كارشناسی , مهندسی شیمی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1383 ← 1387
كارشناسی ارشد , مهندسی شیمی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1387 ← 1389
دكترا , مهندسی شیمی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1390 ← 1395


1399

اثر افزودني پلي ونيل الكل بر مشخصات ساختاري پايه كاتاليستي گاما آلوميناي كروي تهيه شده به روش قطره ريزي در روغن

دومين كنفرانس بين المللي فناوري هاي جديد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

سروش سماك, فرشته پردلي, مليحه غفران پاكدل, حسين زهدي فسائي - 1399/12/05

A comprehensive review on advantages and issues of nanotechnology in the oxidative desulfurization method for the production of ultra clean fuels

دومين كنفرانس بين المللي فناوري هاي جديد در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

زهرا مباشري, حسين زهدي فسائي - 1399/12/05


تهيه نانوسيليكااززيست توده كشاورزي ومطالعه عملكردآن به عنوان پايه كاتاليست آهن درفرايندهيدروژن داركردن مونوكسدكربن

سجاد محمدپور , [ حسين آتشي, حسين زهدي فسائي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مدلسازي گزينش پذيري سنتزفيشرتروپش درحضوركاتاليست آهن درساختارآلي فلزي

فاطمه شجاعي , [ حسين زهدي فسائي, حسين آتشي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تاثيراندازه ي پايه هاي صنعتي آلومينابرگزينش پذيري محصولات وفعاليت كاتاليست كبالت درسنتزفيشرتروپش

سميه منصوري , [ حسين زهدي فسائي, حسين آتشي, علي اكبر ميرزائي, مليحه غفران پاكدل ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي عملكردپوسته ي برنج به عنوان پايه كاتاليست كبالت درسنتزفيشرتروپش

محمدامين مختاري , [ حسين آتشي, حسين زهدي فسائي, علي اكبر ميرزائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

مقايسه سرعت واكنش وشرايط راكتوري درواكنش فيشرتروپش روي كاتاليست آهن برپايه آلومينابانيكل برپايه آلومينادرراكتوربسترثابت

محمدرضا خاني , [ حسين آتشي, علي اكبر ميرزائي, حسين زهدي فسائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مقايسه سرعت واكنش و شرايط راكتوري در واكنش فيشر تروپش روي كاتاليست در راكتور بستر ثابت

مريم دراينده , [ حسين آتشي, علي اكبر ميرزائي, حسين زهدي فسائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مقايسه سرعت واكنش درشرايط راكتوري درواكنش فيش تروپش روي كاتاليست درراكتوربسترثابت

مصطفي جهرمي , [ حسين آتشي, علي اكبر ميرزائي, حسين زهدي فسائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مدل سازي انتخاب پذيري واكنش فيشرتروپش برروي كاتاليست صنعتي

سام رزمجويي , [ حسين آتشي, فرشاد فرشچي تبريزي, حسين زهدي فسائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مدل سازي انتخاب پذيري واكنش فيشرتروپش براي كاتاليست درراكتورفازدوغابي

سيداميرحسين سيدموسوي , [ حسين آتشي, فرشاد فرشچي تبريزي, حسين زهدي فسائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92


1 - حانيه زرين ترنج, حسين آتشي, حسين زهدي فسائي, فرشته مشكاني
Investigating catalytic performance of Ag/Ce promoted Fe/Al2O3 catalyst in the CO hydrogenation process: Selectivity modeling and optimization using response surface methodology
(1400) INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH. 45 14518-14529
2 - سيداميرحسين سيدموسوي, حسين زهدي فسائي, Hossein Atashi, Farshad Farshchi Tabrizi
Effects of Reynolds and Froude dimensionless numbers on geometry of silica powders: simultaneous optimization using overall evaluation criteria technique
(1399) PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY. 38 1027-1034 مشاهده مقاله
3 - محمد رياحين, داود محبي كلهري, حسين زهدي فسائي, علي اكبر ميرزائي, حسين آتشي
Proposing innovative modeling for Fischer-Tropsch synthesis product selectivity over Cobalt catalyst and skewness analyzing
(1398) PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY. 38 411-419 مشاهده مقاله
4 - مليحه غفران پاكدل, حسين زهدي فسائي, علي اكبر ميرزائي, حسين آتشي
Neural Computing Strategy for Predicting Deactivation of Fischer-Tropsch Synthesis With Different Nickel Loadings
(1398) CATALYSIS LETTERS. 149 2444-2452 مشاهده مقاله
5 - امين عين بيگي, حسين آتشي, علي اكبر ميرزائي, حسين زهدي فسائي, سميه گلستان
Development of new comprehensive kinetic models for Fischer-Tropsch synthesis process over Fe-Co/?-Al2O3 nanocatalyst in a fixed-bed reactor
(1398) Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 103 57-66 مشاهده مقاله
6 - مليحه غفران پاكدل, حسين زهدي فسائي, علي اكبر ميرزائي, آتشي حسين
Neural Computing Strategy for Predicting Deactivation of Fischer-Tropsch Synthesis With Different Nickel Loadings
(1398) CATALYSIS LETTERS. 1-9
7 - مليحه غفران پاكدل, آتشي حسين, علي اكبر ميرزائي, حسين زهدي فسائي
Deactivation Model for an Industrial ?-Alumina Supported Iron Catalyst in the Fischer Tropsch Synthesis
(1397) ChemistrySelect. 4 2064-2069 مشاهده مقاله
8 - مليحه غفران پاكدل, آتشي حسين, حسين زهدي فسائي, علي اكبر ميرزائي
Effect of temperature on deactivation models of alumina supported iron catalyst during Fischer-Tropsch synthesis
(1397) PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY. 37 500-505 مشاهده مقاله
9 - ماريا محمدرضاپور, علي اكبر ميرزائي, حسين زهدي فسائي
Optimizing the Preparation Conditions of Silica Supported Fe-Co-Ce Ternary Catalyst for the Fixed-bed Fischer-Tropsch Synthesis Taguchi Experimental Design Approach
(1397) Physical Chemistry Research. 2 387-397
10 - Hossein Atashi, Farshad Farshchi Tabrizi, Ali Akbar Mirzaei, حسين زهدي فسائي
Modeling and optimization of Fischer-Tropsch synthesis over Co-Mn-Ce/SiO 2 catalyst using hybrid RSM/LHHW approaches
(1396) ENERGY. 128 496-508
11 - حسين زهدي فسائي, حسين آتشي, فرشاد فرشچي, علي اكبر ميرزائي
Modeling and optimization of Fischer-Tropsch synthesis over Co-Mn-Ce/SiO 2 catalyst using hybrid RSM/LHHW approaches
(1396) ENERGY. 128 496-508
12 - Hossein Atashi, Farshad Farshchi Tabrizi, Ali Akbar Mirzaei, حسين زهدي فسائي
Effects of mass transfer on Fischer-Tropsch kinetics over mesoporous silica-supported Co Mn Ce nano catalysts in a fixed-bed reactor
(1395) Journal of Natural Gas Science and Engineering. 32 262-272
13 - حسين زهدي فسائي, Hossein Atashi, Farshad Farshchi Tabrizi, Ali Akbar Mirzaei
Exploiting the effects of catalyst geometric properties to boost the formation of light olefins in Fischer-Tropsch synthesis Statistical approach for simultaneous optimization
(1395) Journal of Natural Gas Science and Engineering. 35 1025-1031
14 - حسين زهدي فسائي, حسين آتشي, فرشاد فرشچي تبريزي, علي اكبر ميرزائي
Effects of mass transfer on Fischer-Tropsch kinetics over mesoporous silica-supported Co-Mn-Ce nano catalysts in a fixed-bed reactor
(1395) Journal of Natural Gas Science and Engineering. 32 262-272
15 - حسين آتشي, حسين زهدي فسائي, فرشاد فرشچي تبريزي, علي اكبر ميرزائي
Two-level Full Factorial Design for Selectivity Modeling and Studying Simultaneous Effects of Temperature and Ethanol Concentration in Methanol Dehydration Reaction
(1395) Physical Chemistry Research. 5 41-56


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 تبديلات گازي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
2 كاتاليزورهاي صنعتي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: سالن كنفرانس شيمي، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 211
3 سينتيك وطراحي راكتور مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 101، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 102
4 تعيين مشخصات و انتخاب دستگاهها مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
5 كاتاليزورهاي غيرهمگن (هتروژني) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 106، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
6 تبديلات گازي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00، درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
7 كاتاليزورهاي صنعتي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 09:30-11:30 مکان: سالن كنفرانس شيمي، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 211
8 سينتيك وطراحي راكتور مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 101، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 102
9 تعيين مشخصات و انتخاب دستگاهها مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
10 كاتاليزورهاي غيرهمگن (هتروژني) مهندسی شهید نیكبخت مهندسی شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 106، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره المپياد
2 شنبه 09:30 11:30 مشاوره مجازي كارشناسي
3 شنبه 09:30 13:00 مشاوره مجازي-كارشناسي
4 شنبه 13:00 15:00 مشاوره دانشجويان المپيادي
5 شنبه 14:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
6 يك شنبه 07:30 11:30 حضور
7 يك شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
8 يك شنبه 11:30 13:00 حضور
9 يك شنبه 11:30 13:00 حضور مطالعه
10 يك شنبه 15:00 17:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 يك شنبه 15:00 19:00 مشاوره مبنا
12 دو شنبه 07:30 13:00 مشاوره مجازي-دكتري
13 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره مجازي كارشناسي ارشد
14 دو شنبه 14:00 15:00 حضور مطالعه
15 دو شنبه 17:00 18:00 مشاوره
16 دو شنبه 17:00 19:00 حضور آزمايشگاه تحقيقاتي
17 سه شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
18 سه شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه
19 سه شنبه 11:30 14:00 حضور شوراي گروه
20 سه شنبه 11:30 14:00 حضور شوراي گروه
21 سه شنبه 15:00 19:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
22 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور مطالعه و تحقيق
23 چهار شنبه 09:30 11:30 مشاوره مجازي دكتري
24 چهار شنبه 09:30 13:00 مشاوره مجازي-كارشناسي ارشد
25 چهار شنبه 14:00 17:30 حضور آزمايشگاه تحقيقاتي
26 چهار شنبه 14:00 19:00 حضور آزمايشگاه تحقيقاتي
27 پنج شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
28 پنج شنبه 08:00 13:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
29 پنج شنبه 14:00 17:30 مشاوره مركز مبنا