دانش آموختگان


دانش آموختگان

نصیر احمد آتش بهار


نام:

نصیر احمد

نام خانوادگی:

آتش بهار

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09156309241

naseerahmadatashbahar@gmail.com

آدرس:

اموزش و پرورش کنارک

زمینه فعالیت:

فرهنگیجواد آتون


نام:

جواد

نام خانوادگی:

آتون

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت مالي

رشته:

مديريت بازرگاني -گرايش بازاريابي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09121910440

javadatoon@gmail.com

آدرس:

شرکت نفت

زمینه فعالیت:

کارمندعباس آروندی رودسری


نام:

عباس

نام خانوادگی:

آروندی رودسری

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي شيمي

رشته:

مهندسي شيمي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1372

شماره تماس:

09122563195

info2.parsnamak@gmail.com

آدرس:

استان مرکزی - ساوه شهرصنعتی کاوه خ 14 شرکت پارس نمک کاوه

زمینه فعالیت:

تولید نمک تصفیه غذایی ، صنعتی و داروییسارا آزادی غیاث آبادی


نام:

سارا

نام خانوادگی:

آزادی غیاث آبادی

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

ادبيات

رشته:

زبان و ادبيات فارسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1384

شماره تماس:

09171087734

aghiloo@gmail.com

آدرس:

شیراز بلوار مدرس بلوار جانبازان شهرک مهدیه کوچه 2 درب پنجم سمت راست

داستان کارآفرینسارا آزادی غیاث آبادی

زمینه فعالیت:

آزادمجید آزادی فاخر


نام:

مجید

نام خانوادگی:

آزادی فاخر

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي صنايع

رشته:

مهندسي صنايع-برنامه ريزي و تحليل سيستمها

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

سال

شماره تماس:

09122531651

majidazadifakher@gmail.com

آدرس:

ازاد

زمینه فعالیت:

آزادسپیده آقاجری


نام:

سپیده

نام خانوادگی:

آقاجری

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

دبيري رياضي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1378

شماره تماس:

09178004734

taleghani200@gmail.com

آدرس:

اداره آموزش و پرورش ناحیه4شیراز دبیرستان شهید علمداری

زمینه فعالیت:

دبیر اداره آموزش و پرورش ناحیه4شیرازمهدی آهنگر


نام:

مهدی

نام خانوادگی:

آهنگر

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1381

شماره تماس:

09191251065

sahebmahdi1412@gmail.com

آدرس:

پدافند هوایی زاهدان

زمینه فعالیت:

کارمندذوالفقار آهني


نام:

ذوالفقار

نام خانوادگی:

آهني

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي عمران

رشته:

مهندسي عمران-سازه

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1387

شماره تماس:

09155610057

z.ahani@yahoo.com

آدرس:

بيرجند،بيست متري چهارم مدرس، خيابان تهماسبي، روبروي خيابان عدالت

داستان کارآفرینذوالفقار آهني

زمینه فعالیت:

محاسبمحمد آیسته


نام:

محمد

نام خانوادگی:

آیسته

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

مديريت دولتي

رشته:

مديريت فناوري اطلاعات _ كسب وكارالكترونيكي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1396

شماره تماس:

09353778107

M_Ayeste@yahoo.com

آدرس:

اداره فنی حرفه ای

داستان کارآفرینمحمد آیسته

زمینه فعالیت:

فناوری اطلاعاتستاره ابراهیمی ابارقی


نام:

ستاره

نام خانوادگی:

ابراهیمی ابارقی

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

باستان شناسي

رشته:

باستان شناسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1388

شماره تماس:

09131990790

setareh_ebrahimi_66@yahoo.com

آدرس:

زمینه فعالیت:حسین ابراهیمی میمند


نام:

حسین

نام خانوادگی:

ابراهیمی میمند

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

رياضي كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1382

شماره تماس:

09132932855

meymand.foko@yahoo.com

آدرس:

اداره آموزش و پرورش شهربابک

زمینه فعالیت:

معلممهرداد ابراهیمیان


نام:

مهرداد

نام خانوادگی:

ابراهیمیان

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي مكانيك

رشته:

مهندسي مكانيك - مكانيك در حرارت و سيالات

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1392

شماره تماس:

09166723997

arash_ebrahimian@ymail.com

آدرس:

-

زمینه فعالیت:

-رضا اخوت عراقي


نام:

رضا

نام خانوادگی:

اخوت عراقي

دانشکده:

دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

گروه:

مهندسي مكانيك

رشته:

مهندسي مكانيك - مكانيك در حرارت و سيالات

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1381

شماره تماس:

09155976260

Okhovat.reza@yahoo.com

آدرس:

استان خراسان رضوي-چناران- شهرك صنعتي چناران - فاز ٢ - ميدان خليج فارس- نوآوري ٢- قطعه ١١٨٢ و ١١٨٣

زمینه فعالیت:

توليد قطعات خودرومحمود ارجمند شریف


نام:

محمود

نام خانوادگی:

ارجمند شریف

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

زمين شناسي

رشته:

آب هاي زيرزميني

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1385

شماره تماس:

09153179764

mst.mahmood@gmail.com

آدرس:

مشهد- نبش خیام جنوبی 35- شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

زمینه فعالیت:مختار ازادمنش ازادمنش


نام:

مختار ازادمنش

نام خانوادگی:

ازادمنش

دانشکده:

دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

گروه:

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته:

جغرافيا انساني- برنامه ريزي شهري

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1388

شماره تماس:

9178426470

Azadmanesh71r@gmail.com

آدرس:

ازاد

داستان کارآفرینمختار ازادمنش ازادمنش

زمینه فعالیت:

ازادابوالحسن اژدری بنجار


نام:

ابوالحسن

نام خانوادگی:

اژدری بنجار

دانشکده:

دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه:

حسابداري

رشته:

حسابداري

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1392

شماره تماس:

09120171780

sh.ajhdari@gmail.com

آدرس:

داستان کارآفرینابوالحسن اژدری بنجار

زمینه فعالیت:حامد اسدی


نام:

حامد

نام خانوادگی:

اسدی

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

فيزيك

رشته:

فيزيك كاربردي (حالت جامد)

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1388

شماره تماس:

09112709404

ha.asadi@yahoo.com

آدرس:

داستان کارآفرینحامد اسدی

زمینه فعالیت:صفدر اسماعیل وندی


نام:

صفدر

نام خانوادگی:

اسماعیل وندی

دانشکده:

دانشکده ریاضی

گروه:

رياضي

رشته:

دبيري رياضي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1378

شماره تماس:

09163092308

gadirsafdar@gmail.com

آدرس:

آموزش پرورش اهواز ناحیه 3

داستان کارآفرینصفدر اسماعیل وندی

زمینه فعالیت:

تدریسعبدالواحد اصالت نشتیفانی


نام:

عبدالواحد

نام خانوادگی:

اصالت نشتیفانی

دانشکده:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه:

زبان انگليسي

رشته:

آموزش زبان انگليسي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی

سال پایان تحصیلات:

1378

شماره تماس:

09151364023

esalat@gmail.com

آدرس:

خراسان رضوی خواف شهر نشتیفان خ بهارستان 6

زمینه فعالیت:

فرهنگیانیسه اصغرزاده اوغاز


نام:

انیسه

نام خانوادگی:

اصغرزاده اوغاز

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

فيزيك

رشته:

فيزيك كاربردي

مقطع تحصیلی:

کارشناسی ارشد

سال پایان تحصیلات:

1394

شماره تماس:

09361457588

Anise.asgharzade@gmail.com

آدرس:

زمینه فعالیت: