان رضايت كاربران از وب گاه هاي دولتي در استانداري خراسان جنوبي

فهيمه قاسمي اوجان , [ نورمحمد يعقوبي, هادي اسماعيلي درميان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه بين فراموشي سازماني هدفمند و چابكي سازماني در صنايع الكترونيكي شيراز (مطالعه موردي: سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري شيراز)

مهدي صادقيان , [ نورمحمد يعقوبي, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير مديريت استعداد بر ماندگاري منابع انساني (مطالعه موردي : شركت داروسازي نصر)

مهدي اسماعيلي , [ حبيب ا... دعائي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه عوامل موثر بر پذيرش نوآوريهاي فناورانه در صنايع كوچك و متوسط

نرگس علي ابادي راوري , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شناسايي و الويت بندي عوامل كليدي موفقيت در ايجاد و توسعه اثر بخش در كارآفريني ديجيتال

ساناز ميرپارسا , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه عوامل فرهنگي موثر بر توسعه كارآفريني در بين دانش آموختگان بخش كشاورزي

زهره محمدي , [ باقر كرد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه بين معنويت سازماني و شادكامي (مطالعه موردي)

زهرا مطهري , [ نورمحمد يعقوبي, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت در توسعه كارآفريني سازماني فناورانه -شركت فعال در زمينه تكنولوزي سازماني

مريم متين پور , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شناسايي الزامات موثر بر تجاري سازي دانش ( مطالعه موردي دانشگاه سيستان و بلوچستان)

مرتا بني اسدي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت ( دانشگاه صنعتي شيراز)

حسين فرهادپور , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

ارائه الگوي پياده سازي مديريت دانش در صنايع كوچك و متوسط ( مطالعه موردي : شهرك صنعتي زاهدان )

ميلاد گوران , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي عوامل تسهيل كننده تبديل دانش ضمني به دانش صريح مطالعه موردي

امنه لگزيان , [ نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... دعائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مطالعه ارزيابي پياده سازي مديريت برنامه ريزي منابع سازمان بر عملكرد سازماني در شركت ذوب آهن اصفهان

محبوبه صالحي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي تاثير مولفه هاي مرجع زير ساخت فناوري اطلاعاتبر پايبندي مشتريان در استفاده از خدمات دولت الكترونيك

فاضله حسني بافراني , [ حبيب ا... دعائي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي تاثير مولفه ها و شاخصهاي مرتبط با يادگيري الكترونيكي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مجازي

شيدا مازندراني , [ نورمحمد يعقوبي, سيدرضا بلاغت ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي عوامل بازدارنده توسعه تجارت الكترونيك برون مرزي در استان سيستان و بلوچستان ( مطالعه موردي )

فرخنده سرگلزاهي , [ حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

شناسايي و بررسي عوامل موثر بر تقويت حافظه سازماني در بخش دولتي ( مطالعه موردي )

مطهره مالكي شاه محمود , [ حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

نقش وظايف مديريت منابع انساني بر تعالي سازماني ( مطالعه موردي )

ولي الله نيامتي , [ حبيب ا... دعائي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مطالعه عوامل كليدي پذيرش مديريت ارتباط با مشتري در كسب و كارهاي كوچك و متوسط

زهرا غلامي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مطالعه اثرات برون سپاري خدمات بر بهره وري سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي عسلويه

قاسم محمودي , [ نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي شكافهاي مديريت دانش حوزه دانش مشتري در فضاي كسب و كار الكترونيك ( مطالعه موردي ) بيمه ايران

فاطمه پاشاپور , [ نورمحمد يعقوبي, عباس صمدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ارزيابي كيفيت خدمات دفاتر پيشخوان دولت با استفاده از مدل سروكوال

مرتضي صفري , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تاثير سرمايه ي فكري بر كيفيت زندگي كاري كاركنان از طريق توانمند سازي

زانيار شيخه پور , [ حبيب ا... دعائي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي رابطه بين تفكر راهبردي با هوش هيجاني و هوش فرهنگي(مطالعه شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه فارس)

فاطمه افراسيابي , [ نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... دعائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

مطالعه ميزان رضايت مشتريان از خدمات الكترونيك در شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه زاهدان

هادي افراسيابي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

شناسايي و رتبه بندي عوامل و شاخص هاي توسعه اثر بخش دولت سيار در ايران با رويكرد

مهرافرين بخشي مزده , [ نورمحمد يعقوبي, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي

نجمه اكبرزاده , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي ورتبه بندي

آرش اكبري , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت اجراي اثر بخش استراتژي مديريت دانش

هادي عبداللهي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

ادراك اعضاي هيات علمي درباره ارزشيابي دانشجويان از عملكرد آنها و تاثير آن برروي فعاليتهاي آموزشي واخلاقي

شايسته ناظري , [ ولي مهدي نژاد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

شناساييو رتبه بندي معيارهاي ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان .........

هاشم نصرابادي , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

شناسايي و اولويت بندي عوامل تسهيل كننده استقرار مديريت دانش در گمرك جمهوري اسلامي ايران

محمد لمعي , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

مطالعه عوامل كليدي موفقيت در استقرار اثر بخش مديريت دانش مبتني بر فناوري اطلاعات در شركت برق منطقه اي زاهدان

نيما مالكي , [ نورمحمد يعقوبي, شهرام مهنا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شناسايي و الويت بندي عوامل موثر بر توسعه سياست هاي امنيت اطلاعات در سازمان

حميد ولي , [ نورمحمد يعقوبي, بدرالدين اورعي يزداني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

سنجش ميزان سرمايه اجتماعي در منطقه 3 كلانشهر زاهدان

محمد زارع , [ عيسي ابراهيم زاده آكباد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ميزان تاثير كاربرد سيستم مديريت ارتباط با مشتري بر رضايتمندي مشتريان در شعب بانك صادرات استان

حجت قادري , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تاثير بكارگيري سيستم مديريت منابع انساني الكترونيكي بر بهبود عملكرد

نرگس زارع علمي , [ نورمحمد يعقوبي, باقر كرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عوامل موثر بين المللي سازماني بنگاههاي كوچك و متوسط ( مطالعه موردي )

مليحه محمدجوادي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كارآفريني سازماني ( مطالعه موردي )

جمشيد مولودي افشرد , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سازماني با گرايش كارآفرينانه(مطالعه موردي: صنايع غذائي زاهدان)

مريم نارويي , [ نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شناسايي و رتبه بندي موانع صنايع موچك و متوسط در توسعه صادارت خدمات فني و ومهندسي و طراحي راهكارها با رويكرد فازي ( مطالعه موردي )

مهدي منوچهري , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تاثير عوامل اثرگذار بر اشتراك دانش در جوامع مجازي

طيبه وحيدي مطلق , [ مهدي كاظمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تاثير دولت الكترونيك بر ارتقاء سلامت نظام اداري در ايران (مطالعه موردي)

رزگار مولوديان , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تاثير هوش سازماني بر مديريت دانش مشتري در شركت هاي بيمه در تهران

فاطمه عابدي نژادمهرابادي , [ نورمحمد يعقوبي, بدرالدين اورعي يزداني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه ميان ميزان شكاف هاي دانشي و سطح فراموشي سازماني

صديقه علي محمدي , [ نورمحمد يعقوبي, باقر كرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شناسايي و رتبه بندي معيارهاي انتخاب تامين كنندگان در زنجيره تامين الكترونيكي براساس روش هاي تصميم گيري فازي

هاشم نصرابادي , [ نورمحمد يعقوبي, سيدمسعود بركاتي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش مشتري

فاطمه جمالي فر , [ نورمحمد يعقوبي, محمدصالح اولياء, باقر كرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

مطالعه معيارهاي ارزيابي مديريت امنيت اطلاعات براساس استانداردهاي بين المللي

حميد خواجويي , [ مهدي كاظمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تاثير نظام ارتباطات سازماني بر مديريت بحران(مطالعه موردي :كارخانجات توليدي- صنعتي ماشين سازي تبريز)

فرهاد طهماسي , [ حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و ارزش ويژه ي برند در بخش بانكداري (مطالعه ي ديدگاه مشتريان بانك هاي ملي و صادرات)

اكرم نيكورز , [ مهدي كاظمي, محمد حقيقي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه ميان هوش فرهنگي و هوش هيجاني مديران و عملكرد سازماني بر اساس مدل تعالي سازماني

حسين عنبرستاني , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... دعائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تاثير هوش هيجاني بر بازاريابي رابطه مدار

ارغوان واليزاده اردلان , [ نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... دعائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ارزيابي آمادگي الكترونيكي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي

محمدرضا ثنايي , [ نورمحمد يعقوبي, محمدابراهيم شيري ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي زمينه هاي لازم جهت پياده سازي آموزش هاي الكترونيك در مدارس آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان

نادر بزي , [ حبيب ا... سالارزهي, شهرام مهنا, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي عوامل موثر بر ايجاد و توسعه موفقيت آميز كسب و كار الكترونيكي در خراسان جنوبي

محمدحسين طالبي , [ نورمحمد يعقوبي, شهرام مهنا, مهدي كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي تاثيرات كيفيت خدمات الكترونيكي بر نيات رفتاري مشتريان

مليحه تيموري , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مطالعه اثرات مديريت دانش بريادگاري

مجتبي نژادكوركي , [ حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي عوامل كليدي موفقيت دفاتر ICTروستايي در ارائه خدمات بانكي

اكبر اسيايي زاده , [ حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مطالعه بسترها و شاخص هاي ايجاد وتوسعه پنجره واحد تجاري در ايران

الهام اسماعيل پور , [ نورمحمد يعقوبي, شهرام مهنا ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي ميزان اعتماد مشتريان به خريد خدمات هواپيمايي بر خط، شهر مشهد

سمانه وحيدي مطلق , [ مهدي كاظمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

شناسايي عوامل موثر بر توسعه كارافريني ديجيتالي

فاطمه ميرشمسي , [ نورمحمد يعقوبي, باقر كرد, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه عوامل تاثيرگذار بر نهادينه سازي كارآفريني سازماني

اشكان الياس كردي , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه نقش هوش هيجاني بر كارآفريني سازماني (مطالعه موردي )

ماهم پوري , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تاثير بازاريابي رابطه اي بر وفاداري مشتري

غلامرضا خجسته , [ مهدي كاظمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه نقش عوامل راهبردي و تاكتيكي مديريت دانش بر هوش سازماني

الهام بهتري نژاد , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي تاثير برون سپاري بر بهره وري سازمان (مطالعه موردي)

محمد مرادي , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه ي عوامل درون سازماني موثر بر چابكي سازماني

محبوبه راحت ده مرده , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

امكان سنجي استقرار مديريت دانش(مطالعه موردي:شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران منطقه زاهدان)

معصومه حاجي ابادي , [ بدرالدين اورعي يزداني, باقر كرد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

مطالعه و بررسي عوامل موثر بر كارافريني زنان (مطالعه موردي :اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران)

سواد حمايتي كلش , [ نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي رابطه بازايابي داخلي و كيفيت خدمات در صنعت بانكداري

سيدايمان هاشمي مقدم , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي عوامل موثر بر ماندگاري كسب وكارهاي كوچك ومتوسط(مطالعه موردي شهرستان زاهدان)

فهيمه قدسي , [ مهدي كاظمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي مولفه هاي مديريت دانش

سجاد كاظمي , [ عبدالوهاب پورقاز, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي عوامل مرتبط با قصد استفاده شهروندان از خدمات دولت الكترونيك

صديقه حاتمي بهمن بيگلو , [ نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي عوامل موثر در تمايل اعضاي هيات علمي به استفاده از نظام ياددهي- يادگيري الكترونيكي در دانشگاه

منصور ادمنش , [ ولي مهدي نژاد, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

رويكرد چند بعدي به تحليل عوامل مرتبط با شكل گيري اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك

راضيه يكه خاني , [ نورمحمد يعقوبي, باقر كرد ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر سرمايه اجتماعي(مطالعه اي در اداره كل تعاون و واحدهاي تابعه)

كبري خورنگاه , [ بدرالدين اورعي يزداني, سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

آسيب شناسي خدمات پس از فروش شركت ايران خودرو و معرفي راهبردهاي كارآفرينانه

سيدمحمدصادق خاكسار , [ امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, كامبيز طالبي, حبيب ا... سالارزهي, مصيب پهلواني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي اثر بخشي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري(مطالعه موردي )

اسماعيل طلوع , [ بدرالدين اورعي يزداني, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

ارزيابي كارايي ناشي از فناوري اطلاعات بكار گرفته در بنگاههاي كوچك و متوسط با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها

مهدي اسلام خواه , [ باقر كرد, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي عوامل مرتبط با قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري اينترنتي

رويا شاكري , [ نورمحمد يعقوبي, علي اكبر نيك نفس ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

ارائه مدلي براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي شيراز براي استقرار شهر الكترونيك

محمدرضا فروردين , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي و تحليل عوامل موثر بر توانمند سازي كاركنان و معرفي راهكارهاي بهبود آن(مطالعه موردي كاركنان اداري دانشگاه سيستان و بلوچستان)

ابراهيم سميع پورگيري , [ بدرالدين اورعي يزداني, نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي مشكلات مديريتي و محيطي كارخانجات نساجي و ارائه راهكارهايي براي حل آنها (مطالعه موردي كارخانجات نساجي شهرستان بروجرد)

كلثوم بختياري , [ نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن, محمداسماعيل اعزازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي تاثير بكارگيري اتوماسيون اداري بر عملكرد دانشگاه علوم پزشكي شهرستان زاهدان براساس مدل كارت ارزيابي متوازن

صادق خزائي اصل , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

بررسي عوامل موثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي مطالعه موردي در بانكهاي ملي شهر اصفهان

ابراهيم بهمني , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي, علي صنايعي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

راهبردهاي كاهش شكاف ديجيتالي در مناطق روستايي (مطالعه موردي خراسان رضوي)

سميه كاظمي , [ نورمحمد يعقوبي, باقر كرد, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

بررسي شيوه ارزشيابي عملكرد كاركنان شركت مخابرات كاشان و ارائه الگوي مناسب

سيدمجتبي صادقيان نوش ابادي , [ سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي سنجش طرح تكريم ارباب رجوع با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل سلسله مراتبي

مرتضي عباسپور , [ مهدي كاظمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

بررسي رابطه بين هوش عاطفي مديران و سبك رهبري تحول آفرين

مجيد مقدمي , [ نورمحمد يعقوبي, بدرالدين اورعي يزداني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 86-85

ارزيابي كيفيت دوره هاي آموزشي ضمن خدمت در صنعت گردشگري استان فارس بر اساس مدل

ندا سهرابي نژاد , [ مهدي كاظمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

بررسي عوامل موثر در استقرار بانكداري الكترونيكي

زهره سرگزي كوشه , [ نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

بررسي تاثير ساختار سازماني بر سلامت اداري

عيسي نورالهي , [ مهدي كاظمي, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

بررسي اثرات كار بر فناوري اطلاعات

اكبر پورحسن هرزندي , [ نورمحمد يعقوبي, مهدي كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84


1390

روش تحقيق در مديريت (با رويكردي به نگارش پايان نامه تحصيلي)

عادل آذر, نورمحمد يعقوبي, مهرداد همراهي - مرنديز - 1390
1392

مديريت دولتي (سير انديشه هاي نوين)

نورمحمد يعقوبي - سمت - 1392
1390

مديريت دانش (راهنماي مصور)

حبيب ابراهيم پور, نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي - نور علم - 1390
1392

مديريت ارتباط با مشتري

نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي, سيد محمدصادق خاکسار, امين قره چاهي - مرنديز - 1392
1393

مديريت ايران، كشورداري الكترونيك

علي اصغر پورعزت, غزاله طاهري عطار, نورمحمد يعقوبي, ابوالحسن فقيهي, سيروس عليدوستي, شاپور زارعي, امير - علمي و فرهنگي - 1393

دولت سيار

نورمحمد يعقوبي, مهر افرين بخشي, هادي اسماعيلي درميان - سازمان انتشارات جهاددانشگاهي - 1393
1392

دولت الكترونيك: رويكرد مديريتي

نورمحمد يعقوبي - افکار - 1392
1393

بيمه هاي گروهي و تكنيك هاي فروش

نورمحمد يعقوبي, حسين روحي, جعفر يحيوي قره باغ - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1393 ايران
1390

مديريت دانش در بخش دولتي: راهنماي نوآوري در دولت

مهدي کاظمي, نورمحمد يعقوبي, مرتضي جمالي پاقلعه - مرنديز دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1390

كسب و كار الكترونيكي : باز آفريني كسب و كار در عصر اطلاعات

نورمحمد يعقوبي, صادق خاکسار, امين قره چاهي - مرنديز دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1390
1394

سيستم هاي اطلاعات مديريت با رويكرد يكپارچه سازي و همراستايي راهبردي

نورمحمد يعقوبي, جواد شکوهي, عادل صلواتي - مرنديز دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1394

معماري سازمان

نورمحمد يعقوبي, رويا شاکري - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1394 ايران
1395

كسب و كار الكترونيك

نورمحمد يعقوبي, سيد محمد صادق خاکسار, امين قره چاهي - مشهد با همكاري دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1395
1396

رايانش ابري (رويكرد معماري سازماني)

نورمحمد يعقوبي, مريم راشکي, زهرا همت, صفورا داود جلفايي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1396 ايران
1394

سيستم هاي اطلاعات مديريت با رويكرد يكپارچه سازي و همراستايي راهبردي

نورمحمد يعقوبي, جواد شکوهي, عادل صلواتي - نشر مرنديز - 1394

مديريت دولتي (سير انديشه هاي نوين )

نورمحمد يعقوبي - انتشارات سمت - 1394
1396

رايانش ابري - رويكرد معماري سازماني

نورمحمد يعقوبي, مريم راشكي, زهرا همت, صفورا آقا داود جلفايي - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1396


از تاریخ 1393/07/01 - ادامه دارد

مدير اجرايي پژوهش هاي مديريت

از تاریخ 1393/07/01 - ادامه دارد

عضو هيات تحريريه پژوهش هاي مديريت

از تاریخ 1393/07/01 - ادامه دارد

معاون پژوهشي دانشكده مديريت

از تاریخ 1391/07/01 تا تاریخ 1393/04/25


1 - سمانه محمد پور, حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, محمد مهدي
شناسايي و تحليل پيشران هاي راهبردي دانشگاه كارآفرين با بهره گيري از رويكرد تحليل تأثيرات متقابل
(1400) آموزش مهندسي ايران. 23 133-156
2 - سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي, اميررضا مومني
كاربست هوش مصنوعي در بخش دولتي : مطالعه اي فرا تركيب
(1400) فصلنامه علوم مديريت ايران. 16 117-145
3 - فرحناز اهنگ, عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي
كاوش پيشايندها و پسايندهاي مبارزه اجتماع محور با مواد مخدر: رويكردي آميخته
(1400) اعتياد پژوهي. 15 33-66 مشاهده مقاله
4 - احسان نامدار جويمي, سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي, بدرالدين اورعي يزداني
طراحي الگوي توسعه التزام سرمايه انساني برگرفته از قرآن و عترت
(1400) مديريت دولتي. 13 126-154
5 - اسما صالحي نودز, نورمحمد يعقوبي, عالمه كيخا
ظرفيت سازي جوامع محلي در مديريت بحران اجتماع محور: بررسي نقش عوامل فرهنگي
(1400) مديريت بحران. 10 57-69
6 - فرحناز اهنگ, عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي
سناريونويسي عوامل كليدي موثر بر مشاركت اجتماعي در سازمان هاي اجتماع محور پيشگيري از اعتياد
(1399) مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي. 9 113-142
7 - ريحانه پورحسن, حبيب ا... سالارزهي, سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني
ارائه الگويي چهار لايه براي امكان سنجي و استقرار اثربخش حكمراني خوب در آموزش عالي
(1399) پژوهش در نظام هاي آموزشي. 14 143-162
8 - غلامرضا باغباني, نورمحمد يعقوبي, عيسي ابراهيم زاده آكباد, وحيد خاشعي
تبيين الگوي مديريت بحران اجتماعي با رويكرد امنيتي مورد مطالعه؛ استان سيستان و بلوچستان
(1399) ژئوپليتيك. 16 88-117
9 - همايون نوري, نورمحمد يعقوبي, ابراهيم حدادي, سيد مهدي ويسه
Development a Model for the Evaluation and Improvement of Key Human Resource Competencies Using the Grounded Theory
(1399) امداد و نجات. 12 13-22
10 - همايون نوري, نورمحمد يعقوبي, ابراهيم حدادي, سيد مهدي ويسه
Designing a Model for Developing Key Human Resource Competencies in the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran
(1399) امداد و نجات. 12 185-196
11 - نجمه مهدي بيگي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, علي اصغر پورعزت, محمدحسين رونقي
شناسايي ويژگي هاي سرمايه انساني سازمان هوشمند: رويكرد آميخته
(1399) پژوهش هاي مديريت منابع سازماني. 10 147-170
12 - عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي, فاطمه سادات عميدي, فرحناز اهنگ
ارائه مدل معادلات ساختاري ابعاد و مولفه هاي مديريت منابع انساني سبز در شركت هاي شهرك صنعتي بيرجند
(1399) پژوهشنامه مديريت تحول. 12 131-160
13 - نورمحمد يعقوبي, رمضان حسين زاده
The Effect of Technological Changes on Employment: Regional I-O SDA Approach
(1399) Iranian Economic Review. 24 415-429
14 - حامد آرامش, علي اصغر تباوار, نورمحمد يعقوبي, عبدالناصر درخشان
تأثير بازاريابي سبز بر گردشگري پزشكي با نقش ميانجي فناوري
(1399) چشم انداز مديريت بازرگاني. 19 137-155
15 - عادله دقتي, نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان, مسعود دهقاني
طراحي الگوي استقرار و توسعه حكمراني خوب الكترونيك با استفاده از رويكرد فراتركيب
(1399) پژوهش هاي مديريت در ايران. 24 1-34
16 - عادله دقتي, نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان, مسعود دهقاني, ابراهيم مرادي
ارائه الگوي استقرار و توسعه حكمراني الكترونيك با استفاده از رويكرد فراتركيب
(1398) چشم انداز مديريت دولتي. 10 89-120
17 - فاطمه عفتي, نورمحمد يعقوبي
رويكرد رفتاري به شناسايي و رتبه بندي عوامل تعيين كننده پذيرش همكاري الكترونيك در دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1398) مطالعات مديريت دولتي ايران. 2 47-67
18 - احسان نامدار جويمي, سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي
آينده نگاري زندگي كاري و ارتباط كار و زندگي با رويكرد دلفي
(1398) راهبرد توسعه. 57 205-223
19 - زهرا كاظمي, بيگي فيروزي اله يار, نورمحمد يعقوبي
طراحي مدل استراتژي اقيانوس آبي در بين رهبران بازار در صنعت مواد غذايي با استفاده از روش دلفي
(1398) راهبردهاي بازرگاني. 26 131-154
20 - زهرا راشكي قلعه نو, نورمحمد يعقوبي, رمضان حسين زاده, امين رضا كماليان
اثر صادرات بازارچه هاي مرزي بر اشتغال منطقه سيستان
(1398) راهبرد توسعه. 15 155-172
21 - نجمه مهدي بيگي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, علي اصغر پورعزت, محمدحسين رونقي
توسعه ظرفيت اصلاح نظام اداري در پرتو سازمان هوشمند با رويكرد داده بنياد
(1398) پژوهش هاي مديريت منابع سازماني. 9 111-132
22 - احسان نامدار جويمي, سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي
آينده نگاري نقش انتقاد و اخلاق در آموزش عالي با رويكرد دلفي
(1398) راهبرد توسعه. 15 53-74
23 - احسان نامدار جويمي, سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي
مهارت هاي ارتباطي در سيره رضوي با التزام عملي به باورهاي اسلامي
(1398) فرهنگ رضوي. 7 121-148
24 - مهتا جودزاده, نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن, مهدي نداف
طراحي مدل بومي شناخت، سنجش و آسيب شناسي فرهنگ بهره وري(مطالعه اي در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب)
(1398) مديريت بهره وري. 12 37-75
25 - نورمحمد يعقوبي, عبدالباسط مرادزاده
بررسي رابطه ي تأمين نيازهاي برتر با تعالي منابع انساني در شهرداري زاهدان
(1398) مديريت شهري. 79-96
26 - احسان نامدار جويمي, سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي, بدر الدين اورعي يزداني
الگوي شايستگي هاي فرهنگي سرمايه انساني از ديدگاه اسلام (با تأكيد بر فرهنگ علوي و رضوي)
(1398) مطالعات ميان فرهنگي. 14 117-148
27 - حامد آرامش, نورمحمد يعقوبي, نجمه مهدي بيگي, مريم گرگيچ
مطالعه پيشران ها و راهبردهاي بازاريابي آنلاين در توسعه صنايع دستي
(1398) چشم انداز مديريت بازرگاني. 18 111-126
28 - فهيمه سادات سعادت يار, زهرا وظيفه, نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن
بررسي پديدارنگارانه عوامل محدودكننده خوشه صنعت فرش استان سيستان و بلوچستان: با تاكيد بر سطح منطقه اي و ملي
(1398) فرآيند مديريت و توسعه. 32 55-85
29 - مسعود دهقاني, نورمحمد يعقوبي, عليرضا موغلي, زهرا وظيفه
ارائه مدل جامع عوامل موثر بر استقرار اثربخش مديريت دانش
(1398) رهيافتي نو در مديريت آموزشي. 10 109-132
30 - عادله دقتي, نورمحمد يعقوبي, امين رضا كماليان, مسعود دهقاني
ارائه الگوي توسعه مرحله اي حكمراني شبكه اي با استفاده از رويكرد فراتركيب
(1398) مديريت دولتي. 11 203-230
31 - نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني, مليحه اميدوار
ارايه الگوي چابكي در دانشگاه كارآفرين با رويكرد مديريت دانش
(1398) پژوهش هاي مديريت عمومي. 12 185-204
32 - فهيمه سادات سعادت يار, زهرا وظيفه, نورمحمد يعقوبي
بررسي چالش هاي پياده سازي خوشه صنعتي فرش استان سيستان و بلوچستان در سطح استاني: رويكردي كيفي
(1398) بهبود مديريت. 13 131-155
33 - محمد قاسمي, نورمحمد يعقوبي, عبدالعلي كشته گر, سيدعبدالرسول حسيني
بررسي رابطة بين حكمراني خوب و ناهنجاري اجتماعي با توجه به نقش ميانجي نشاط اجتماعي
(1398) مديريت سرمايه اجتماعي. 6 573-601
34 - سيدعلي داودي, نورمحمد يعقوبي
چهارچوبي براي استعداديابي و جانشين پروري در نظام آموزش عالي
(1397) پژوهش هاي مديريت منابع انساني. 10 161-185
35 - فهيمه سادات سعادت يار, زهرا وظيفه, نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن
موانع اجراي موفق خوشه صنعتي با رويكرد پديدارنگاري
(1397) چشم انداز مديريت بازرگاني. 17 121-143
36 - جواد شكوهي, حفصه رييسي شهرويي, نورمحمد يعقوبي
شناسايي و اولويت بندي استراتژيهاي توسعهي كارآفريني اجتماعي در حوزهي زنان سرپرست خانوار(مورد مطالعه: استان سيستان وبلوچستان)
(1397) زن و جامعه. 9 245-270
37 - فاطمه ثقفي, نورمحمد يعقوبي, سعيده انصاري
تحليل تطبيقي پروژه هاي آينده نگاري حكومت الكترونيكي در جهان به منظور الگوبرداري براي ايران
(1397) مديريت دولتي. 10 187-208
38 - نورمحمد يعقوبي, محمد كوهي خور, امين رضا كماليان, مهدي تاج پور
بررسي تأثير رفتارهاي قلدري سازماني بر نگرش شغلي و سازماني
(1397) مديريت سازمان هاي دولتي. 6 117-136
39 - نجمه مهدي بيگي, نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني, اسماعيل يعقوبي
تبيين نقش ميانجي اعتماد سازماني در تأثيرگذاري عدالت زباني مديران بر راهبردهاي مديريت تعارض كاركنان دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار
(1397) آموزش علوم دريايي. 5 1-12
40 - عبدالباسط مرادزاده, محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, جواد بذرافشان
توانمندسازي اجتماع محور:ارزيابي ظرفيت سرماية اجتماعي ذي نفعان محلي
(1397) مديريت سرمايه اجتماعي. 5 503-522
41 - سوران مولايي, رويا شاكري, نورمحمد يعقوبي
تأثير مديريت دانش شخصي بر فرهنگ و عملكرد نوآورانه در شركت هاي دانش بنيان
(1397) پژوهش هاي مديريت در ايران. 22 129-150
42 - اميد احمدي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, محمد قاسمي
ارائه الگوي جامع تعيين و استقرار بهسازي عملكرد كاركنان با رويكرد فراتركيب
(1397) پژوهش هاي مديريت منابع انساني. 10 75-100
43 - احسان نامدار جويمي, سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي
بررسي رابطه كرامت انساني در سيرة رضوي با التزام عملي به تعاليم اسلامي در بين دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1397) فرهنگ در دانشگاه اسلامي. 8 519-546
44 - احسان نامدار جويمي, سيدعليقلي روشن, نورمحمد يعقوبي, بدرالدين اورعي
الگوي شايستگي هاي اجتماعي در روابط اجتماعي معصومين با تاكيد بر فرهنگ علوي و رضوي
(1397) پژوهشهاي اجتماعي اسلامي. 24 139-175
45 - اميد احمدي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, محمد قاسمي, سيد سعيد جلالي
طراحي مدل بهسازي عملكرد كاركنان در وزارت كشور با رويكرد داده بنياد
(1397) مديريت منابع در نيروي انتظامي. 6 1-34
46 - نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني, عليرضا گزمه, مهسا ريگي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر گرايش فارغ التحصيلان دانشگاهي به جذب در نيروي انتظامي شهر زاهدان
(1397) منابع انساني ناجا. 9 103-134
47 - نورمحمد يعقوبي, عبدالباسط مرادزاده, عباس عرب
ارزيابي تاثير مولفه هاي توانمندساز بوم گردي بر شبكه بهره برداران
(1397) فصلنامه علوم مديريت ايران. 13 81-103
48 - فتانه بهاروند, ميلاد گوران, نورمحمد يعقوبي
مدل يابي معادلات ساختاري رابطه هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 187-214
49 - نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني, مليحه اميدوار
استقرار مديريت منابع انساني سبز در اكوسيستم كارآفريني
(1397) پژوهش هاي مديريت منابع سازماني. 8 131-149
50 - نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني, عليرضا گزمه, رقيه رهدار
تأثير اعتماد اجتماعي بر احساس امنيت اجتماعي شهروندان (مراجعين به دادسراها در شهر زاهدان)
(1397) مطالعات امنيت اجتماعي. 9 39-66
51 - عبدالباسط مرادزاده, محمد قاسمي, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, جواد بذرافشان
اولويت بندي پيشران هاي توسعه اكوتوريسم كارآفرينانه با رويكرد توانمند سازي اجتماع محور
(1397) توسعه كارآفريني. 11 161-179
52 - مهتا جودزاده, نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن, مهدي نداف
ارايه چارچوب بومي معماري فرهنگ بهره وري در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
(1397) مديريت و منابع انساني در صنعت نفت. 9 103-136
53 - عبدالمجيد ايماني, نورمحمد يعقوبي, مسلم مباركي
شناسايي و اولويت بندي خط مشي هاي توسعه كارآفريني بخش تعاون
(1396) توسعه كارآفريني. 10 21-39
54 - عالمه کيخا کيخا, رضا هويدا هويدا, نورمحمد يعقوبي
بررسي تثير رهبري هوشمند بر عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر زاهدان با نقش ميانجي تفكر انتقادي
(1396) پژوهش هاي مديريت عمومي. 10 61-83
55 - محسن يعقوبي, نورمحمد يعقوبي
نقش مولفه هاي توانمندسازي روان شناختي در پيشبيني دلبستگي كاري
(1396) پژوهش هاي مديريت در ايران. 21 243-261
56 - سيدعلي داودي, نورمحمد يعقوبي, بدرالدين اورعي يزداني, عبدالمجيد ايماني
شناسايي و تبيين مولفه ها و پيشران هاي موثر بر استعداديابي و جانشين پروري در نظام آموزش عالي استان سيستان و بلوچستان با بهره گيري از روش ميك مك
(1396) راهبرد اجتماعي- فرهنگي. 6 235-261
57 - نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني, مليحه اميدوار
آينده نگاري دانشگاه كارآفرين با استفاده از روش تلفيقي سناريو پردازي و تحليل اثرات متقاطع در افق 1404 هجري شمسي
(1396) مديريت بهره وري. 11 45-74
58 - زهره خسروي لقب, حبيب ا... سالارزهي, عبدالمجيد مصلح, نورمحمد يعقوبي, ماني آرمان
بررسي انتقال فناوري به عنوان انگيزه ورود به اتحاد راهبردي فناورانه بين المللي در صنعت نفت
(1396) پژوهش هاي مديريت راهبردي. 23 39-59
59 - سيدعلي داودي, نورمحمد يعقوبي, عبدالمجيد ايماني
الگوي جامع استعداد يابي و جانشين پروري در نظام آموزش عالي استان سيستان وبلوچستان
(1396) پژوهش هاي مديريت عمومي. 10 251-276
60 - عليرضا تشكريان جهرمي, نورمحمد يعقوبي, سجاد حجت دوست, صدرالدين جهان بين
). تحليل رهبري تحولگرا در تسهيل نوآوري با توجه به نقش واسطه اي تواناسازي روان شناختي و مديريت دانش در بين كاركنان نظامي
(1396) مديريت نظامي. 17 1-22
61 - مرضيه فردين, نورمحمد يعقوبي
شناسايي و اولويت بندي شيوه هاي نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني (مورد مطالعه: دانشگاه سيستان و بلوچستان)
(1396) مديريت فرهنگ سازماني. 15 735-765
62 - نورمحمد يعقوبي, عباس عرب, عبدالباسط مرادزاده
نقش رهبري خدمتگزار مديران در پيش بيني و تبيين مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني كاركنان
(1395) چشم انداز مديريت دولتي. 7 35-55
63 - نورمحمد يعقوبي, زهرا مطهري
Happiness in the light of organizational spirituality: Comprehensive approach
(1395) International Journal of Organizational Leadeeship(AIMI). 5 123-136
64 - حبيب ابراهيم پور, نورمحمد يعقوبي, سيد سعيد زاهدي
قابليت يادگيري سازماني واجراي حاكميت باليني در بيمارستان تامين اجتماعي
(1395) بيمارستان. 15 75-83
65 - رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي
اثر تغييرات ساختاري در آموزش عالي بر توليد منطقه مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان
(1395) Iranian Economic Review. 20 21-31
66 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, جمشيد مولودي افشرد
ارائه مدل كاربردي براي توسعه كارآفريني ديجيتال
(1395) International Journal of Business and Development Studies. 8 97-116
67 - نورمحمد يعقوبي, كامران محمودپور, جمشيد مولودي افشرد, عطيه سراياني
نقش غير قابل انكار عوامل عملكرد در تحقق سازماني
(1395) International Review of Management and Marketing. 7 1-6
68 - نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني, عليرضا موغلي, زهرا وظيفه
رويكرد همراستايي راهبردي و بلوغ متوازن در استقرار اثربخش مديريت دانش
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 61-84
69 - نورمحمد يعقوبي, حبيب ابراهيم پور, رويا شاکري
ارائ الگوي نياز‌هاي كاربران دولت همراه در ايران
(1395) مديريت دولتي. 8 393-414
70 - مهران اصلانيان, باقر كرد, سعيد خزايي صحنه, نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن
رويكردي آينده پژوهانه به برنامهريزي راهبردي منابع انساني با استفاده از روش فراتركيب
(1395) مديريت شهري. 45 389-416
71 - عالمه کيخا, رضا هويدا, نورمحمد يعقوبي
توسعه يك مدل رهبري هوشمند براي دانشگاههاي دولتي
(1395) Foresight and STI Governance. 11 66-74
72 - شيما اميني, نورمحمد يعقوبي
بررس تأثير هوش سازمان بر مديريت بحران در كارخانه نيرو كلر اصفهان
(1395) پژوهش هاي مديريت در ايران. 20 24-43
73 - وفا ارجمندي نژاد, حبيب اله دعايي, نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن
مطالعه اكتشافي مولفههاي اثرگذار بر بهرهوري منابع انساني در بستر اسلامي از ديدگاه كاركنان شهرداري مشهد
(1395) مديريت بهره وري. 10 41-65
74 - نورمحمد يعقوبي, مصيب پهلواني, فرزاد پارسايي
شناسايي و رتبه بندي پيشرانهاي توسعه مبتني بر دانش شركت هاي پيشران فناوري(مطالعه موردي پارك علم و فناوري استان فارس)
(1395) International Journal of Business and Development Studies. 9 85-113
75 - نورمحمد يعقوبي
Studying the impact of the dimensions of knowledge manamement on organization development
(1394) JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT. 2 36-44
76 - نورمحمد يعقوبي, جواد شكوهي
ارائه چارچوبي به منظور ارزيابي مستمر اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان هاي دفاعي با رويكرد فازي
(1394) پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. 30 1173-1196
77 - نورمحمد يعقوبي, حميدرضا جعفري, جواد شکوهي
شناسايي ورتبه بندي عوامل ريسك رايانش ابري در سازمان هاي دولتي
(1394) پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. 30 759-784
78 - نورمحمد يعقوبي, جواد شکوهي
ارائه چارچوبي براي ارزيابي مستمر اثربخشي سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان هاي دفاعي با رويكرد فازي
(1394) پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. 30 1173-1196
79 - محسن يعقوبي, نورمحمد يعقوبي
بررسي رابطه دلبستگي كاري و مهارت كاركنان
(1394) مديريت فرهنگ سازماني. 13 135-156
80 - نورمحمد يعقوبي, ارغوان واليزاده اردلان
بررسي تاثير هوش هيجاني بر بازاريابي رابطه مند
(1394) چشم انداز مديريت بازرگاني. 22 161-178
81 - نورمحمد يعقوبي, محمدنبي شهيكي تاش
سنجش هزينه رفاهي اجتماعي بخش صنعت ايران بر مبناي رويكرد هاربرگر و پوزنر
(1394) چشم انداز مديريت صنعتي. 137-156
82 - نورمحمد يعقوبي, رضا سياوشي, روح الله بهمايي
A Survey of Critical Success Factors of Private Banks in Electronic Banking Services
(1394) Modern Applied Science. 10 115-121
83 - مسعود دهقاني, نورمحمد يعقوبي, عليرضا موغلي, زهرا وظيفه
ارائ الگوي سه لايه‌اي امكان‌سنجي و استقرار اثربخش مديريت دانش با استفاده از روش فراتركيب
(1394) مديريت سازمانهاي دولتي. 3 108-123
84 - نورمحمد يعقوبي, حبيب ابراهيم پور, ولي نعمتي
نوع شناسي مشتري و نقش آن در نوآوري در هتلها (مورد مطالعه هتلهاي اردبيل)
(1394) برنامه ريزي و توسعه گردشگري. 4 8-23
85 - نورمحمد يعقوبي
پيشبيني مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني كاركنان در پرتو رهبري معنوي مديران
(1394) پژوهش هاي مديريت عمومي. 8 75-98
86 - نورمحمد يعقوبي, Zahra Motahari
Happiness in the light of organizational spirituality: comprehensive approach
(1394) INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP. 5 123-136
87 - نورمحمد يعقوبي, Zahra hemmat, maryam rashki
The Proposed Model of Factors Influencing Adoption of Cloud Computing Ecosystem in Iran (University, Industry and Services Sectors)
(1394) International Journal of Information Processing and Management. 31 555-580
88 - مسعود دهقاني, نورمحمد يعقوبي, عليرضا موغلي, زهرا وظيفه
ارائ الگوي سه لايه اي امكان سنجي و استقرار اثربخش مديريت دانش با استفاده از روش فراتركيب
(1394) مديريت سازمان هاي دولتي. 3 108-123
89 - رمضان حسين زاده, نورمحمد يعقوبي
تاثير تغييرات ساختاري
(1394) iranian economic review. 20 21-33
90 - نورمحمد يعقوبي, جواد شكوهي, حفصه رئيسي, فرزانه سيدي
بررسي تاثير سبك هاي رهبري بر عملكرد سازماني با ميانجي گرهاي يادگيري و نوآوري سازماني
(1394) پژوهشنامه مديريت تحول. 7 32-56
91 - نورمحمد يعقوبي, زهرا همت, مريم راشکي
مدل پيشنهادي عوامل موثر پذيرش اكوسيستم رايانش ابري در ايران( بخش صنعت، دانشگاه و خدمات دولتي)
(1394) پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. 31 555-579
92 - نورمحمد يعقوبي, عباسعلي سرگزي
Investigating the Effect of Office Automation on Organizational Excellence
(1393) International Journal of Academic in Business and Social Sciences. 4 367-375
93 - امير فروهرفر, نورمحمد يعقوبي, مسلم معتمدي فر
Entrepreneurial Timing Theory Time Entrepreneurship and Time Strategy
(1393) Asian Journal of Research in Business Economics and Management. 11 1-27
94 - محمدنبي شهيكي تاش, نورمحمد يعقوبي
ارزيابي كارايي فني صنايع كارخانه اي ايران با استفاده از تابع حداكثر درست نمايي MLE
(1393) پژوهشهاي مديريت در ايران-دانشگاه تربيت مدرس. 18 102-125
95 - ميثم كاظمي سفه, مجيد جنگي زهي, محمدنبي شهيكي تاش, نورمحمد يعقوبي
Ranking Different Factors Influencing Flight Delay
(1393) Management Science Letters. 4 1397-1400
96 - نورمحمد يعقوبي, عبدالوهاب پورقاز
study of perceived organizational support relationship with Job Burnout
(1393) International Journal of Academic in Business and Social Sciences. 4 315-324
97 - نورمحمد يعقوبي, اكرم احمدنياچنيجاني
بررسي رابطه بين رويكرد راهبردي نظام نگهداشت منابع انساني و تعهد سازماني كاركنان در سازمان عمومي
(1393) مديريت سازمان هاي دولتي. 2 50-64
98 - نورمحمد يعقوبي, محمد عثمان حسين بر, محسن يعقوبي
The Impacts of Organizational Policies on Work Engagement in public sector
(1393) International Journal ofResearch in Organizational Behavior and Human Research Management. 2 127-135
99 - نورمحمد يعقوبي
شناسايي و رتبه بندي عوامل ريسك رايانش ابري در سازمان دولتي
(1393) پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات. 30 549-572
100 - نورمحمد يعقوبي
analysing key concepts of organizational knowledge management competitive intelligence and competitive advantage
(1393) International Journal of Services and Operations Management. 18 321-341
101 - نورمحمد يعقوبي
providing a framework for development of mobile government usibg fuzzy delphi ad fuzzy AHP a case of mobile government in iran
(1393) International Journal of Business Information Systems. 16 393-407
102 - حميدرضا جعفري, نورمحمد يعقوبي, اميرحمزه سالارزائي
بررسي تاثير كيفيت خدمات الكترونيك قضايي بر رضايتمندي شهروندان
(1393) پژوهش هاي مديريت عمومي. 153-174
103 - محمدنبي شهيكي تاش, نورمحمد يعقوبي
ارزيابي كارايي فني صنايع كارخانه اي ايران با استفاده از تابع حداكثر درست نمايي (MLE)
(1393) پژوهش هاي مديريت در ايران. 101-125
104 - حميدرضا جعفري, نورمحمد يعقوبي, اميرحمزه سالارزائي
بررسي تثير كيفيت خدمات الكترونيك قضايي بر رضايتمندي شهروندان
(1393) پژوهش هاي مديريت عمومي. 7 153-174
105 - نورمحمد يعقوبي
بررسي رابطه ميان ادراك از عدالت سازماني و سلامت رواني
(1392) فصلنامه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زابل. 32-41
106 - نجمه مهدي بيگي, امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي
ارزيابي اثرات استقرار سيستم برنامه ريزي منابع سازماني بر نوآوري سازمان
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 6 -
107 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي
Providing a Model for Sucessful Implementation of Customer of Customer Relationship Management-Case Study Zahedan Industrial City
(1392) International Journal of Academic in Business and Social Sciences. 3 168-178
108 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, فتانه بهاروند
Explaining Critical Sucess Factors for CMR Strateg-Case Study SMEs in Zahedan Industrial City
(1392) International Journal of Academic in Business and Social Sciences. 3 179-187
109 - نورمحمد يعقوبي, مهوش رقيبي
بررسي رابطه بين معنويت سازماني و شادكامي كاركنان يك مطالعه موردي در ستاد فرماندهي نيروي انتظامي گلستان
(1392) طب انتظامي. 119-126
110 - اكرم احمدنياچنيجاني, نورمحمد يعقوبي
PATHOLOGICAL APPROACH TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGIC APPROACH TO MAINTENANCE HUMAN RESOURCE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
(1392) International Journal of Organizational Leadeeship(AIMI). 2 38-44
111 - نورمحمد يعقوبي, رويا شاكري
شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت استقرار شهر الكترونيكي
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 6 61-82
112 - مريم احمدزاده, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي
بررسي و تحليل اثر بخشي آموزش كارآفريني در رشته هاي كارآفريني با استفاده از مدل ماتريس رضايت
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 22 105-130
113 - نورمحمد يعقوبي, محمد عثمان حسين بر, محسن يعقوبي
A Study on The Impact of Proficience on Work Engagement in Public Sector
(1392) UCT Journal of Management and Accounting Studies. 2 53-57
114 - مريم احمدزاده, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي
بررسي و تحليل اثربخشي آموزش كارآفريني در رشته هاي كارآفريني با استفاده از مدل ماتريس رضايت
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 107-132
115 - نورمحمد يعقوبي, علي‌رضا پودينه, حميد يزدانيان, مرضيه رخشاني
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر مديريت سرمايه هاي فكري در سازمان (مورد مطالعه: گمرك زاهدان)
(1392) مديريت فردا. 69-84
116 - مريم احمدزاده, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي
بررسي .و تحليل اثربخشي آموزش كارآفريني در رشته هاي كارآفريني با استفاده از مدل ماتريس رضايت
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 6 105-130
117 - نورمحمد يعقوبي, زانيار. شيخه پور, محبوبه راحت دهمرده
بررسي رابطه ميان ادراكات از عدالت سازماني و سلامت رواني
(1392) فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زابل. 5 32-41
118 - اکرم احمدنيا چينجاني, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, نجمه مهدي بيگي
تبيين عوامل تاثير گذار بر قانون گريزي در سازمان
(1392) حقوق اداري. -
119 - نورمحمد يعقوبي, مجتبي پهلواني, مهرافرين بخشي مزده
Governance Effective Development of Mobile Government Approach
(1391) نشريه بين المللي مطالعات بازرگاني و توسعه. 4 87-100
120 - مهدي صادقيان, نورمحمد يعقوبي, محمداسماعيل اعزازي
بررسي رابطه فراموشي سازماني هدفمند و چابكي سازماني
(1391) پژوهش هاي مديريت عمومي. 103-120
121 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, فتانه بهاروند
Explaining critical success factors for CRM strategy Case study: SMEs in zahedan industrial city)
(1391) International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 179-188
122 - مجيد وحيديان رضازاده, نورمحمد يعقوبي, مرتضي نيك فر
review of sport service quality by servqual model (a case study)
(1390) Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 2 173-181
123 - نورمحمد يعقوبي, مريم بنده اي, جمشيد مولودي
An empirical study of the EFQM excellence model in iran
(1390) international journal of business and management. 6 260-267
124 - بدرالدين اورعي يزداني, نورمحمد يعقوبي, رويا شاكري
The Effect of Emotional Intelligence On Relationship Marketing
(1390) Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 2 584-595
125 - حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, liem gaisin, مريم نارويي
asurvey of relationship between emolational intelligence and organizational citizenship behavior in iran
(1390) International Business and Management. 3 130-135
126 - بدرالدين اورعي يزداني, نورمحمد يعقوبي, نصير آهوراني, سيد علي بني هاشمي
information technology infrastuctures and knowledge management towards organizational excellece.
(1390) Computeral information Scince. 5 20-27
127 - ميم نكودري , نورمحمد يعقوبي
بررسي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش در سازمان مديريت بحران
(1390) پژوهش هاي مديريت عمومي. 13-
128 - حسين جناآبادي, خدايار ابيلي, ناصر ناستي زائي, نورمحمد يعقوبي
فاصله ميان ادراكات و انتظارات بيماران از كيفيت خدمات مراكز درماني شهر زاهدان بر اساس مدل سروكوال
(1390) پايش. 10 449-457
129 - نورمحمد يعقوبي, مجتبي پهلواني, مهرآفرين بخشي مزده
Effective Development of Mobile Government; Governance Approach
(1390) International Journal of Business and Development Studies. 87-100
130 - منصور ادمنش, ولي مهدي نژاد, نورمحمد يعقوبي
بررسي عوامل موثر در تمايل اعضاي هيات علمي به استفاده از سيستم هاي يادگيري الكترونيكي
(1390) مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي مديا. 2 28-38
131 - نورمحمد يعقوبي, حبيب ا... سالارزهي, حامد آرامش, رويا شاكري
Digital Gap in Iranian Rural Areas (Case Study at Sistan and Baluchestan-Iran)
(1389) International Journal of Applied Business and Economic Research. 5 38-45
132 - هادي رئيس الذاكرين دهباني, نورمحمد يعقوبي
The Effect of Information Technology on Productivity (Case Study The Regional Power Firm of Khorasan-e-Razavi-Iran)
(1389) journal of Communication and Computer. 7 59-63
133 - نورمحمد يعقوبي
Factors affecting the adoption of online banking An integration of Technology Acceptance Model and theory of planned behavior
(1389) international journal of business and management. 5 159-165
134 - نورمحمد يعقوبي
Relationship of Organizational Culture and Personnel Creativity in Public Organization (ACase Study of Iran)
(1389) Asian Journal of Development Matters. 4 66-71
135 - نورمحمد يعقوبي, باقر كرد, رويا شاكري
e-Government services and user acceptance The unified models perspective
(1389) international journal of health services. - 36-49
136 - حامد آرامش, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, عليرضا حيدري
Impact of Online/Internet Marketing on Computer Industry in Malaysia
(1389) International Journal of Marketing Studies. 2 75-86
137 - حامد آرامش, حبيب ا... سالارزهي, نورمحمد يعقوبي, عليرضا حيدري, داود نيك بين
The Effects of Security and Privacy Information on Trust Trustworthiness and Loyalty in Online Marketing in Malaysia
(1389) International Journal of Marketing Studies. 2 223-234
138 - نورمحمد يعقوبي, فائزه احمدي
Factors affecting the Women Entrepreneurship in Industrial Section
(1389) European Journal of Social Sciences. 17 88-95
139 - بدرالدين اورعي يزداني, نورمحمد يعقوبي, اسماعيل طلوع
Evaluating the Effectiveness of People Respect and Attracting Client s satisfaction Project in Administrative System
(1389) Asian Journal of Development Matters. 4 93-100
140 - نورمحمد يعقوبي, جمشيد مولودي, سيدعلي بني هاشمي
The relationship between Spirituality leadership and Empowerment (A Case Study)
(1389) american journal of science. - 180-186
141 - نورمحمد يعقوبي, سيدعلي بني هاشمي
Conceptual model of achieving competitive advantages by combination of production and quality systems
(1389) European Journal of Social Sciences. 4 523-530
142 - باقر كرد, نورمحمد يعقوبي, عبدالقادر پوربار
A Review on Intranet Acceptance in the Organization An Empirical Research
(1389) European Journal of Scientific Research (MSRT BLACKLIST). 49 95-102
143 - نورمحمد يعقوبي, حسن دانايي فرد, رويا شاكري
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر پذيرش خدمات دفاتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات
(1389) جغرافيا و توسعه - دانشگاه سيستان و بلوچستان. 8 5-20
144 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, جمشيد مولودي
Survey of relationship between organizational justice and Empowerment
(1389) European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. - 165-171
145 - نورمحمد يعقوبي, راضيه يكه خاني, محمدجواد اسماعيلي
Trust Models in e-Business Analytical-Compare Approach
(1389) Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 2 398-416
146 - نورمحمد يعقوبي, باقر كرد, سميه كاظمي
Identification and Ranking the Indexes of Digital Divide Reduction in Rural Areas
(1389) Asian Business and Management. 4 155-164
147 - امين رضا كماليان, نورمحمد يعقوبي, اشكان الياس كردي
Entrepreneurship Development in the Organization and it s Role in Entrepreneurship Strategy
(1389) The international Journal of Humanities. 1 51-65
148 - E. S Giri, بدرالدين اورعي يزداني, نورمحمد يعقوبي
FACTORS AFFECTING THE EMPOWERMENT OF EMPLOYEES (AN EMPRICAL STUDY)
(1389) European Journal of Social Sciences. 20 267-274
149 - بدرالدين اورعي يزداني, نورمحمد يعقوبي
the relationship between social capital and orgnizational justice
(1389) European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 20 131-274
150 - نورمحمد يعقوبي, مجيد مقدمي, عالمه كيخا
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني كاركنان
(1389) پژوهش نامه مديريت تحول. 2 64-96
151 - عليرضا شهركي, نورمحمد يعقوبي, سميه قاسمي فرد
Fuzzy Evaluation to Reach the Required Agility at Manufacturing Organizations
(1389) Journal of Basic and applied Scientific Research (MSRT BLACKLIST). 1 1112-1123
152 - نورمحمد يعقوبي, مهدي صالحي, جمشيد مولودي
Improving Service Quality by Using Organizational Citizenship Behavior :Iranian Evidence
(1389) Iranian Journal of Management Studies. 79-97
153 - نورمحمد يعقوبي
Relationship of Organizational Intelligence (OI) and Personal Creativity in Public Organizations (A Case Study)
(1389) Prabandhan: Indian Journal of Management. 4 47-51
154 - نورمحمد يعقوبي, رويا شاكري
مقايسه تحليلي مدل هاي پذيرش فناوري با تاكيد بر پذيرش بانكداري اينترنتي
(1387) فصلنامه علوم مديريت ايران. 3 -
155 - نورمحمد يعقوبي, رقيه سادات كوچك زاده
پشتيباني فناوري اطلاعات از مديريت دانش
(1386) مجله مديريت صنعتي (دانشگاه علامه طباطبايي). -
156 - نورمحمد يعقوبي
دولت الكترونيك ، الگوي انتقالي
(1385) مطالعات مديريت صنعتي - دانشگاه علامه طباطبائي. -
157 - نورمحمد يعقوبي, شمس السادات زاهدي
دولت الكترونيك در آسيا
(1385) مطالعات مديريت صنعتي - دانشگاه علامه طباطبائي. -
158 - نورمحمد يعقوبي, شمس السادات زاهدي
بازآفريني دولت در عصر اطلاعات
(1384) مجله مديريت صنعتي (دانشگاه علامه طباطبايي). -
159 - نورمحمد يعقوبي, سيد مهدي الواني
مديريت دولتي و ضرورت زير ساخت هاي اخلاقي
(1382) مطالعات مديريت صنعتي - دانشگاه علامه طباطبائي. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 دولت الكترونيكي مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 07:30-09:30 مکان: 914
2 نقد و بررسي نظريه هاي سازمان و مديريت مدیریت و اقتصاد مدیریت دولتی دکتری درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30 مکان: 917

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 سه شنبه 07:30 09:30 کلاس درس دولت الكترونيك (3810621_01)
2 چهارشنبه 07:30 09:30 کلاس درس دولت الكترونيكي (1416667_01)
3 پنج شنبه 07:30 09:30 کلاس درس نقد و بررسي نظريه هاي سازمان و مديريت