دانش آموختگان


دانش آموختگان

نصیر احمد آتش بهار


نام:

نصیر احمد

نام خانوادگی:

آتش بهار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09156309241

naseerahmadatashbahar@gmail.com

آدرس:

اموزش و پرورش کنارک

زمینه فعالیت:

فرهنگیجواد آتون


نام:

جواد

نام خانوادگی:

آتون

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت مالي

رشته:

مديريت بازرگاني -گرايش بازاريابي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09121910440

javadatoon@gmail.com

آدرس:

شرکت نفت

زمینه فعالیت:

کارمندزینب آرامون


نام:

زینب

نام خانوادگی:

آرامون

دانشکده:

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه:

علوم تربيتي

رشته:

علوم تربيتي- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1386

شماره تماس:

09334753327

aramoun.o@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:عباس آروندی رودسری


نام:

عباس

نام خانوادگی:

آروندی رودسری

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي شيمي

رشته:

مهندسي شيمي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1372

شماره تماس:

09122563195

info2.parsnamak@gmail.com

آدرس:

استان مرکزی - ساوه شهرصنعتی کاوه خ 14 شرکت پارس نمک کاوه

زمینه فعالیت:

تولید نمک تصفیه غذایی ، صنعتی و داروییایوب آزادی


نام:

ایوب

نام خانوادگی:

آزادی

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

دبيري رياضي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1372

شماره تماس:

09171831591

ayaz48@yahoo.com

آدرس:

استان فارس . لار . هنرستان ابوذر غفاری

زمینه فعالیت:

کارمند آموزش و پرورشسارا آزادی غیاث آبادی


نام:

سارا

نام خانوادگی:

آزادی غیاث آبادی

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1384

شماره تماس:

09171087734

aghiloo@gmail.com

آدرس:

شیراز بلوار مدرس بلوار جانبازان شهرک مهدیه کوچه 2 درب پنجم سمت راست

داستان کارآفرینسارا آزادی غیاث آبادی

زمینه فعالیت:

آزادمجید آزادی فاخر


نام:

مجید

نام خانوادگی:

آزادی فاخر

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي صنايع

رشته:

مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستمها

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

سال

شماره تماس:

09122531651

majidazadifakher@gmail.com

آدرس:

ازاد

زمینه فعالیت:

آزادسپیده آقاجری


نام:

سپیده

نام خانوادگی:

آقاجری

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

دبيري رياضي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1378

شماره تماس:

09178004734

taleghani200@gmail.com

آدرس:

اداره آموزش و پرورش ناحیه4شیراز دبیرستان شهید علمداری

زمینه فعالیت:

دبیر اداره آموزش و پرورش ناحیه4شیرازمهدی آهنگر


نام:

مهدی

نام خانوادگی:

آهنگر

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1381

شماره تماس:

09191251065

sahebmahdi1412@gmail.com

آدرس:

پدافند هوایی زاهدان

زمینه فعالیت:

کارمندذوالفقار آهني


نام:

ذوالفقار

نام خانوادگی:

آهني

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي عمران

رشته:

مهندسي عمران-سازه

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1387

شماره تماس:

09155610057

z.ahani@yahoo.com

آدرس:

بيرجند،بيست متري چهارم مدرس، خيابان تهماسبي، روبروي خيابان عدالت

داستان کارآفرینذوالفقار آهني

زمینه فعالیت:

محاسبمحمد آیسته


نام:

محمد

نام خانوادگی:

آیسته

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت فناوري اطلاعات _ كسب وكارالكترونيكي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09353778107

M_Ayeste@yahoo.com

آدرس:

اداره فنی حرفه ای

داستان کارآفرینمحمد آیسته

زمینه فعالیت:

فناوری اطلاعاتستاره ابراهیمی ابارقی


نام:

ستاره

نام خانوادگی:

ابراهیمی ابارقی

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

باستان شناسي

رشته:

باستان شناسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1388

شماره تماس:

09131990790

setareh_ebrahimi_66@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:علی ابراهیمی قهنویه


نام:

علی

نام خانوادگی:

ابراهیمی قهنویه

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت دولتي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1387

شماره تماس:

09133009504

aliebrahimi64@gmail.com

آدرس:

تهران-خیابان بخارست- کوچه 3 - پلاک 1

زمینه فعالیت:

پتروشیمیمسعود ابراهیمی مجرد


نام:

مسعود

نام خانوادگی:

ابراهیمی مجرد

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي محض

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1385

شماره تماس:

09153721373

Mamase@gmail.com

آدرس:

خراسان شمالی اسفراین،بانک ملی ایران

زمینه فعالیت:

بانکداریحسین ابراهیمی میمند


نام:

حسین

نام خانوادگی:

ابراهیمی میمند

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1382

شماره تماس:

09132932855

meymand.foko@yahoo.com

آدرس:

اداره آموزش و پرورش شهربابک

زمینه فعالیت:

معلممهرداد ابراهیمیان


نام:

مهرداد

نام خانوادگی:

ابراهیمیان

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي مكانيك

رشته:

مهندسي مكانيك - مكانيك در حرارت و سيالات

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1392

شماره تماس:

09166723997

arash_ebrahimian@ymail.com

آدرس:

-

زمینه فعالیت:

-علی ابوالحسنی رنجبر


نام:

علی

نام خانوادگی:

ابوالحسنی رنجبر

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

علوم اقتصادی

رشته:

علوم اقتصادی - گرایش بازرگانی

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

سال

شماره تماس:

09035638003

ali_abolhasani11@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:محسن احسان فر


نام:

محسن

نام خانوادگی:

احسان فر

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي شيمي

رشته:

مهندسي شيمي - صنايع شيميايي معدني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1388

شماره تماس:

09158647974

ehsanfar1363@gmail.com

آدرس:

استانداری خراسان جنوبی

زمینه فعالیت:

کارمند رسمی استانداری خراسان جنوبیابراهیم احسانی نهاد


نام:

ابراهیم

نام خانوادگی:

احسانی نهاد

دانشکده:

چابهار

گروه:

مهندسي دريا

رشته:

رشته مهندسی دریا - مهندسی کشتی

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1374

شماره تماس:

09123052784

ebnaha.121@gmail.com

آدرس:

تهران - خ پاسداران - چهارراه فرمانیه - برج آسمان - کشتیرانی ج.ا.ا

زمینه فعالیت:

مهندس ناظر ارشد کشتیمهدیه احمدعموئی


نام:

مهدیه

نام خانوادگی:

احمدعموئی

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1385

شماره تماس:

09039469196

mahdieh.amouei@gmail.com

آدرس:

داستان کارآفرینمهدیه احمدعموئی

زمینه فعالیت: