المپیاد علمی دانشجویی

مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي کشور هر ساله زير نظر سازمان سنجش آموزش کشور، بين دانشجويان ممتاز سال سوم و چهارم دانشگاههاي کشور در تيرماه و در رشته هاي مختلف برگزار مي شود.

براي راهيابي به مرحله نهايي المپياد دو راه وجود دارد :

  1. متقاضي مي تواند در کنکور سراسري شرکت کرده و جزو ۱۰ الي ۱۵ رتبه اول رشته خود باشد.
  2. متقاضي بايستي جزو ۵ دانشجوي برتر سال سوم يا سال چهارم دانشگاه خود در رشته مورد نظر باشد.

سپس با ۵ دانشجوي ممتاز دانشگاهي قطب ۷ ( شامل دانشگاههاي سيستان و بلوچستان، کرمان، زابل، رفسنجان، هرمزگان، ايرانشهر و چابهار) رقابت کرده و در مجموع جزو ۵ نفر برگزيده قطب باشد. در مرحله نهايي المپياد حدود ۳۵ نفر از هفت قطب کشور و حدود ۱۵ نفر از کنکور سراسري حضور داشته و با هم رقابت مي کنند.

در مرحله نهايي المپياد حدود ۳۵ نفر از هفت قطب کشور و حدود ۱۵ نفر از کنکور سراسري حضور داشته و با هم رقابت مي کنند.

جهت کسب اطلاع بيشتر مي توان به سايت المپياد ( که در قسمت آدرسهاي مفيد ذکر شده ) مراجعه کرد.

 

DocumentsUSB