سایت های مرتبط

سيستم جامع آموزش دانشگاه golestan.usb.ac.ir
سايت جستجوي مقالات www.sciencedirect.com
سايت سازمان سنجش www.sanjesh.org
سايت اداره بورس و امور دانشجويان خارج وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري www.iranscholarship.net
سايت هاي وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري http://www.iranscholarship.net/address/ministry.htm
مراكز ، سازمانها و موسسات تحقيقاتي http://www.iranscholarship.net/address/org.htm
سايت هاي جستجوگر http://www.iranscholarship.net/address/search.htm
نشريات علمي و پژوهشي http://www.iranscholarship.net/address/artic.htm
دانشگاهها http://www.iranscholarship.net/address/uni.htm
سفارتخانه ها http://www.iranscholarship.net/address/sefarat.htm
سايتهاي گوناگون http://www.iranscholarship.net/address/all.htm

آدرس پست الكترونيكي تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان: grad@hamoon.usb.ac.ir