دانش آموختگان


دانش آموختگان

فاطمه گرگیج


نام:

فاطمه

نام خانوادگی:

گرگیج

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي شيمي

رشته:

مهندسي شيمي - صنايع شيميايي معدني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1378

شماره تماس:

09151431381

f.gorgij1541@gmail .com

آدرس:

دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده مهندسی شهید نیک

زمینه فعالیت:

کارشناس پژوهشیمعین یزدانی شال


نام:

معین

نام خانوادگی:

یزدانی شال

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي مكانيك

رشته:

مهندسي مكاترونيك

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

آدرس:

زمینه فعالیت:نورمحمد یعقوبی


نام:

نورمحمد

نام خانوادگی:

یعقوبی

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت دولتي

مقطع تحصیلی:

دکتری

سال پایان تحصیلات:

شماره تماس:

آدرس:

دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مدیریت و اقتصا

زمینه فعالیت:

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد