دانش آموختگان


دانش آموختگان

نصیر احمد آتش بهار


نام:

نصیر احمد

نام خانوادگی:

آتش بهار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09156309241

naseerahmadatashbahar@gmail.com

آدرس:

اموزش و پرورش کنارک

زمینه فعالیت:

فرهنگیسارا آزادی غیاث آبادی


نام:

سارا

نام خانوادگی:

آزادی غیاث آبادی

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1384

شماره تماس:

09171087734

aghiloo@gmail.com

آدرس:

شیراز بلوار مدرس بلوار جانبازان شهرک مهدیه کوچه 2 درب پنجم سمت راست

داستان کارآفرینسارا آزادی غیاث آبادی

زمینه فعالیت:

آزادمجید آزادی فاخر


نام:

مجید

نام خانوادگی:

آزادی فاخر

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي صنايع

رشته:

مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستمها

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

سال

شماره تماس:

09122531651

majidazadifakher@gmail.com

آدرس:

ازاد

زمینه فعالیت:

آزادمحمود ارجمند شریف


نام:

محمود

نام خانوادگی:

ارجمند شریف

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

زمين شناسي

رشته:

آب هاي زيرزميني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1385

شماره تماس:

09153179764

mst.mahmood@gmail.com

آدرس:

مشهد- نبش خیام جنوبی 35- شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

زمینه فعالیت:مختار ازادمنش ازادمنش


نام:

مختار ازادمنش

نام خانوادگی:

ازادمنش

دانشکده:

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

گروه:

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته:

جغرافيا انساني- برنامه ريزي شهري

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1388

شماره تماس:

9178426470

Azadmanesh71r@gmail.com

آدرس:

ازاد

داستان کارآفرینمختار ازادمنش ازادمنش

زمینه فعالیت:

ازادابوالحسن اژدری بنجار


نام:

ابوالحسن

نام خانوادگی:

اژدری بنجار

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

حسابداري

رشته:

حسابداري

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1392

شماره تماس:

09120171780

sh.ajhdari@gmail.com

آدرس:

داستان کارآفرینابوالحسن اژدری بنجار

زمینه فعالیت:وحید امیدی


نام:

وحید

نام خانوادگی:

امیدی

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي صنايع

رشته:

مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستمها

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1391

شماره تماس:

09361124575

vahid_omidi66@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:فاطمه برجی کلانکلایه


نام:

فاطمه

نام خانوادگی:

برجی کلانکلایه

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

شيمي

رشته:

شيمي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1393

شماره تماس:

09377657399

fatmehborji@yahoo.com

آدرس:

تهران - خیابان ظفر_ پلاک ۲۷۸

داستان کارآفرینفاطمه برجی کلانکلایه

زمینه فعالیت:

شیمیفضل الرحمان بلوچ زهی


نام:

فضل الرحمان

نام خانوادگی:

بلوچ زهی

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

علوم كامپيوتر

رشته:

علوم كامپيوتر

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09159932001

frs_b@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:نجمه بیضاوی


نام:

نجمه

نام خانوادگی:

بیضاوی

دانشکده:

دانشکده هنر و معماری

گروه:

صنايع دستي

رشته:

صنايع دستي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1392

شماره تماس:

09171871741

najmehbeizavi@gmail.com

آدرس:

-

زمینه فعالیت:

-بشیر بیغرض


نام:

بشیر

نام خانوادگی:

بیغرض

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت دولتي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1387

شماره تماس:

09163527905

B.bigharaz@mpc.ir

آدرس:

استان خوزستان‌.ماهشهر. منطقه ویژه اقتصادی.پتروشیمی مارون

زمینه فعالیت:

مدیریت آموزشیحمید رضا پورامینی


نام:

حمید رضا

نام خانوادگی:

پورامینی

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي عمران

رشته:

مهندسي عمران-عمران

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1379

شماره تماس:

09151109416

hamid_poramini@yahoo.com

آدرس:

مشهد- بلوار صدر- صدر 36- هنرستان حضرت ولیعصر (عج)

زمینه فعالیت:

مدیر هنرستانشهرام پیری


نام:

شهرام

نام خانوادگی:

پیری

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي عمران

رشته:

مهندسي عمران-عمران

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1376

شماره تماس:

09153413086

shahramm2010@gmail.com

آدرس:

بلوار قلنبر شرکت آب و فاضلاب استان

زمینه فعالیت:

کارمندرضا تازه رو


نام:

رضا

نام خانوادگی:

تازه رو

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت فناوري اطلاعات _ كسب وكارالكترونيكي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1395

شماره تماس:

09153495904

reza_tazehrou@yahoo.com

آدرس:

دانشگاه سیستان و بلوچستان

زمینه فعالیت:

کار آفرینی و فناوری اطلاعاتسمیرا توکلی زاده


نام:

سمیرا

نام خانوادگی:

توکلی زاده

دانشکده:

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه:

روانشناسي

رشته:

روانشناسي عمومي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1393

شماره تماس:

09354852395

Samiratavakoly92@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:سحر ثنایی فرد


نام:

سحر

نام خانوادگی:

ثنایی فرد

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي صنايع

رشته:

مهندسي صنايع - صنايع

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1393

شماره تماس:

09016273766

sanaei7015@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:محمدرضا جباری رودی


نام:

محمدرضا

نام خانوادگی:

جباری رودی

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

علوم اقتصادی

رشته:

علوم اقتصادی - گرایش بازرگانی

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1387

شماره تماس:

09153325303

reza83jabbari@gmail.com

آدرس:

خواف

زمینه فعالیت:

کارمندعباس جوانبخت


نام:

عباس

نام خانوادگی:

جوانبخت

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

شيمي

رشته:

شيمي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1380

شماره تماس:

09153632576

kheshtegal@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت:

کارافرینیعلیه حسین زاده


نام:

علیه

نام خانوادگی:

حسین زاده

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت كارآفريني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1392

شماره تماس:

09151197181

Elie_ho@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:عطیه حسینی


نام:

عطیه

نام خانوادگی:

حسینی

دانشکده:

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه:

مهندسي مخابرات

رشته:

مهندسي برق _ مخابرات(سيستم)

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1395

شماره تماس:

09158190338

atiye.hosseini@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت: