كارشناسی , علوم اقتصاد ی , دانشگاه اصفهان , 1364 ← 1368
كارشناسی ارشد , علوم اقتصادی_توسعه اقتصادی , دانشگاه تهران , 1369 ← 1372
دكترا , علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی , دانشگاه تهران , 1379 ← 1384


دروس ارائه شده1397

بررسي تاثير جهاني شدن بر رشد اقتصادي با مطالعه كشورهاي منتخب خاورميانه

چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي

نظر دهمرده قلعه نو, نسيم مسعودي - 1397/07/26

بررسي رابطه عليت بين توليد ناخالص داخلي ، حجم پول و شاخص قيمت مصرف كننده در ايران

دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

نظر دهمرده قلعه نو, نسيم مسعودي - 1397/03/31

Analyze reaction stock exchange to monetary

دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري

مهناز سعيدي كيا, نظر دهمرده قلعه نو - 1397/03/31

Investigating the causality relation between GDP money volume and consumer price index in Iran

دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري

نظر دهمرده قلعه نو, نسيم مسعودي - 1397/03/31
1396

ارزيابي واولويت دهي مناطق ازاد باتوجه به سياستهاي اقتصاد مقاومتي (با استفاده از روش وزن دهي ساده SAW)

دومين كنفرانس بين المللي انسجام مديريت و اقتصاد در توسعه

نظر دهمرده قلعه نو, ندا علي احمدي - 1396/05/25

بررسي و مقايسه انسان اقتصادي وانسان مسلمان با تاكيد بر سه محور عقلانيت، نفع شخصي و انواع ترجيحات

دهمين همايش بين المللي اقتصادومديريت

مهناز سعيدي كيا, نظر دهمرده قلعه نو - 1396/02/20

تعامل بلندمدت متغيرهاي كلان و قيمت طلا در ايران

دهمين كنفرانس بين المللي اقتصاد ومديريت

مهناز سعيدي كيا, نظر دهمرده قلعه نو - 1396/02/20

بررسي ارتباط باز بودن تجاري و اندازه دولت با تاكيد حكمراني خوب

دهمين كنفرانس بين المللي اقتصاد ومديريت

نظر دهمرده قلعه نو, مريم جفره - 1396/02/20
1395

راهبردهاي سازمان امور مالياتي در جلب نظر مشتريان مالياتي مطالعه موردي موديان مالياتي شهرستان زاهدان

دومين كنفرانس بين المللي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات

محمدباقر هاشمي, نظر دهمرده قلعه نو - 1395/05/17
1394

شناسايي ودسته بندي معيارگزينش بانك توسط مشتريان

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري،علوم انساني وبانكداري اسلامي تهران

منصور سبحاني, نظر دهمرده قلعه نو - 1394/12/20

تاثيرگذاري توسعه مالي بر توسعه كارآفريني و نوآوري

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري وعلوم اجنماعي

نظر دهمرده قلعه نو, محبوبه براهويي - 1394/11/26
1393

نقش اهرم مالي در جريان نقدي شركتهاي پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي

نظر دهمرده قلعه نو, ياسر سيستاني - 1393/03/31

تعيين الگوي بهينه كشت همسو با كشاورزي پايدار با استفاده از برنامه ريزي كسري مطالعه ي موردي شهرستان بوير احمد

همايش ملي زيست بوم پايدار و توسعه

حميد حكيم فر, نظر دهمرده قلعه نو - 1393/02/18
1392

جهاني شدن و شاخص اجتماعي و اقتصادي توسعه پايدار در ايران

دومين كنفرانس ملي ضرورتهاي رشد و توسعه پايدار

نظر دهمرده قلعه نو, مريم جفره - 1392/12/03

بررسي عوامل تاثيرگذار در جلب اعتماد از خدمات الكترونيكي و توسعه شهروند الكترونيكي در زاهدان

كنفرانس مديريت چالشها و راهكارها

حديث هنرمند, نظر دهمرده قلعه نو - 1392/10/05

بررسي اثر سياست پولي بر روي حباب قيمت مسكن با استفاده از روش (ARDL)

دومين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصادي

نظر دهمرده قلعه نو, مهدي جودان - 1392/06/31

بررسي ارتباط ميان اندازه دولت و اندازه كشور در كشورهاي توسعه يافته

همايش ملي اقتصاد كاربردي

نظر دهمرده قلعه نو, مريم جفره - 1392/05/13
1391

اثرات بي ثباتي قيمت نفت بر واردات كالاهاي واسطه اي در ايران

اولين كنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي

نظر دهمرده قلعه نو, مريم بيات - 1391/02/05
1390

تحليل اقتصاد توليد و برآورد كارايي فني انگوركاران با استفاده از تحليل مرزي تصادفي مطالعه موردي منطقه سيستان

اولين كنگره ملي علوم و فناوري هاي نوين كشاورزي

نظر دهمرده قلعه نو, عليرضا كرباسي, علي شهركي زاد - 1390/06/19
1386

بررسي تاثير سياست هاي حمايتي دولت در مزيت نسبي به روش ماتريس PAM ( مطالعه موردي محصولات منتخب زراعي استان سيستان و بلوچستان )

ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران

نظر دهمرده قلعه نو - 1386/08/08
1383

اشتغال در برنامه چهارم توسعه و مقايسه تطبيقي آن با برنامه سوم توسعه

همايش لايحه برنامه چهارم توسعه

نظر دهمرده قلعه نو - 1383/06/05
1375

بررسي اوضاع اقتصادي سيستان و بلوچستان(مبحث اشتغال و توليد)

اولين همايش استان شناسي استان سيستان و بلوچستان

نظر دهمرده قلعه نو - 1375/08/30

ضرورت بازنگري وضعيت كشاورزي سيستان

اولين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران

نظر دهمرده قلعه نو - 1375/01/15


نرخ ارز نرخ تورم نرخ بيكاري توليد ناخالص داخلي ركود مدل گارچ

بهاره محمدپور , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تعيين الگوي بهينه كشت با تاكيد بر تخصيص بهينه آب چاه نيمه (مطالعه موردي:منطقه سيستان)

ام البنين شكوهي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

اثر آزادي بازار اعتبار بر كارايي هزينه در صنعت بانكداري ايران

عاطفه قوي اندام بوانلو , [ نظر دهمرده قلعه نو, فرشيد پورشهابي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تاثير حباب قيمت و متغيرهاي كلان اقتصادي بر قيمت مسكن در ايران

سميه پارسا , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي اثر متقابل توسعه مالي و كيفيت نهادي بر رشد اقتصادي

علي احمدپوركچو , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير تسهيلات پرداختي بانك كشاورزي بر صادرات محصولات كشاورزي استان خراسان جنوبي

الهه اهني , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي رابطه بين رقابت، تمركز و ثبات مالي در صنعت بانكداري ايران

شيما نادريان , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

اولويت بندي تخصيص آب مخازن چاه نيمه با استفاده از مدلهاي تصميم گيري چندشاخصه فازي(FMADM)

نرجس عنايت نيا , [ جواد شهركي, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

نقش مهاجرت در شكل گيري سرمايه انساني وتاثير آن بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي:ايران)

شهين عبداله پور , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

ارزيابي مكانيزم انتقال قيمت نهاده ها بر حاشيه بازاريابي (مطالعه موردي: بازار شيلات ايران)

مهدي سراواني , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

شبيه سازي اثر ماليات سبز بر شاخص هاي سلامت در ايران بر اساس رويكرد GEM-E3

محمدعلي تركي هرچگاني , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

رابطه بين مجموعه عوامل موثر بروفاداري مشتري بر سودآوري بانكهاي خصوصي(مطالعه موردي:بانكهاي خصوصي شهرستان زاهدان)

بي بي هدي عمراني نسب , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

رونق بخش مسكن در ايران و رابطه آن با رشد اقتصادي بدون بروز آثار تورمي

مريم كياني قلعه نو , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي رابطه بين شوكهاي نفتي و تجارت باتوجه به تحريم ها در اقتصاد ايران

غلامرضا كريمي رسولخاني , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

اثر توسعه مالي بر نوآوري در كشورهاي منتخب خاورميانه در دوره زماني 2013-2008

محبوبه براهويي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي تاثير ساختار سنتي جمعيت و بهره وري نيروي كار بر رشد اقتصادي ايران

حميد مير , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي نقش تحريم اقتصادي وسفته بازي بر شكل گيري بحران پولي و تورم حاد دراقتصاد ايران

فرشيد پورشهابي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر صادرات غير نفتي كشورهاي عضو اوپك

آزاده افشين مهر , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

تاثير عملكرد منطقه آزاد تجاري چابهار بر توسعه اقتصادي منطقه

عثمان دهاني , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير اعتبارات خردبر ميزان اشتغال زايي(مطالعه موردي شعب بانك ملت استان سيستان و بلوچستان)

همتا توكلي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثر نابرابري درآمدي بر سرمايه اجتماعي(جرم و جنايت)در كشور

بهاره سرگلزائي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تجارت خارجي و تاثير آن بر برخي از شاخص هاي اقتصاد توسعه در ايران و چند كشور منتخب(چين ،مالزي،هند)

زهرا محمودي اول , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه تكميلي :مطالعه موردي شركت آتيه سازان حافظ

فاطمه فرامرزي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ارتباط بين واردات بخشي و تقاضاي نيروي كار در ايران

صديقه عليزاده علي اباد , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثر تكانه هاي نفتي بر تراز تجاري ايران

راضيه سرحدي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

اثرات تكانه هاي نفتي بر واردات كالاهاي واسطه اي ايران

مريم بيات , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تأثير جهاني شدن بر مخارج دولت در كشورهاي منتخب خاورميانه

عصمت احمدي اسلاملو , [ نظر دهمرده قلعه نو, رضا اكبريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي ارتباط اندازه دولت، باز بودن تجاري واندازه كشور درميان كشورهاي دي هشت

مريم جفره , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نقش بازار سرمايه در تامين منابع مالي صنعت پتروشيمي

ناديا خسروي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

تعيين سطح بهينه نهاده هاي توليد محصولات زراعي همسو با كشاورزي پايدار مبتني بر منطق فازي كسري

حميد حكيم فر , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنجش ارزش در معرض ريسك (var) نرخ ارز در ايرا

مسعود بيجار , [ نظر دهمرده قلعه نو, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تحليل بازار دوگانه در چارچوب مدل تعادلي عمومي پوياي تصادفي اقتصاد ايران

مرضيه اسفندياري , [ نظر دهمرده قلعه نو, حسين كاوند ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي ميزان تاثير خدمات ارائه شده بر درمان بيماران از ديدكاه بازار يابي اجتماعي در بيمارستان تامين اجتماعي زاهدان

حسينعلي خمري ده سوخته , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تأثير يكسان سازي نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي ايران

حسام الدين عباسي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مقايسه كارايي مدل هاي شبكه هاي عصبي مصنوعي، ماشين هاي بردار پشتيبان وARMA براي پيش بيني قيمت سهام(مطالعه موردي بازار سهام ايران)

عزالدين بادبروت , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

اثر جهاني شدن اقتصاد بر تورم در منتخبي از كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته

الهه محمودي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي رابطه سياستهاي پولي و بازار مسكن در ايران

مهدي جودان , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

برآورد تابع تقاضاي انرژي الكتريكي صنايع كارخانه اي ايران

علي موسوي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI)ونوآوري درارتقاي بهره وري درمنتخبي از كشورهاي درحال توسعه

سيده اسما موسوي سرحدي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تحليل توسعه مالي بر رشد اقتصادي دركشورهاي دي هشت

هادي كريم , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

بررسي نوسانات قيمت مسكن و عوامل تعيين كننده آن در ايران

رضا خاكي , [ نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تاثير نوسانات نرخ ارز واقعي بر واردات كالاهاي واسطه اي در ايران

امير خليفه قلي , [ نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

تحليل و بررسي ارتباط درجه باز بودن تجاري و رشد اقتصادي در ايران و مقايسه تطبيقي آن با كشورهاي منتخب عضو اپك

حامد خديوي , [ نظر دهمرده قلعه نو, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

براورد بهره وري نيروي كار و سرمايه در بخش .....

نفيسه كشت گر , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي تاثير توزيع درآمد و مخارج عمومي بر رشد اقتصادي ايران

حامد شعيبي سيمكاني , [ نظر دهمرده قلعه نو, جواد شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تحليل اثر اقتصادي صنعت توريسم بر توليد ناخالص داخلي در استان سيستان و بلوچستان

مهدي مودي , [ نظر دهمرده قلعه نو, احمد اكبري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي تنگناها و اولويت هاي سرمايه گذاري در استان سيستان و بلوچستان

اسداله الوندي زاده , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عوامل و تنگناهاي مؤثر بر اشتغال در بخش كشاورزي استان سيستان و بلوچستان

علي شفيعي , [ احمد اكبري, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عوامل و تنگناهاي مؤثر بر اشتغال در بخش صنعت و معدن در استان سيستان و بلوچستان

سوران عبدي , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي رابطه بلندمدت بين نرخ ارز و قيمت هاي نفت: مقايسه كشورهاي صادركننده و واردكننده نفت

حميد مرادي , [ جواد شهركي, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

اثر متغييرهاي كلان اقتصادي بر بازده سهام بازار بورس

محمد ميرشكاري , [ نظر دهمرده قلعه نو, جواد شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي عملكرد بخش تعاون در ايجاد اشتغال مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان

هاشم نوروزي فخر داود , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

ارزيابي وتحليل وضعيت بيكاريدر استان

ساره صادق بختياري , [ نظر دهمرده قلعه نو, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تاثيرشوك هاي پولي برعرصه اقتصاد

مجتبي رستمي چقايي , [ جواد شهركي, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

برآورد تابع تقاضاي نيروي كار در استان سيستان و بلوچستان

محمد روشن رو , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

استفاده از مدل هاي امتيازدهي اعتباري براي مديريت ريسك هاي اعتباري (مطالعه مورديشعب بانك سپه در شهر زاهدان)

سميرا سيف الدين پور , [ نظر دهمرده قلعه نو, جواد شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تحليل و تخمين عرضه نيروي كار در استان سيستان و بلوچستان

هانيه صفامنش , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

تحليل و تخمين عرضه نيروي كار در استان سيستان و بلوچستان

مريم فرماني , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

شناسايي بخش هاي كليدي اقتصاد در استان سيستان و بلوچستان از نظر اشتغال با استفاده از جدول داده و ستانده

نفيسه كشت گر , [ نظر دهمرده قلعه نو, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي مزيت نسبي توليد محصولات گرمسيري استان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي: خرما، موز)

ازاده دليري , [ نظر دهمرده قلعه نو, احمد اكبري ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي كارايي باغات انگور با استفاده از تحليل مرزي تصادفي: مطالعه موردي، منطقه سيستان

علي سردار شهركي , [ نظر دهمرده قلعه نو, عليرضا كرباسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

رابطه بين نرخ بهره و ارز در كشورهاي خاورميانه

سيده سميه سرحدي , [ نظر دهمرده قلعه نو, مهدي صفدري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تعيين مدل تجربي براي ريسك ايران

قدسيه نعمتي زاده ابرقويي , [ نظر دهمرده قلعه نو, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي عليت بين رشد اقتصادي ومخارج دولت :مقايسه قانون واگنر وفرضيه كينز (مطالعه موردي :ايران ومالزي)

داود عابد , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي مقايسه اي ارتباط مخارج تحقيق وتوسعه با رشد اقتصادي درگروه كشورهاي توسعه نيافته ، درحال توسعه وكشورهاي OECD

اميرحسين قريشي , [ مهدي صفدري, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تاثير سياست پولي بر نرخ ارز (مطالعه موردي:اقتصاد ايران)

صالح شهريور , [ نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تاثير تسهيلات بانكي بر سرمايه گذاري خصوصي در بخش كشاورزي ايران

نسيم مسعودي , [ نظر دهمرده قلعه نو, جواد شهركي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

رابطه بين مخارج دولت ومصرف خصوصي دركشورهاي در حال توسعه

مجيد محمودي , [ نظر دهمرده قلعه نو, مصيب پهلواني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

سرمايه گذاري مسكن وادوار تجاري در ايران

جواد كرامتي , [ نظر دهمرده قلعه نو, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي تاثير كمكهاي خارجي وسرمايه گذاري بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي:كشورهاي منتخب عضو اكو)

مسعود ابويي مهريزي , [ مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي مزيت نسبي توليد محصولات باغي پسته،خرماومركبات در استان كرمان

عليرضا رهبردهقان , [ احمد اكبري, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تاثير آزاد سازي تجارت خدمات بر رشد اقتصادي

نيره مسعودي , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

تاثير توسعه مالي وآزاد سازي مالي بر نابرابري درآمد :مورد مطالعه ايران

زينب شكري , [ نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

ارزيابي آمادگي اجراي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك(مطالعه موردي در حوزه درآمد و امور مشتركين سازمان آب و فاضلاب مشهد)

سيداحمد اعلمي , [ باقر كرد, حبيب ا... سالارزهي, محمداسماعيل اعزازي, نظر دهمرده قلعه نو ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87


1393

مباحث اقتصادخرد

نظر دهمرده قلعه نو - دانشگاه سيستان وبلوچستان وباهمکاري انتشارات مرنديز - 1393
1395

مدل¬هاي خود توضيح برداري ساختاري (SVAR) و تصحيح خطاي برداري ساختاري (SVECM) در اقتصادسنجي با نرم اف

نظر دهمرده قلعه نو, مريم بيات - رازنهان - 1395
1396

سير تكاملي مكتب كلاسيك ها

نظر دهمرده قلعه نو, نسيم مسعودي - انتشارات کتابدار توس - 1396
1386

ارزيابي طرحهاي اقتصادي(رهيافت اقتصاد مهندسي)

نظر دهمرده قلعه نو - انتشارات گسترش علوم پايه - 1386 ايران
1393

اصول تحقيقات بازاريابي

نظر دهمرده قلعه نو - انتشارات مرنديز - 1393 ايران
1390

بيكاري وتورم

نظر دهمرده قلعه نو - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1390 ايران
1385

بيكاري، ديدگاهها، عوامل نهادي و حقوقي، شاخصها و داده هاي فصلي

نظر دهمرده قلعه نو - پريروز - 1385 ايران


1 - نسيم مسعودي, نظر دهمرده قلعه نو
INVESTIGATING THE IMPACT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION AND RENEWABLE ENERGY ON ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE SELECTED COUNTRIES WITH HIGH POLLUTION
(1400) PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology. 18 380-392
2 - فاطمه السادات علوي, نظر دهمرده قلعه نو
اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد بهره وري با تأكيد بر سرمايه ي انساني و كيفيت نهادي در ايران؛ كاربردي از آناليز موجك پيوسته
(1400) دانش سرمايه گذاري. 10 343-367
3 - سمانه راعي, نظر دهمرده قلعه نو
تأثير اقتصاد دانش بنيان بر صادرات غيرنفتي ايرا ن
(1400) اقتصاد مقداري. 18 43-55
4 - نظر دهمرده قلعه نو, علي رهنما, محمد هادي حاجيان
Investigation of Resiliency and Efficiency of Free Zones by Using DEA
(1399) Iranian Economic Review. 25 85-100
5 - مهناز سعيدي كيا, نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا كشاورز حداد, مرضيه اسفندياري
آناليز اثرات سرريز جرم و جنايت و تروريسم بر مخارج عمومي در كشورهاي مناپ (رهيافت رگرسيون پانل فضايي)
(1399) مطالعات شبه قاره. 12 89-108
6 - نسيم مسعودي, نظر دهمرده قلعه نو, مرضيه اسفندياري
بررسي تأثير انرژي هاي تجديدپذير و نوآوري هاي فني و رشد اقتصادي بر انتشار دي اكسيد كربن
(1399) پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي. 10 35-54
7 - نسيم مسعودي, نظر دهمرده قلعه نو, مرضيه اسفندياري
investigating the impacts of technological innovation and renewable energy on environmental pollution in countries selected by the International Renewable Energy Agency: A quantile regression approach
(1399) Caspian Journal of Enviromental Sciences. 18 97-107
8 - نظر دهمرده قلعه نو, مرضيه اسفندياري, زهره اسكندري پور
بررسي اثرات توسعه صنعت بيمه بر رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران
(1398) اقتصاد پولي مالي. 26 1-25
9 - مسعود رحيمي صادق, زهرا حسين آبادي, نظر دهمرده قلعه نو
بررسي عوامل موثر در پذيرش تجارت الكترونيكي جهت توسعه اقتصاد مبتني بر فرش دستباف
(1398) گلجام. 15 177-192
10 - نرجس عنايت نيا, جواد شهركي, نظر دهمرده قلعه نو
Economics Prioritization of the Allocation of Chahnimeh Reservoir Water Using Fuzzy Multiple-Criteria Decision-Making (FMCDM) Models
(1398) Iranian Economic Review. 23 769-794
11 - نظر دهمرده قلعه نو, ندا علي احمدي, عباسعلي قادري
ارزيابي و اولويت بندي مناطق آزاد كشور و تأثير آن در توسعه اقتصادي اين مناطق
(1398) سياست هاي راهبردي و كلان. 7 108-122
12 - اميد جنابي, نظر دهمرده قلعه نو
قيمت گذاري اوراق تبعي با استفاده از مدل هستون كسري-پرشي
(1398) تحقيقات مالي. 21 392-416
13 - نظر دهمرده قلعه نو, عليه ازادگان, فهيمه بهرامي
تحليل روابط كوتاه مدت و بلندمدت عوامل زمينه ساز در تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد داخلي
(1398) مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي. 9 131-155
14 - نرجس عنايت نيا, جواد شهركي, نظر دهمرده قلعه نو
Economics Prioritization of the Allocation of Chahnimeh Reservoir Water Using Fuzzy Multiple-Criteria Decision-Making (FMCDM) Models
(1397) iranian economic review. 1 1-1
15 - مهناز سعيدي كيا, نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا كشاورز حداد, مرضيه اسفندياري
تحليل اثرات سرريز فضايي مخارج نظامي در رويارويي با جرم وجنايت و نيروهاي فرامنطقه اي تروريسم در كشورهاي منا
(1397) پژوهش هاي سياسي جهان اسلام. 8 169-193
16 - محمدعلي تركي هرچگاني, نظر دهمرده قلعه نو
مدل سازي تأثيرات ماليات سبز بر هزينه هاي سلامت با استفاده از الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه
(1397) مدلسازي اقتصادي. 12 79-97
17 - مهناز سعيدي كيا, نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا كشاورز حداد, مرضيه اسفندياري
رابطه مخارج عمومي با تروريسم و جرم و جنايت در كشورهاي منطقه MENA ؛ رويكرد خود رگرسيون برداري پانلي (p-var)
(1397) نظريه هاي كاربردي اقتصاد. 5 197-220
18 - نظر دهمرده قلعه نو, رضا خاكي, مرضيه اسفندياري
نقش اخبار بر نوسانات قيمت مسكن
(1397) Investment Management and Financial Innovations. 15 294-303 مشاهده مقاله
19 - هادي دادخواه, غلامرضا زمانيان, نظر دهمرده قلعه نو
نقش حكمراني خوب و اقتصاد مقاومتي در توسعه شهري
(1397) راهبرد. 27 141-162
20 - محمدعلي تركي هرچگاني, نظر دهمرده قلعه نو
Simulating green tax effects on pollution reduction mortality and morbidity costs in Iran
(1397) Journal of Advances in Environmental Health Research. 6 138-145
21 - فاطمه برهان زائي, حميدرضا محمدي, نظر دهمرده قلعه نو
بررسي تاثير متغيرهاي سوداوري،فرصت رشد،اندازه، عمر شركت، ريسك مالي و دارايي هاي قابل وثيقه بر سرعت تغييرات ساختار سرمايه با استفاده از روش اقتصاد سنجي پيشرفته
(1397) فصلنامه مطالعات مديريت و حسابداري. 4 -
22 - علي احمدپوركچو, نظر دهمرده قلعه نو
The Role of Institutional Quality on the Effectiveness of Economic Growth from Financial Development
(1397) Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 10 166-172
23 - محمدعلي تركي هرچگاني, نظر دهمرده قلعه نو
Investigating the Effect of the Green Tax on Irans Health Sector A General Equilibrium Approach
(1396) Iranian Journal of Economic Studies. 6 251-270
24 - نظر دهمرده قلعه نو, صديقه عليزاده علي اباد
بررسي ارتباط واردات و تقاضاي نيروي كار با لحاظ متغير تحريم در بخش كشاورزي
(1395) پژوهشنامه اقتصاد كلان (دانشگاه مازندران). 11 33-57
25 - نظر دهمرده قلعه نو, مريم جفره
بررسي مقايسه اي اندازه ي بهينه ي دولت وبازبودن تجاري درميان كشورهاي عضوD8وoecd
(1395) پژوهشهاي اقتصادي. 16 85-105
26 - مريم السادات تقي زاده, نظر دهمرده قلعه نو
برنامه ريزي راهبردي توسعه ي گردشگري شهرستان قاينات براساس تحليل swot
(1395) مطالعات فرهنگي- اجتماعي خراسان. 10 39-64
27 - مهدي سراواني, نظر دهمرده قلعه نو
input price transmission effect on marking margins on fisheries products of iran
(1395) Modern Applied Science. 10 184-190
28 - علي احمدپوركچو, نظر دهمرده قلعه نو
The Effect of Financial Development and Institutional Quality on Economic Growth Evidence from MENA Countries
(1395) international journal of economic perspectives. 11 121-128
29 - نظر دهمرده قلعه نو, مريم جفره
بررسي مقايسه اي ارتباط اندازه ي دولت وبازبودن تجاري درميان كشورهاي عضوD8وoecd
(1395) پژوهش هاي رشد و توسعه پايدار. 16 85-105
30 - مريم تقي زاده, نظر دهمرده قلعه نو
برنامه ريزي راهبردي توسعه ي گردشگري شهرستان قاينات بر اساس تحليل 1 SWOT
(1395) مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان. 10 39-64
31 - مريم فرماني, نظر دهمرده قلعه نو, جواد شهركي
شناسايي فعاليتهاي اقتصادي كليدي استان سيستان و بلوچستان از نظر ايجاد اشتغال و توليد با استفاده از جدول داده - ستانده
(1395) پژوهش هاي رشد و توسعه پايدار. 16 23-55
32 - مهناز سعيدي کيا, نظر دهمرده قلعه نو
تعامل بلندمدت متغييرهاي كلان اقتصادي وقيمت سهام درايران
(1395) International Business Management. 11 308-314
33 - نظر دهمرده قلعه نو, صديقه عليزاده
بررسي ارتباط واردات وتقاضاي نيروي كار با لحاظ متغيير تحريم دربخش كشاورزي
(1395) پژوهشنامه اقتصاد كلان. 11 33-57
34 - مريم فرماني, نظر دهمرده قلعه نو, جواد شهرکي
شناسايي فعاليت‌هاي كليدي اشتغال‌زاي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از جدول داده - ستانده
(1395) پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار. 16 22-55
35 - نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان, احمد علي پور
Investigating Economic Opportunities and Weaknesses of Borders of Sistan and Baluchestan
(1395) international journal of economic perspectives. 11 5-15
36 - نظر دهمرده قلعه نو, مريم جفره
بررسي مقايسه اي ارتباط اندازه دولت و باز بودن تجاري در ميان كشورهاي عضو D8 و OECD
(1395) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار). 16 85-105
37 - نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان, احمد علي پور
The Effects of Agriculture Industry Service Exchange Rate and Trade Liberalization on Economic Growth of Iran
(1395) International Journal of Applied Business and Economic Research. 15 175-186
38 - مهدي سراواني, نظر دهمرده قلعه نو
Inputs Price Transmission Effect on Marketing Margins on Fisheries Products of Iran
(1394) Modern Applied Science. 10 184-190
39 - نظر دهمرده قلعه نو, هاجر اثني عشري
نقش توسعه مالي بر سرمايهگذاري در بخش كشاورزي ايران
(1394) اقتصاد كشاورزي و توسعه. 23 189-210
40 - مهدي سراواني, نظر دهمرده قلعه نو
مكانيزم انتقال قيمت و اثر آن بر حاشيه بازار ماهيان آب هاي جنوب ايران
(1394) فصلنامه اقتصاد مالي. 9 -
41 - نظر دهمرده قلعه نو, مسعود بيجار
Measuring Value at Risk (VaR) of Exchange Rate in Iran
(1394) Journal of Empirical Economics. 4 -
42 - آسيه اقتدار نصب, نظر دهمرده قلعه نو
An investigation into effective content factors in development of cooperatives across south Khorasan province
(1394) International Journal of Advanced and Applied Sciences. 9 -
43 - نظر دهمرده قلعه نو, علي سردارشهركي
Evaluation Factors Affecting of Risk Production in Sistan Grape Growers by using Stochastic Frontier Approach
(1394) International Journal of Agricultural Management and Development. 5 59-64
44 - نظر دهمرده قلعه نو, مصيب پهلواني, مجيد محمودي
Government Spending and Private Consumption in Selected Asian Developing Countries
(1393) ADB Economics Working Paper Series. - 1-46
45 - صديقه عليزاده علي اباد, نظر دهمرده قلعه نو
The Survey of Economic Sanctions on Labor Force Demand in Agricultural Sector Using Cost Function
(1393) Academic Journal of Research in Economics and Managment. 2 1-19
46 - نظر دهمرده قلعه نو, صديقه عليزاده علي اباد
The Survey of Economic Sanctions on Labor Force Demand in Agricultural Sector Using Cost Function
(1393) Academic Journal of Research in Economics and Managment. 2 1-19
47 - مرضيه اسفندياري, نظر دهمرده قلعه نو
Dual Labour Market in Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of Iran (Money and Oil Revenue Shocks)
(1393) Asian Journal of Research in Business Economics and Management. 4 226-240
48 - نظر دهمرده قلعه نو, ياسر سيستاني بدويي
The financial leverage role in cash flow of accepted firms in Tehranstock exchange
(1393) International Journal of Social Science and Education. 4 62-67
49 - مرضيه اسفندياري, نظر دهمرده قلعه نو, حسين كاوند
بازار كار دوگانه در چارچوب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران
(1393) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار). 14 217-238
50 - نظر دهمرده قلعه نو, هرمز اسدي
DETERMINED FACTORS ON WATER USE EFFICIENCY AND PROFITABILITY IN AGRICULTURAL SECTOR
(1393) INDIAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. 4 048-053
51 - نظر دهمرده قلعه نو, رضا خاكي
مدل سازي تغييرپذيري قيمت مسكن در ايران و پيش بيني رشد قيمت ها كاربردي از الگوهاي خانواد ARCH
(1393) مجله تحقيقات اقتصادي. 49 751-777
52 - فرشيد پورشهابي, نظر دهمرده قلعه نو
Economic sanction speculative attacks and currency crisis
(1393) Asian economic and financial review. 5 340-355
53 - نظر دهمرده قلعه نو, عصمت احمدي اسلاملو
Investigating the Relationship between Globalization and Government Spending in Selected Middle East Countries using Dynamic Panel Estimation with GMM
(1393) Asian Journal of Research in Marketing. 3 1-11
54 - نظر دهمرده قلعه نو
Evaluation Factors Affecting of risk production in Sistan and Balouchestan Grape Growers by Using Stochastic Frontier Approach
(1393) International Journal of Agricultural Management and Development. 5 59-64
55 - نظر دهمرده قلعه نو, رضا خاکي
مدل سازي تغييرپذيري قيمت مسكن در ايران و پيش بيني تلاطم قيمت ها، كاربردي از الگوهاي خانواده ARCH
(1393) تحقيقات اقتصادي. 49 751-774
56 - فرشيد پورشهابي, نظر دهمرده قلعه نو
Economic Sanctions, Speculative Attack and Currency Crisis
(1393) Asian economic and financial review. 5 340-355
57 - سيمين قادري, نظر دهمرده قلعه نو
تاثير زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب شرق و غرب آسيا
(1392) فصلنامه جغرافيا و آمايش شهري- منطقه اي. 42-67
58 - علي سردارشهركي, نظر دهمرده قلعه نو, هاجر اثني عشري
Effect of Exchange Rate Uncertainty on Exports the Saffron
(1392) Anthesis Journal of Applied and Basic Sciences. 1 44-49
59 - نظر دهمرده قلعه نو, الهه محمودي
The Effect of Economic Globalization on Inflation in 15 OECD countries
(1392) International Journal of Basic Sciences and Applied Research. 2 545-550
60 - سيمين قادري, نظر دهمرده قلعه نو
تاثير زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي بر جذب سرمايه گذاري مستقيم¬خارجي و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب شرق و غرب آسيا
(1392) جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي. 41-68
61 - فرشيد پورشهابي, نظر دهمرده قلعه نو
The effect of economic sanction and speculative attacks on inflation
(1392) Iranian Economic Review. 18 45-67
62 - فرشيد پورشهابي, نظر دهمرده قلعه نو
The Effects of Economic Sanctions and Speculative Attacks on Inflation
(1392) Iranian Economic Review. 18 45-67
63 - نظر دهمرده قلعه نو, سحر بشيري
Investigation of the relationship between real exchange rate uncertainty and private investment in Iran An application of bivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH)- M Model with BEKK approach
(1391) African Journal of Business Management. 6 7489-7497
64 - احمد اكبري, نظر دهمرده قلعه نو, مليحه سراواني
Efficiency Evaluation Bank Refah Kargaran Branches in Sistan and Baluchestan Province (S B Iran) Using Data Envelopment Analysis
(1391) Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 4 ---
65 - نظر دهمرده قلعه نو, محمود هاشمي تبار
goverment expenditure and its impact poverty recuction
(1391) International Journal of Academic Research in Economics and Managment Sciences. 1 251-260
66 - نظر دهمرده قلعه نو, جواد شهركي, سميرا سيف الدين پور, مرضيه اسفندياري
اعتبارسنجي مشتريان بانك با استفاده از رويكرد امتيازدهي اعتباري مطالعه موردي شعب بانك سپه در زاهدان
(1391) پژوهش هاي مديريت عمومي. 136-152
67 - علي سردارشهركي, نظر دهمرده قلعه نو, كرباسي عليرضا
Determining Technical Efficiency With Risk for Grape Gardens in Sistan Area by Using STochastic Frontier Analysis
(1391) International Journal of Agriculture Research Review. 2 1038-1043
68 - عليرضا رهبردهقان, عادله اسمعيلي دستجردي, نظر دهمرده قلعه نو
محاسبه انواع كارايي و بازده نسبت به مقياس در صنعت شير (بررسي موردي استان كرمان)
(1391) فصلنامه برنامه ريزي و بودجه. 146-159
69 - نظر دهمرده قلعه نو, محمد عليزاده, سميرا زيدي زاده
بررسي اثراندازه دولت بر فساد ، با تاكيد بر نقش دموكراسي در منطقه منا
(1391) مجله اقتصاد و توسعه منطقه اي ( دانشگاه فردوسي مشهد). 49-74
70 - علي سردار شهرکي, نظر دهمرده قلعه نو, عليرضا کرباسي
محاسبه كارايي و بازده نسبت به مقياس توليد كنندگان انگور منطقه سيستان با روش تحليل پوششي داده ها
(1391) مجله تحقيق در عمليات و كاربردهاي آن. 9 77-90
71 - حميدرضا ايزدي, نظر دهمرده قلعه نو
رابطه بين عملكرد سياست هاي پولي و مالي و ثبات تابع تقاضاي پول و پيش بيني اين تابع در ايران
(1391) مطالعات اقتصاد كاربردي ايران - دانشگاه بوعلي سينا همدان - با همكاري دانشگاه هاي ديگر. 1 165-190
72 - , عادله اسمعيلي دستجردي پور, نظر دهمرده قلعه نو
محاسبه انواع كارايي و بازده نسبت به مقياس در صنعت شير (بررسي موردي: استان كرمان)
(1391) برنامه ريزي و بودجه. 17 145-159
73 - نظر دهمرده قلعه نو, جواد شهرکي, سميرا سيف الدين پور, مرضيه اسفندياري
اعتبارسنجي مشتريان بانك با استفاده از رويكرد امتيازدهي اعتباري: مطالعه موردي شعب بانك سپه در زاهدان
(1391) پژوهش هاي مديريت عمومي. 5 135-152
74 - نظر دهمرده قلعه نو, محمد عليزاده, سميرا زيدي زاده
بررسي اثر اندازه دولت بر فساد با تاكيد بر نقش دموكراسي در منطقه منا
(1391) اقتصاد و توسعه منطقه اي. 19 48-73
75 - علي سردارشهركي, نظر دهمرده قلعه نو
محاسبه كارايي و بازده نسبت به مقياس توليدكنندگان انگور منطقه سيستان با روش تحليل پوششي دادهها
(1391) تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن. 83-96
76 - نظر دهمرده قلعه نو, محمود هاشمي تبار
Government Expenditures and its Impact on Poverty Reduction (Empirical Form Sistan and Baluchestan Province of Iran
(1391) International Journal of Academic Research in Economics and Managment Sciences. 2 -
77 - نظر دهمرده قلعه نو, علي سردارشهركي, عليرضا كرباسي
DETERMINING TECHNICAL EFFICIENCY WITH RISK FOR GRAPE GARDENS IN SISTAN AREA BY USING STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS
(1391) International Journal of Agriculture Research Review. 2 1037-1044
78 - وحيد پورشهابي, نظر دهمرده قلعه نو
Agility evaluation in public sector using Fuzzy Login Iranian Journal of Fuzzy Systems
(1390) Iranian Journal of Fuzzy Systems. 8 95-111
79 - پيمانه احمدپور, نظر دهمرده قلعه نو, عليرضا شهركي
Comparison of the Rating of Social Security Insurance Branches of Sistan and Baluchestan Province Based on Efficiency Using DEA and SFA Models
(1390) Business Management Dynamics. 1 -
80 - نظر دهمرده قلعه نو
Economic Uncertainty-Money Demand Nexus in Iran Application of the EGARCH Model and the ARDL Approach
(1390) European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. -
81 - نظر دهمرده قلعه نو, مهدي شهركي, سيمين قادري
A Study of the Impact of Saving on Macroeconomic Variables in Iran (CGE Model)
(1390) International Journal of Economics and Finance. 4 204-216
82 - نظر دهمرده قلعه نو, كسايي زهرا
ريشههاي تورم در اقتصاد ايران(1386-1338)
(1390) جستارهاي اقتصادي. 8 165-188
83 - نظر دهمرده قلعه نو, فرشيد پورشهابي, اميرمجتبي خاني زاده
Asymmetry Effect of Inflation on Inflation Uncertainty in Iran Using From EGARCH Model 1959-2009
(1389) AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES (MSRT BLACKLIST). 7 535-539
84 - نظر دهمرده قلعه نو, مهدي صفدري, مهيم شهيكي تاش
تاثير شاخص هاي كلان بر توزيع درآمد در ايران 1386-1353
(1389) پژوهشنامه بازرگاني - موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. 25-55
85 - نظر دهمرده قلعه نو, عليرضا شهركي, محمود لكزايي
شناسايي و رتبه بندي عوامل تاثيرگذار در فرآيند ژياده سازي سيستم مديريت ارتباط با مشتري (crm)
(1389) فصلنامه مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج. 5 91-100
86 - نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان, فرشيد پورشهابي
Asymmetry Effect of Inflation on Inflation Uncertainty in Iran Using from EGARCH Model 1959-2009
(1389) American Journal of Applied Sciences. 8 535-539
87 - نظر دهمرده قلعه نو, كيوان شاهقليان, سيدعلي بني هاشم
Evaluation and Ranking of Agility Capabilities in Ghaen Cement Company
(1389) AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES . 1 67-75
88 - نظر دهمرده قلعه نو, فرشيد پورشهابي
مدلسازي بيثباتي قيمت نفت خام سبك ايران
(1389) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 17 109-126
89 - نظر دهمرده قلعه نو, جواد كرامتي
رابطه عليت سرمايهگذاري مسكن و سرمايهگذاري غيرمسكن با توليد ناخالص داخلي در ايران
(1389) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 18 113-134
90 - نظر دهمرده قلعه نو, فرشيد پورشهابي
Asymmetry of Inflation on Inflation Uncertainty in Iran
(1389) American Journal of Applied Sciences. 7 -539
91 - كيوان شاهقليان, نظر دهمرده قلعه نو, زهرا عرفاني
Applying knowledge management implementation model in Water Resources Management Company by the purpose of continuous improvement
(1389) Chinese Business Review Journal. 9 -
92 - نظر دهمرده قلعه نو, سيد علي بني هاشم
Organizatinal Agility and Agile Manufacturing
(1389) European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. 2 178-184
93 - نظر دهمرده قلعه نو, كيوان شاهقليان, سيد علي بني هاشمي
ارزيابي ابزارهاي لازم جهت رسيدن به چابكي سازماني در كارخانه سيمان قاين
(1389) ماهنامه سيمان. 5 3-9
94 - نظر دهمرده قلعه نو, سيد علي بني هاشمي, كيوان شاهقليان
شناسايي محركهاي چابكي و ارزيابي آنها در صنعت سيمان كشور (مطالعه موردي كارخانه سيمان قاين
(1389) ماهنامه سيمان. 17 92-98
95 - نظر دهمرده قلعه نو, مهدي صفدري, فرشيد پورشهابي
مدلسازي و نااطميناني تورم در اقتصاد ايران
(1388) پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي. 17 77-93
96 - نظر دهمرده قلعه نو, رضا روشن
بررسي تثير نااطميناني اقتصاد بر تقاضاي پول( مطالعه موردي ايران)
(1388) تحقيقات اقتصادي - دانشگاه تهران. 44 95-116
97 - نظر دهمرده قلعه نو, غلامرضا زمانيان, فرشيد پورشهابي
Inflation-Inflation Uncertainty Nexus in Iran (Using from TARCH model)
(1388) China-USA Business Review. -
98 - نظر دهمرده قلعه نو, محمود هاشمي تبار
تحليل و ارزيابي كارايي فني تعاوني هاي صيد و صيادي با استفاده از تابع مرزي تصادفي مطالعه موردي منطقه چابهار
(1388) روستا و توسعه. 12 169-188
99 - نظر دهمرده قلعه نو, حميدرضا ايزدي
تابع تقاضاي پول در ايران و تعديل جرئي نرخ تورم
(1386) فصلنامه بررسيهاي اقتصادي (دانشگاه شهيد چمران اهواز). 4 76-93
100 - مصيب پهلواني, نظر دهمرده قلعه نو, سيدمهدي حسيني
تخمين توابع صادرات و واردات در اقتصاد ايران با استفاده از روش همگراييARDL
(1386) فصلنامه بررسيهاي اقتصادي (دانشگاه شهيد چمران اهواز). 4 101-120
101 - نظر دهمرده قلعه نو
علل ساختاري رشد بيكاري در ايران
(1385) مجله اقتصاد و مديريت (دانشگاه سيستان و بلوچستان). -
102 - نظر دهمرده قلعه نو
ركود تورمي و راههاي مقابله با آن
(1381) فصلنامه شاكا. 2 -
103 - نظر دهمرده قلعه نو
بررسي نقش سياستهاي ارزي و نرخ دوگانه ارز و اعاده ثبات در نرخ ارز واقعي در توسعه صادرات غيرنفتي
(1380) فصلنامه شاكا. 2 -
104 - نظر دهمرده قلعه نو
بررسي علل توسعه نيافتگي سيستان
(1375) علوم انساني - دانشگاه سيستان و بلوچستان. 2 92-102


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 اقتصاد بخش عمومي 2 مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: 912
2 اقتصاد نهادي مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی کارشناسی درس(ت): دوشنبه 09:30-11:30 مکان: 912
3 ارزش گذاري و ارزيابي اقتصادي مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 ز مکان: 916
4 اقتصاد توسعه مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 09:30-11:30 مکان: 912، درس(ت): پنج شنبه 09:30-11:30 مکان: 913
5 اقتصادخردپيشرفته2 مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی دکتری درس(ت): پنج شنبه 13:00-15:00 مکان: 912
6 اقتصادكلان پيشرفته2 مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی دکتری درس(ت): چهارشنبه 13:00-15:00 مکان: 912
7 اقتصاد توسعه مدیریت و اقتصاد علوم اقتصادی کارشناسی ارشد درس(ت): چهارشنبه 15:00-17:00 مکان: 912، درس(ت): پنج شنبه 15:00-17:00 مکان: 911

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 15:00 حضور
2 يك شنبه 07:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
3 دوشنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
4 دوشنبه 09:30 11:30 کلاس درس اقتصاد نهادي (1412163_01) م
5 دوشنبه 11:30 15:00 مشاوره
6 سه شنبه 07:30 09:30 کلاس درس اقتصاد بخش عمومي 2 (1412130_01)
7 سه شنبه 09:30 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
8 سه شنبه 13:00 15:00 کلاس درس ارزش گذاري و ارزيابي اقتصادي (1412
9 چهارشنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
10 چهارشنبه 09:30 11:30 کلاس درس اقتصاد توسعه (1412705_01) م
11 چهارشنبه 13:00 15:00 کلاس درس اقتصادكلان پيشرفته2 (1412738_01) <
12 چهارشنبه 15:00 17:00 کلاس درس اقتصاد توسعه (1412898_01) م
13 پنج شنبه 09:30 11:30 کلاس درس اقتصاد توسعه (1412705_01) م
14 پنج شنبه 13:00 15:00 کلاس درس اقتصادخردپيشرفته2 (1412735_01)
15 پنج شنبه 15:00 17:00 کلاس درس اقتصاد توسعه (1412898_01) م