كارشناسی , ادیان و عرفان , دانشگاه فردوسی مشهد , 1381 ← 1385
كارشناسی ارشد , ادیان و عرفان , دانشگاه تهران , 1385 ← 1387


1399

انسان كامل، سمبل معنويت در عرفان با تمركز بر انديشه شيخ شبستري

مولفه هاي تمدن ساز در بيانيه گام دوم انقلاب

زهرا رخشاني - 1399/06/27
1398

بررسي مقايسه اي دو روش در تهذيب نفس "عبرت آموزي و سرمشق گيري"

دومين كنگره بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم انساني و اسلامي

زهرا رخشاني - 1398/09/28

بررسي رويكرد نهج البلاغه به اصل بي ثباتي در جهان و نقش آن در بهبود كيفيت زندگي

دين، معنويت و كيفيت زندگي

زهرا رخشاني - 1398/04/27