كارشناسی ارشد , مهندسی معدن , دانشگاه تهران , 1380 ← 1382
دكترا , مهندسی معدن , دانشگاه صنعتی امیركبیر , 1390 ← 1395


دروس ارائه شده1399

استفاده از روش طبقه بندي آناليز تمايز جهت تعيين الگوي تمركز عناصر كمياب در مطالعات ژئوشيمايي

بيست و هشتمين همايش ملي بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق, آسيه قنبرپور - 1399/11/15

تشخيص تركيب سنگ شناسي نمونه هاي ژئوشيميايي بر اساس اكسيدهاي اصلي با استفاده از روش مدلسازي بيز

كنفرانس ملي داده كاوي در علوم زمين

آسيه قنبرپور, سهيل زارع مطلق - 1399/08/29

استفاده از روش هاي خوشه بندي جهت بررسي تركيب ليتولوژي نمونه هاي ژئوشيميايي در مطالعات اكتشافي

كنفرانس ملي داده كاوي در علوم زمين

آسيه قنبرپور, سهيل زارع مطلق - 1399/08/29
1398

تحليل و مدل سازي داده هاي ژئوالكتريك كانسنگ مس در استان آذربايجان شرقي

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سهيل زارع مطلق, مهدي شبانكاره - 1398/11/30

بررسي رفتار ژئوشيميايي عناصر در كانسنگ آهن- آپاتيت ايران مركزي

هشتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سهيل زارع مطلق, اردشير هزارخاني, آسيه قنبرپور - 1398/11/30

بررسي اكتشافي كانسارهاي مرتبط با افيوليت ها در استان سيستان و بلوچستان

بيست و هفتمين همايش ملي بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق, عاطفه شهركي - 1398/11/16

مطالعه اكتشافي كانسنگ مس با روش هاي ژئوفيزيكي در شمال استان اصفهان

بيست و هفتمين همايش ملي بلور شناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق, مهدي شبانكاره - 1398/11/16
1397

بررسي اثرات طوفان هاي گرد و غبار صحرايي بر محيط زيست و جوامع انساني

بيست و ششمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق - 1397/11/03

مطالعات ژئوفيزيكي IP/RS در محدوده كانسنگ مس واقع در شهرستان نهبندان

بيست و ششمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق, مهدي شبانكاره - 1397/11/03

بررسي هاي ژئوفيزيكي با روش مغناطيس سنجي در محدوده كانسنگ آهن واقع در استان خراسان جنوبي

بيست و ششمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق, مهدي شبانكاره - 1397/11/03

مطالعات مغناطيس سنجي و مدلسازي معكوس سه بعدي داده ها در كانسنگ آهن واقع در استان آذربايجان غربي

پنجمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني ايران و هفتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سهيل زارع مطلق, مهدي شبانكاره, احمد آريافر - 1397/08/12

مطالعات اكتشافي كانسار مس توسط روش هاي ژئوفيزيكي مقاومت ويژه و پلاريزاسيون القايي در شهرستان اهر

پنجمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني ايران و هفتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سهيل زارع مطلق, مهدي شانكاره - 1397/08/12

مطالعه ژئوشيمايي عناصر نادر خاكي در كانسار اكسيد آهن چغارت بافق

پنجمين كنگره بين المللي معدن و صنايع معدني ايران و هفتمين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سهيل زارع مطلق, اردشير هزارخاني - 1397/08/12

بررسي نقش بهره برداري از ذخاير سنگ هاي قيمتي به عنوان يك عامل توسعه با اهميت در استان سيستان و بلوچستان

پنجمين همايش ملي گوهرشناسي و بلورشناسي ايران

سهيل زارع مطلق, عمران درزاده - 1397/07/19

بررسي هاي فني و اقتصادي احداث واحد فراوري سنگهاي قيمتي و نيمهقيمتي در استان سيستان و بلوچستان

پنجمين همايش ملي گوهرشناسي و بلورشناسي ايران

سهيل زارع مطلق, مجيد سرحدي, احمد آريافر - 1397/07/19

كاربرد تحليل فاكتوري در پردازش ژئوشيميايي دادههاي رسوبات آبراههاي برگه 1100000 دهسلم

دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

وحيد خسروي, احمد اريافر, سجاد ياراميري فر, سهيل زارع مطلق - 1397/06/14

كاربرد روش تركيبي چند متغيره و تك متغيره آماري در تعيين مناطق اميد بخش معدني برگه 1100000 دهسلم نهبندان

دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

احمد اريافر, وحيد خسروي, سجاد ياراميري فرد, سهيل زارع مطلق - 1397/06/14
1396

عيين منشا ريزگردها به كمك مطالعات كانيشناسي و ژئوشيميايي ذرات تشكيل دهنده

بيست و پنجمين همايش ملي بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق, علي اكبر دايا - 1396/11/04

كمي سازي الگوي رفتار ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در كاني هاي مختلف با بررسي اثرات چهارگانه لانتانيدها كمي سازي الگوي رفتار ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي در كاني هاي مختلف با بررسي اثرات چهارگانه لانتانيدها

بيست و پنجمين همايش ملي بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق - 1396/11/04

مطالعه كاني شناسي و سنگ شناسي كانسنگ آهن-آپاتيت چغارت با نگرشي بر نحوه توزيع كاني هاي حاوي عناصر نادر خاكي

بيست و پنجمين همايش ملي بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق, اردشير هزارخاني - 1396/11/04
1395

راهبردهاي توسعه كارآفريني در بخش معدن استان سيستان و بلوچستان( مطالعه موردي: سنگ-هاي قميتي و تزئيني استان )

همايش ملي فرصت هاي كارآفريني و سرمايه گذاري در سواحل مكران

علي اكبر دايا, عادل سالار نژاد, سهيل زارع مطلق - 1395/11/27
1392

كاربرد روش فركتالي عيار- مساحت براي جدايش آنومالي هاي ژئوشيميايي از زمينه و مقايسه آن با روش مبتني بر آمار كلاسييك

بيست و يكمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران

علي اكبر دايا, سهيل زارع مطلق - 1392/11/16
1389

مطالعه اقتصادي جهت ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش هزينه هاي توليد در صنعت سنگهاي ساختماني شهرستان بجستان

بيست و نهمين گردهمايي علوم زمين

سهيل زارع مطلق, احمد آريافر, سيد امير اسعد فاطمي - 1389/12/26

مطالعات كاني شناسي، تركيب شيميايي و مكانيك سنگي بر روي معدن گرانيت گلچين در استان خراسان جنوبي

نخستين هماي ملي بررسي دستاورده هاي نوين علوم زمين

سهيل زارع مطلق - 1389/08/17

معرفي و به كارگيري يك مدل كمي جهت بررسي اثرات رقيق شدگي آنومالي هاي ژئوشيميايي در بخشي از رسوبات آبراهه اي استان كردستان

نخستين هماي ملي بررسي دستاورده هاي نوين علوم زمين

سهيل زارع مطلق - 1389/08/17

تحليل پايداري و آناليز حساسيت پايداري نسبت به پارامترهاي مكانيكي و زمين شناسي خاك در شيروانيهاي مشرف به محور كاشمر- نيشابور

چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

سيد امير اسعد فاطمي, سهيل زارع مطلق, فاطمه اسكندري - 1389/06/25

بررسي وضعيت اكتشافي و بهره برداري از ذخاير بنتونيت استان خراسان جنوبي با مطالعه موردي بر روي كانسار بنتونيت چاه جيرس

چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

سهيل زارع مطلق, احمد اريافر, سيد امير اسعد فاطمي - 1389/06/25

مطالعات آماري جهت تعيين فاكتورهاي اثر گذار در زمينه اكتشاف و بهره برداري اقتصادي از ذخاير كروميت استان سيستان و بلوچستان

اولين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

سهيل زارع مطلق, احمد آريافر - 1389/06/21

استفاده از برخي مواد معدني جهت مديريت آب در كوير با نگرشي بر صرفه جويي در مصرف آب در راستاي كويرزدايي

اولين همايش ملي كوير.فرصت ها و تهديدات

سهيل زارع مطلق, احمد آريافر - 1389/04/16

مطالعه بر روي باطله ها و محصولات فرعي حاصل از فراوري سنگ هاي تزئيني جهت بهره برداري اقتصادي ذخاير و دستيابي به ارزش افزوده بالاتر

نخستين هماي ملي بررسي دستاورده هاي پژوهشگران علوم زمين ايران

آرش طهري, سهيل زارع مطلق - 1389/03/08

مطالعه انواع ذخاير گرانيت و راهكارهاي عملي جهت طراحي اقتصادي ترين شيوه استخراج آنها در استان خراسان جنوبي

نخستين هماي ملي بررسي دستاورده هاي پژوهشگران علوم زمين ايران

سهيل زارع مطلق, سيد امير اسعد فاطمي - 1389/03/08
1388

تلفيق مطالعات مختلف اكتشافي در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي جهت بررسي پتانسيل بهره برداري از ذخاير سنگ تزئيني شهرستان قاين

مجموع مقالات اولين همايش ملي مهندسي معدن و علوم وابسته

سهيل زارع مطلق, احمد اريافر - 1388/12/09

استفاده از شبيه سازي مونت كارلو جهت تحليل ريسك و آناليز حساسيت معدن سنگ آندزيت-بازالت سربيشه، بيرجند

مجموع مقالات اولين همايش ملي مهندسي معدن و علوم وابسته

احمد آريافر, سهيل زارع مطلق - 1388/12/09

بررسي اثرات زيست محيطي فرآوري زغال در كارخانه زغال شوئي زيرآب

مجموع مقالات اولين همايش ملي مهندسي معدن و علوم وابسته

احمد آريافر, سهيل زارع مطلق, مهدي حسين آبادي - 1388/12/09

مطالعات فني و اقتصادي بر روي معدن گرانيت گلچين شاهكوه نهبندان و معرفي پارامترهاي موثر جهت طراحي مناسب ترين روش بهره برداري

سومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سهيل زارع مطلق, احمد آريا فر - 1388/12/07

حذف اثرات غير مرتبط با كاني سازي در اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي منطقه قروه با كمك داده هاي حاصل از (GIS) و تجزيه تحليل هاي آماري چند متغييره

سومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

سهيل زارع مطلق, احمد آريا فر - 1388/12/07

مطالعات صحرايي و آزمايشگاهي جهت تعيين كسر پيريت در دمپ باطله آنومالي C شمالي معدن آهن سنگان به عنوان عامل توليد آلودگي زيست محيطي

سومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

احمد آريافر, فرامرز دولتي آرده جاني, سهيل زارع مطلق - 1388/12/07

مدل سازي عددي حجم هاي محدود به منظور پيش بيني اكسيداسيون پيريت و گسترش آلودگي در دمپ آنومالي C شمالي معدن آهن سنگان

سومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

احمد آريافر, فرامرز دولتي آرده جاني, سهيل زارع مطلق - 1388/12/07

استفاده از روش آماري آناليز رگرسيون چند متغيره جهت خنثي سازي اثر مولفه سينژنتيك در اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي برگه 1 50000 قروه

سومين همايش تخصصي زمين شناسي

سهيل زارع مطلق - 1388/08/04

خنثي سازي و تصحيح اثر زمينه ژئوشيميايي براي داده هاي مربوط به رسوبات آبراهه اي در منطقه قروه با استفاده از آناليز حوضه هاي آبريز و نقشه هاي زمين شناسي

هفدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق - 1388/05/21

بررسي پارامترهاي موثر بر عدم موفقيت در بهره-برداري از ذخاير سنگ هاي ساختماني شهرستان قاين واقع در استان خراسان جنوبي

سومين همايش سنگ هاي ساختماني فرصت ها و چالش ها

سهيل زارع مطلق - 1388/03/06

مطالعات فني و اقتصادي به منظور معرفي مطلوب-ترين روش بهره برداري از ذخاير گرانيت معمولي در استان خراسان جنوبي

سومين همايش سنگ هاي ساختماني فرصت ها و چالش ها

سهيل زارع مطلق - 1388/03/06
1387

بررسي پتانسيل سنگ هاي دگرگوني واقع در حاشيه باتوليت گرانيتي شاهكوه جهت استفاده به عنوان سنگ تزئيني

دوازدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

سهيل زارع مطلق - 1387/11/30

مطالعه تركيب شيميايي و كاني شناسي كانسار بوكسيت خيدبس در استان خراسان جنوبي و پيشنهاد كاربري آن در صنعت

شانزدهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق - 1387/08/22

بررسي تركيب شيميايي و كاني شناسي سنگ ساختماني معدن گرانيت لوخ واقع در استان خراسان جنوبي

شانزدهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق - 1387/08/22

بررسي وضعيت هورنفلس هاي شمال كمپلكس دگرگوني ده سلم، به منظور بهره-برداري اقتصادي به عنوان سنگ تزئيني

شانزدهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران

سهيل زارع مطلق - 1387/08/22


1398

تعيين راستاي جبهه كار استخراج معدن سنگ ساختماني براي استخراج بهينه بلوك ها با توجه به وضعيت هندسي نا

سيد امير اسعد فاطمي, سهيل زارع مطلق, محمدجواد آذين فر - 1398 -

مدل سازي عيار و ارزيابي ذخيره كانسار با استفاده از روشهاي زمين آماري غير خطي

علي اكبر دايا, سهيل زارع مطلق - - دانشگاه سيستاو بلوچستان


پروژه

سارينا سلطاني , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

جي اي اس در اكتشافات معدني

هانيه ارچين , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

استفاده از مطالعات ژئو شيميايي و كاني شناسي جهت تعيين منشا ريزگردها

عالمه حيدري , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

امكانسنجي اقتصادي فرآوري سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي در استان س و ب

مجيد سرحدي , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

پروژه

كيوان باهورزهي , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پروژه

عبدالعزيز بهادرزئي , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

ارائه برنامه كامپيوتري جهت پيش بيني عملكردماشين هاي تونل زني تمام مقطع (تي بي ام)

جواد سنجراني , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

پروژه

فريبا جمالزهي كمال آبادي , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

پارامترهاي موثر بر عملكرد دستگاه تي بي ام

ميلاد كرلو , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پروژه

زهرا بي باك , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پروژه

هادي پرمر , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پروژه

مجتبي جهاني , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

مكان يابي كارخانه فرآوري كروميت در استان سيستان و بلوچستان به كمك روش هاي تصميم گيري چند معياره

علي حسين علي نژادي , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

كاوش هاي صحرايي در ژئوتكنيك

مهدي باقري , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

طراحي اكتشاف كانسار آنتيموان شور چاه

محمد شهمرادزاده فهرجي , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي اصول، تئوري ها و مكانيزم خردايش در كارخانه هاي فرآوري با مطالعه موردي روش سنگ شكني درون معدن مس سرچشمه

ابراهيم اكبرپور شيرازي , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

كاربردهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دوردر مهندسي معدن با ارائه يك مورد مطالعاتي در استان خراسان

الهام رفيعي نيا , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي قابليت فرآوري كانسارهاي كروميت استان سيستان و بلوچستان و معرفي كاربردهاي صنعتي آنها

مجيد اردوني , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

معرفي و ارزيابي ذخيره كانسارفلزي مس چهل كوره واقع در استان سيستان و بلوچستان

افشين نارويي , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي فني و اقتصادي و تهيه طرح بهرهبرداري مس چهل كوره

غلامحسن كاخا , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي زيست محيطي معدن زغال سنگ تخت البرز شرقي

ميلاد يزدان فر , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي پتانسيل مواد معدني و صنايع معدني وابسته در شهرستان مسجد سليمان

محمد زماني احمدمحمودي , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (جي آي اس) در شناسايي مواد معدني و كاربرد آن جهت اكتشاف يك ماده معدني خاص در منطقه

ميثم نيكتا , [ سهيل زارع مطلق ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88


1 - آسيه قنبرپور, حسن نادري, سهيل زارع مطلق
An Effective Path-aware Approach for Keyword Search over Data Graphs
(1399) journal of advances in computer engineering and technology. 6 161-170
2 - سهيل زارع مطلق, اردشير هزارخاني
استفاده از الگوريتم درخت تصميم گيري و شبكه هاي عصبي مصنوعي براي تشخيص الگوهاي توزيع ژئوشيميايي عناصر نادر خاكي سبك در ذخيره چغارت، ايران مركزي
(1395) JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES. 128 37-46
3 - سهيل زارع مطلق, اردشير هزارخاني, Martiya Sadeghi
تشخيص خوشه هاي همگن با استفاده از تركيبات شيميايي كل سنگ و الگوهاي عناصر نادر خاكي، يك روش ژئوشيميايي مبتني بر گراف
(1394) JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION. 170 94-106
4 - سهيل زارع مطلق, اردشير هزارخاني
يك مدل ژئوشيميايي براي پيش بيني غلظت هاي مختلف عناصر نادر خاكي و الگوهاي پنهان آن با استفاده از چند روش يادگيري نظارت شده سپرده آهن چغارت، بافق، ايران
(1394) JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION. 165 35-48
5 - علي اكبر دايا, سهيل زارع مطلق
تجزيه و تحليل تطبيقي توسط روش هاي كريجينگ براي برآورد ذخيره معدن مطالعه موردي كانسار سنگ آهن چغارت
(1391) Journal of Mining and Metallurgy Section B-Metallurgy. 49 1-8


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 زمين شناسي اقتصادي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
2 زمين شناسي ساختاري مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 204
3 زمين شناسي اقتصادي ايران مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30
4 ژئو شيمي اكتشافي 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 103
5 كاني شناسي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 106
6 مدل سازي ذخاير معدني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 102
7 مدل سازي ذخاير معدني مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 102
8 اكتشاف مواد معدني غير فلزي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 204
9 اكتشاف مواد معدني غير فلزي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 204
10 زمين شناسي اقتصادي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
11 زمين شناسي ساختاري مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 204
12 زمين شناسي اقتصادي ايران مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30
13 ژئو شيمي اكتشافي 2 مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 103
14 كاني شناسي مهندسی شهید نیكبخت مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس 106
15 فتوگرامتري هنر و معماری حفاظت و مرمت آثار باستانی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: آزمايشگاه كارتوگرافي، درس(ع): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: آزمايشگاه كارتوگرافي
16 فتوگرامتري هنر و معماری حفاظت و مرمت آثار باستانی کارشناسی درس(ت): دو شنبه 15:00-16:00 مکان: آزمايشگاه كارتوگرافي، درس(ع): دو شنبه 16:00-18:00 مکان: آزمايشگاه كارتوگرافي

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان استعداد درخشان
2 شنبه 11:30 12:30 حضور وقت نماز
3 شنبه 12:30 14:30 حضور دانشجويان كارشناسي
4 شنبه 18:00 20:00 مشاوره مركز گوهرشناسي و گوهرتراشي
5 يك شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه دانشكده
6 يك شنبه 11:30 12:30 حضور وقت نماز
7 يك شنبه 12:30 14:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي
8 يك شنبه 18:00 20:00 حضور تهيه محتوي درسي
9 دو شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه
10 دو شنبه 11:30 12:30 حضور وقت نماز
11 دو شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
12 دو شنبه 15:00 17:00 مشاوره نمايشگاه كاني و گوهر
13 دو شنبه 18:00 20:00 حضور تهيه محتوي درسي
14 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي
15 سه شنبه 11:30 12:30 حضور وقت نماز
16 سه شنبه 12:30 14:30 حضور دانشجويان كارشناسي
17 سه شنبه 15:00 17:00 مشاوره نمايشگاه كاني و گوهر
18 چهار شنبه 07:30 11:30 حضور پيگيري امور گروه
19 چهار شنبه 11:30 12:30 حضور وقت نماز
20 چهار شنبه 12:30 14:30 مشاوره دانشجويان كارشناسي
21 چهار شنبه 15:00 17:00 مشاوره مركز گوهرشناسي و گوهرتراشي
22 چهار شنبه 18:00 21:00 حضور فعاليت پژوهشي