فارغ التحصیلان


DDR Menu

فارغ التحصیلان

محمد چهارمحالی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع: 1397/3/31

عنوان رساله: تحلیل منطق اسطوره ای شاهنامه

اساتید راهنما: خانم دکتر مریم شعبانزاده و آقای دکتر محمود حسن آبادی

صدیقه زینلی
دکتری زبان شناسی همگانی

تاریخ دفاع: 1397/3/19

عنوان رساله: بررسی و مقایسه برخی مولفه های گفتمانی در کتابهای نسخه نویسی عمومی پزشکی و مجلات برخط پزشکی فارسی

اساتید راهنما: آقای دکتر عباسعلی آهنگر و آقای دکتر پاکزاد یوسفیان

زهرا مظفری
دکتری زبان شناسی همگانی

تاریخ دفاع: 1397/3/28

عنوان رساله: سامانه رفع ابهام معنایی از حرف اضافه در زبان فارسی

اساتید راهنما: خانم دکتر گیتی تاکی و آقای دکتر مجتبی صباغ جعفری

راضیه به آبادی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع:1397/3/29

عنوان رساله: نقد و بررسی تذکره های دوره قاجار

اساتید راهنما: آقای دکتر عباس نیکبخت و خانم دکتر مریم شعبانزاده

فاطمه وظیفه دان ملاشاهی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع: 1397/11/8

عنوان رساله: تحلیل ساختاری نمایشنامه های (شکونتالا) و (کرم اروشی) و مقایسه آنها با نمایشنامه (شطرنج بازان)

اساتید راهنما: آقای دکتر محمد بارانی و خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

ستاره مجاهدی رضائیان
دکتری زبان شناسی همگانی

تاریخ دفاع: 1397/11/27

عنوان رساله: بررسی مقایسه ای ارجاع در گفتمان روایی کودکان اوتیسمی و عادی فارسی زبان بر اساس رویکردی نقش گر شناختی

اساتید راهنما: آقای دکتر عباسعلی آهنگر و آقای دکتر پیمان هاشمیان

حسین صادقی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع: 1397/11/29

عنوان رساله: تصویر شخصیت ها در شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیون

اساتید راهنما:آقای دکتر عبداله واثق عباسی و آقای دکتر محمد امیر مشهدی

اعظم فروغی پویا
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع: 1397/11/29

عنوان رساله: تحلیل ساختاری دو گونه غزل ذوقی و حکمی مکتب ادبی بازگشت (با تکیه بر غزل ده شاعر برجسته این دوره)

اساتید راهنما: آقای دکتر عباس نیکبخت و آقای دکتر محمد امیر مشهدی

مقداد گلشنی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع: 1397/11/30

عنوان رساله: بررسی ساختار روایی "دریای اسمار" ترجمه کتاسرت ساگر

اساتید راهنما: دکتر محمد بارانی

محمدرضا خالقی
دکتری زبان شناسی همگانی

تاریخ دفاع: 1398/2/22

عنوان رساله: درک استعاره های متعارف و بدیع در زبان فارسی بر اساس روش پتانسیل وابسته به رویداد(ای.آر.پی)

اساتید راهنما: دکتر یحیی کیخایی و دکتر مهدی تهرانی دوست

طاهره طارمی
دکتری زبان شناسی همگانی

تاریخ دفاع: 1398/7/7

عنوان رساله: واکاوی پیکره بنیاد فراگفتمان در مقالات علمی پژوهشی فارسی: انگاره هایلند (2005)

اساتید راهنما:خانم دکتر گیتی تاکی

هدی سیاوشی
دکتری زبان شناسی همگانی

تاریخ دفاع: 1398/7/9

عنوان رساله:بررسی نحوی اسم فعل، اسم صفت و اسم مرکب فعلی زبان فارسی بر پایه انگاره برون اسکلتی

اساتید راهنما: آقای دکتر عباسعلی آهنگر

اسماعیل علی پور
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع: 1398/4/5

عنوان رساله: روش شناسی تاریخ ادبیات نگاری با رویکرد تطبیقی در ادبیات فارسی و عربی

اساتید راهنما: آقای دکتر عباس نیکبخت، خانم دکتر مریم شعبانزاده

حیدرعلی شکاکی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع: 1398/4/5

عنوان رساله:رویکرد اسطوره شناختی در نمایشنامه های بهرام بیضائی

اساتید راهنما: آقای دکتر محمدعلی محمودی، آقای دکتر محمود حسن آبادی

فرزاد عزیزی
دکتری زبان شناسی همگانی

تاریخ دفاع: 1398/4/4

عنوان رساله: ساخت لایه ی بند در کردی سورانی در دستور نقش و ارجاع

اساتید راهنما: آقای دکتر سید فرید خلیفه لو

محمدرضا عبدی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ :دفاع 98/10/22

عنوان رساله : معرفی ، نقد و بررسی و تصحیح مثنوی گل افشان اثر سید ابوالقاسم مجم الدین محمد میانکلی متخلص به کاهی بر اساس نسخه خطی منحصر به فرد.

اساتید راهنما: آقای دکتر محمد امیرمشهدی و آقای دکتر عبدالله واثق عباسی

محمدرضا حیدری
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع : 1398/11/06

عنوان رساله : نقیضه پردازی قاسمی کرمانی بر بوستان و گلستان سعدی در نیستان و خارستان وی

اساتید راهنما: سرکار خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ و جناب آقای دکتر محمد بارانی

یعقو ب فولادی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع : 1398/11/16

عنوان پایان نامه: بازتاب پشتوانه های اساطیری ،فرهنگی و اجتماعی پیشا اسلامی در مرزبان نامه(با نگاهی به اوستا، دینکرد اندرزنامه های پهلوی باستان، شاهنامه و کلیله و دمنه)

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمدبارانی و سرکار خانم مریم خلیلی جهانتیغ

امیر علی خوشخونژاد

دکتری زبان شناسی همگانی

تاریخ دفاع: 1398/11/29

عنوان رساله: بررسی مقایسه ای برخی عوامل مؤثر بر تعبیر استعاری زمان درفارسی وبلوچی سرحدی: رویکردی شناختی

اساتید راهنما: آقای دکتر عباسعلی آهنگر و آقای دکتر پاکزاد یوسفیان

فاطمه موسوی ثابت

دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع : 1398/11/30

عنوان رساله : بررسی استعاره ی مفهومی در ادبیات کودک ونوجوان

اساتید راهنما: خانم دکتر مریم خلیلی جهانتیغ و آقای دکتر محمد بارانی

سبیکه اسفندیار

دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ دفاع: 1398/12/4

عنوان رساله: تحلیل تقابل های دوگانه در مثنوی های عطار( اسرار نامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه)

اساتیدراهنما: آقای دکتر محمودحسن آبادی، خانم دکتر مریم شعبانزاده