كارشناسی , مدیریت دولتی , دانشگاه سیستان و بلوچستان , 1372 ← 1376
كارشناسی ارشد , مدیریت دولتی_تشكیلات و روشها , دانشگاه شهید بهشتی , 1378 ← 1380
دكترا , مدیریت-مدیریت منابع انسانی , دانشگاه تهران , 1387 ← 1391


1399

نقش مولفه هاي بازاريابي كارآفرينانه در ميزان عملكرد شركت هاي مستقر در پارك علم و فناوري استان سيستان وبلوچستان

نخستين همايش ملي تحقيقات كاربردي در اقتصاد پويا، مديريت و حسابداري نوين

راضيه جعفرزاده, زهرا وظيفه, حامد آرامش - 1399/07/02


تاثير شبكه هاي اجتماعي بر هويت اجتماعي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

سيده منا موسوي , [ زهرا وظيفه, علي اصغر تباوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير مديريت دانش بر بازاريابي تجارت الكترونيك با نقش ميانجي گري هوشمند رقابتي

محمد جعفري , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پيشايندها و پيامدهاي مهاجرت نخبگان اداري و اقتصادي دستگاههاي اجرايي در شهرستان زابل

اسما سالاري , [ زهرا وظيفه, امين رضا كماليان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير استقرار سامانه هاي مديريت اطلاعات بر ارتقاي سطح سلامت نظام اداري در دانشگاه سيستان و بلوچستان

طوبي خواجه , [ عبدالعلي كشته گر, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر استقرار شهر هوشمند در شهرستان زاهدان (دبيرستان هاي شهر زاهدان)

محبوبه عرب عناني , [ عبدالعلي كشته گر, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر كاهش سكوت سازماني و ارتقاي آواي سازماني در كاركنان شركت توزيع برق بيرجند

فاطمه فكوري زاده , [ زهرا وظيفه, عبدالعلي كشته گر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي تاثير مديريت امنيت شبكه و حفاظت از اطلاعات بر كيفيت پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان دارايي شهرستان زاهدان

ناديا وكيلي , [ زهرا وظيفه, محمد مهدي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي تاثير فناوري اطلاعات(بيمه سلامت)در جهت ارتقائ رضايت مندي بيمه شدگان بر بيمه خدمات درماني زاهدان

طيبه فاني , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تاثير كاركردهاي سامانه مديريت ارتباط الكترونيك با مشتريان بر رضايت و وفاداري الكترونيك فروشگاه ديجي كالا

ازيتا حسني مقدم , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

تشخيص فرصت هاي كار آفرينانه در شهرستان سرباز و ارائه ي راهكارهاي تجاري سازي كسب و كارهاي شناسايي شده

محمدرضا حكمتي , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

عوامل موثر بر توسعه مهارتهاي كارآفريني سازماني در راستاي استقرار شهرداري كارآفرين بندر چابهار

سالم شيروزيي , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي تاثير پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات اي اس ام اس و كتابخانه زير ساخت فناوري اطلاعات اي تي اي ال بر ارتقا و تداوم سيستم هاي اطلاعاتي و خدمات فناوري اطلاعات

احمد صالحي , [ زهرا وظيفه, احمد كاظمي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تاثير بازاريابي مبتني بر شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي برند تلفن همراه سامسونگ و شيائومي)

بهزاد نارويي ثمره , [ زهرا وظيفه, محمد قاسمي, مسلم مرادزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر مديريت روابط با مشتري در صنعت بانكداري (مورد مطالعه : بانك رفاه)

سحر سالار , [ زهرا وظيفه, ميلاد وفادار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي تاثير آزادي اقتصادي بر عملكرد بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مطهره كيخا , [ غلامرضا زمانيان, زهرا وظيفه, فرشيد پورشهابي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

شناسايي و اولويت بندي فرصت هاي كارافريني در صنايع تبديلي وتكميلي محصولات شاخص كشاورزي شهرستان جيرفت

مريم اميرشكاري , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه, آرش گودرزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

طراحي الگوي مفهومي فرصت ها ي كارافرينانه و مزيت هاي رقابتي در معادن خراسان جنوبي

مجيد مرادي , [ سيدعليقلي روشن, زهرا وظيفه, ميلاد وفادار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

امكان سنجي استقرار كارافريني سازماني در يسمارستان الزهراء (س) شهرستان زاهدان

مرضيه همتي , [ سيدعليقلي روشن, زهرا وظيفه, آرش گودرزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و اولويت بندي پيشران هاي اثرگذار بر توسعه كارافريني محصول زرشك در استان خراسان جنوبي

علي سرزهي , [ زهرا وظيفه, محمود هاشمي تبار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

تشخيص فرصت هاي كارافريني و مزيتهاي رقابتي در صنعت خرماي خوزستان

مسلم جمال پور , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و رتبه بندي عوامل بازدارنده و محدود كننده جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش معادن و صنايع وابسته در استان سيستان و بلوچستان

نرگس سكوند , [ زهرا وظيفه, مرضيه اسفندياري, فهيمه سادات سعادت يار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در رويگرداني مشتريان از خدمات الكترونيكي بانك كشاورزي شهرستان سراوان

شيرمحمد بهرامي , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي راههاي توسعه كار آفريني زنان خود سرپرست تحت پوشش كميته امداد

فاطمه رمرودي , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير تسهيم دانش بر رفتار شهروندي سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي در دانشگاه سيستان و بلوچستان

امنه گنجلعي , [ زهرا وظيفه, سميرا شيرزايي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي رابطه سرمايه فكري با بالندگي سازماني مديران و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهرستان زابل

محمدعلي مير , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير استقرار ماليات الكترونيكي بر كاهش فساد اداري اداره كل امور مالياتي استان سيستان و بلوچستان

مريم بكياسا , [ زهرا وظيفه, عبدالعلي كشته گر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ريسك برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات مركز رشد واحدهاي فناور و مديريت فناوري اطلاعات سيستان و بلوچستان

طيبه خدري , [ عبدالعلي كشته گر, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

ارزيابي استقرار مركزي آموزش علمي كاربردي شهرداري زاهدان بر پرورش منابع انساني

امينه عزيزي شفيق , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

تاثير دينداري بر رفتار شهروندي سازماني در كارخانه سيمان سيستان

راضيه ذوالفقاري , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر قاچاق كالا در مناطق مرزي در استان سيستان و بلوچستان

ايوب عربي , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي ميزان شناخت و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك توسط كاركنان و مشتريان بانك مسكن در استان قزوين

حسين پوراكبري كسمائي , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي استراتژي هاي توسعه منابع انساني مبتني بر فناوري اطلاعات در دانشگاه سيستان و بلوچستان

اكرم عابدي باغسياه , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

عوامل موثر بر بازگشت بازماندگان از تحصيل به چرخه آموزش با استفاده از مدل سه شاخگي

محمد روستاخيز , [ محمد قاسمي, زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير مديريت دانش بر كارآفريني سازماني در مركز رشد و پارك علم و فناوري (نمونه دانشگاه سيستان و بلوچستان )

مريد مالكي سونكي , [ زهرا وظيفه, مهيم تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي اثر گذار در راستاي توسعه شركت هاي دانش بنيان در استان كرمان

سميه منصوري , [ زهرا وظيفه, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي عوامل موثر بر انگيزه خريد مصرف كننده از برند خارجي نسبت به برند داخلي

امير بدويي , [ عبدالعلي كشته گر, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي رابطه مديريت دانش با مسئوليت اجتماعي در اداره كل امور مالياتي استان سيستان و بلوچستان

سعيد كربلايي , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تقويت فرهنگ سازي مبتني بر ارزش هاي اسلامي از ديدگاه كاركنان دانشگاه سيستان وبلو چستان

افسانه نامور , [ نورمحمد يعقوبي, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

ارزيابي تاثير دولت الكترونيك (سامانه هاي سامد و سيماد) بر بهبود ارتباطات سازماني در استانداري كرمان

مصطفي پوراميري , [ زهرا وظيفه, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي رابطه استفاده از شبكه هاي اجتماعي با ابعاد روابط انساني سازمان ها

رضا دشتي نژاد , [ زهرا وظيفه, صدف استانستي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي و تحليل رابطه مديريت دانش با رضايتمندي و وفاداري مشتريان بانك انصار در استان بوشهر

فرخنده غلامي , [ زهرا وظيفه, مسعود دهقاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي در منطقه گردشگري تفتان

ابراهيم جمشيدزهي دجنگي , [ حبيب ا... سالارزهي, بهمن كردتميني, زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي راهكارهاي جذب بهينه منابع از مشتريان بانك ملت شهرستان زاهدان

مسعود سراواني , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

امكان سنجي پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه سيستان و بلوچستان

مجيد اسايش ناييني , [ محمداسماعيل اعزازي, زهرا وظيفه, مهران اصلانيان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه بين سرمايه فكري با اثربخشي سازماني در بانك تجارت (سيستان و بلوچستان)

محمدصادق ثنايي راد , [ عبدالعلي كشته گر, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه سازماندهي با رويكرد مهندسي مجدد و نوآوري سازماني(مطالعه موردي سازمان تامين اجتماعي)

ثريا عباسي , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رابطه محافظه كاري و معيارهاي اقتصادي و مالي ارزيابي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اورا ق بهادار تهران(1387-1391)

سكينه پاپي , [ زهرا وظيفه, محمدنبي شهيكي تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رتبه بندي عوامل موثر بر چگونگي تغيير مشتريان رضايتمند به مشتريان وفادار در حوزه بانكداري الكترونيكي(مطالعه موردي: شعب بانك انصار شهرستان زاهدان)

عادل مظفري سرجاز , [ باقر كرد, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و سلامت روان كاركنان با رويكرد افزايش ارتباطات بر اساس مدل فرهنگ سازماني دنسيون(مطالعه موردي: شركت توزيع نيروي برق زاهدان)

سعيده شاه بيكي , [ زهرا وظيفه, محمداسماعيل اعزازي, آرش گودرزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر استقرار موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري در رسانه هاي اجتماعي

مريم هاشم زاده , [ باقر كرد, محمد عثمان حسين بر, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي ارتباط بازاريابي دروني و چابكي سازماني صنعت بيمه در ايران

وحيد به سرشت , [ محمداسماعيل اعزازي, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

شناسايي و اولويت بندي فاكتور هاي اثر بخش بر ارتقا برند ( مطالعه موردي : شعب بانك انصار شهرستان زاهدان)

حامد اميغي , [ محمداسماعيل اعزازي, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه بين منافع تصوير نام تجاري با رضايت و وفاداري مشتريان(مطالعه موردي لوازم صوتي و تصويري در شهر زاهدان)

محمد پودينه , [ زهرا وظيفه, محمدرضا پودينه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه بين استفاده از منابع پنجگانه قدرت مديران با تعهد سازماني از ديدگاه كاركنان(مطالعه موردي دانشگاه سيستان و بلوچستان)

شيروان كيواني , [ زهرا وظيفه, باقر كرد ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي نقش عدالت سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري(مطالعه موردي: اداره امور مالياتي شهرستان زاهدان)

محمدرسول رضايي , [ زهرا وظيفه, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر شادكاميو نشاط كاركنان در سازمان ( مطالعه موردي: دانشگاه علوم پزشكي اروميه )

رستم نبي زاده مام كاوه , [ محمد عثمان حسين بر, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير توانمندي فناوري بر نو آوري سازماني ( مطالعه موردي : سازمانهاي خدماتي استان سيستان و بلوچستان)

علي مارگير , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه بين توانمند سازي با شادكامي افسران پليس در شهر زاهدان

سعدي عزيزي , [ زهرا وظيفه, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي نقش جو سازماني بر انتقال دانش در كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان

صديقه شيرواني , [ زهرا وظيفه, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

پايش بلوغ منابع انساني از طريق مدل بالندگي توانمندي افراد(پي سي ام ام ) در بانك انصار

بهرام طيراني دربندي , [ زهرا وظيفه, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

مطالعه اثرات آموزش هاي فني و حرفه اي بر توسعه كارآفريني در مشاغل خانگي و صنايع كوچك استان سيستان و بلوچستان

حسين سالمي , [ حبيب ا... سالارزهي, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي نقش ارگونومي و ايمني در شكل گيري كيفيت زندگي كاري كاركنان ( مطالعه موردي : كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان)

رحيم سجادي نيك , [ زهرا وظيفه, محمد عثمان حسين بر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رتبه بندي مولفه هاي كيفيت زندگي كاري با استفاده از رويكردهاي تصميم گيري چند معياره

جواد حسنوند , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثير سرمايه اجتماعي بر شناخت و بهره داري از فرصتها توسط مديران در صنعت بانكداري شهرستان زاهدان

مراد ميرزاده , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

اندازه گيري كيفيت خدمات الكترونيكي ارائه شده بانك ملي ايران با استفاده از منطق فازي از ديد مشتريان بانك ملي استان سيستان و بلوچستان

رضا روديني , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر توسعه بازاريابي بانكها

مهدي سرگلزائي , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

تاثير هوش معنوي و اخلاقي در ارتقاي سلامت اجتماعي و اداري

مهديه مقدسي , [ عبدالعلي كشته گر, زهرا وظيفه ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه تاثيرگذاري شاخصهاي ساختاري و فرهنگي برمديريت دانش در بيمارستان هاي آموزشي -درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

وحيده گرگيچ , [ زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تجاري سازي نتايج تحقيقات مرتبط با كارآفريني در موسسات آموزش عالي شهرستان زاهدان

سجاد حجت دوست , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه, غلامعلي شرزه ئي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي كارآمدي برنامه هاي درسي مراكز آموزش عالي در راستاي پرورش كارآفرين از ديدگاه متخصصان

ميثم شهبازي , [ امين رضا كماليان, زهرا وظيفه ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي رابطه مديريت دانايي محور بر فشار رواني - شغلي

فاطمه راشكي قلعه نو , [ زهرا وظيفه, باقر كرد, اميرحمزه سالارزائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي تاثير فرآيند مديريت دانش بر سرمايه فكري ،مطالعه موردي ( استانداري ايلام)

علي كرم صادقي راد , [ باقر كرد, زهرا وظيفه, نورمحمد يعقوبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91


1 - احمد صالحي, زهرا وظيفه
بررسي تأثير پياده سازي ISMS و ITIL بر ارتقاء سيستم هاي اطلاعاتي و تداوم خدمات فناوري اطلاعات
(1398) پژوهش هاي مديريت عمومي. 12 225-249
2 - فهيمه سادات سعادت يار, زهرا وظيفه, نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن
بررسي پديدارنگارانه عوامل محدودكننده خوشه صنعت فرش استان سيستان و بلوچستان: با تاكيد بر سطح منطقه اي و ملي
(1398) فرآيند مديريت و توسعه. 32 55-85
3 - فهيمه سادات سعادت يار, زهرا وظيفه, نورمحمد يعقوبي
بررسي چالش هاي پياده سازي خوشه صنعتي فرش استان سيستان و بلوچستان در سطح استاني: رويكردي كيفي
(1398) بهبود مديريت. 13 131-155
4 - مسعود دهقاني, نورمحمد يعقوبي, عليرضا موغلي, زهرا وظيفه
ارائه مدل جامع عوامل موثر بر استقرار اثربخش مديريت دانش
(1398) رهيافتي نو در مديريت آموزشي. 10 109-132
5 - فهيمه سادات سعادت يار, زهرا وظيفه, نورمحمد يعقوبي, سيدعليقلي روشن
موانع اجراي موفق خوشه صنعتي با رويكرد پديدارنگاري
(1397) چشم انداز مديريت بازرگاني. 17 121-143
6 - سميه منصوري, زهرا وظيفه, حليمه يوسفي طبس
اولويت بندي پيشران هاي عوامل اثرگذار در راستاي توسعة شركت هاي دانش بنيان در استان كرمان
(1396) توسعه كارآفريني. 10 319-338
7 - زهرا وظيفه, فهيمه سادات سعادت يار
مقايسه اثرگذاري توانمندسازي روان شناختي بر شادكامي بر اساس ويژگي هاي سازماني و جمعيت شناختي
(1396) طب انتظامي. 7 25-29
8 - مريم راشكي, حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان, ميرعلي سيد نقوي, زهرا وظيفه
ارائ الگوي تعيين و استقرار اثربخش استعداد كارآفرينانه با رويكرد فراتركيب
(1396) توسعه كارآفريني. 10 259-278
9 - مريم راشکي, حبيب ا... سالارزهي, امين رضا كماليان, ميرعلي سيدنقوي, زهرا وظيفه
ارائه الگوي تعيين و استقرار اثربخش استعداد كارآفرينانه با رويكرد فراتركيب
(1396) توسعه كارآفريني. 10 259-278
10 - نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني, عليرضا موغلي, زهرا وظيفه
رويكرد همراستايي راهبردي و بلوغ متوازن در استقرار اثربخش مديريت دانش
(1395) پژوهش هاي مديريت عمومي. 9 61-84
11 - زهرا وظيفه, فرشاد توکلي
بررسي رابطه مولفه هاي فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي_درماني
(1394) بيمارستان. 14 139-146
12 - شيروان کيواني, زهرا وظيفه
تحليل ارتباط ابعاد شغلي با تعهد سازماني مورد مطالعه (دفاتر خدمات الكترونيك)
(1394) پژوهش هاي مديريت انتظامي. 2 337-356
13 - مسعود دهقاني, نورمحمد يعقوبي, عليرضا موغلي, زهرا وظيفه
ارائ الگوي سه لايه اي امكان سنجي و استقرار اثربخش مديريت دانش با استفاده از روش فراتركيب
(1394) مديريت سازمان هاي دولتي. 3 108-123
14 - سارا نوروزي, زهرا وظيفه
بررسي رابطه بين سكوت سازماني وتعهد سازماني مطالعه موردي خط متروي مشهد در بخش كاركنان
(1394) IIOAB Journal. 7 168-176
15 - زهرا وظيفه, حميدرضا برزگر مقدم, مسعود داوري, محمد مصطفي دهمرده
بررسي تاثير روشهاي مديريت خوب در اداره مسيوليت اجتماعي در بانك كشاورزي در استان سيستان وبلوچستان
(1394) Journal of Global Pharma Technology. 8 7-14
16 - زهرا وظيفه, محمد مصطفي دهمرده, مسعود داوري, علي دهمرده
بررسي اثرات مديريت منابع انساني بر مسيوليت اجتماعي در سازمان بهداشت ورمان دانشگاه علوم بزشكي زابل
(1394) Journal of Global Pharma Technology. 6 92-98
17 - زهرا وظيفه, شيروان كيواني, محمد پودينه, محمد صادق صنايي راد
Presentation of a Model for Interpretation of Manager s Five Power Sources and their Impact on Personnel s Organizational Commitment
(1393) International SAMANM Journal Business and Social Sciences. 2 62-78
18 - زهرا وظيفه, مهدي درستكار, شيروان كيواني, عباس ريحاني يامي
Study of Degree of Effectiveness of Sammed Plan in the Province of Sistan and Baluchestan
(1393) International SAMANM Journal Business and Social Sciences. 2 9-35
19 - بهرام طيراني دربندي, زهرا وظيفه, فضل الله خمري
monitoring human resources through people- capabilitymaturity model P-CMM in ansar bank
(1393) ARTH PRABHAND A Journal of Economics and Managment. 3 121-135
20 - زهرا وظيفه, معصومه كياني قلعه نو
A study on the Effect of productivity of Human Resources in Banking Network and Work Ethics
(1393) management science letters. 4 1139-1146
21 - محمد عثمان حسين بر, زهرا وظيفه, رستم نبي زاده مام كاوه
A study into the level of the happiness of the faculty members of urmia university of medical science
(1393) International Journal ofResearch in Organizational Behavior and Human Research Management. 2 136-144
22 - زهرا وظيفه
بررسي رابطه مديريت دانش با استرس شغلي بر اساس مدل HSE در اعضاي هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1393) پژوهش هاي مديريت عمومي. 7 89-114
23 - زهرا وظيفه, ابوذرمهدي نخعي, رستم نبي زاده مام كاوه, شيروان كيواني
Evaluate the improvement of management decisions using automation system
(1392) INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES. 4 553-558
24 - محمد موسي خاني, طهمورث حسنقلي پور, زهرا وظيفه
ارائه مدل تبيين رابطه فرايند هاي مديريت دانش با توسعه منابع انساني در آموزش عالي
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 49-70
25 - محمد موسي خاني, طهمورث حسنقلي پور, زهرا وظيفه
ارائه مدل تبيين رابطه فرآيندهاي مديريت دانش با توسعه منابع انساني درآموزش عالي
(1392) پژوهش هاي مديريت عمومي. 6 49-70


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 روش تحقيق در مديريت اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 923، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 920
2 مديريت منابع انساني اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: 912، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 923
3 سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
4 اداره امور عمومي در اسلام اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 913
5 روش تحقيق در مديريت اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: 923، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 920
6 مديريت منابع انساني اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): شنبه 07:30-09:30 مکان: 912، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 923
7 سازماندهي واصلاح تشكيلات وروشها اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): جمعه 15:00-17:00
8 اداره امور عمومي در اسلام اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 913
9 رفتارسازماني اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: 911، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 913
10 رفتارسازماني اقتصاد،مدیریت و حسابداری حسابداری کارشناسی درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: 911، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 913
11 روش تحقيق در مديريت اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت كارآفرینی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00
12 روش تحقيق در مديريت اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت كارآفرینی کارشناسی درس(ت): يك شنبه 18:00-20:00، درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 15:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 يك شنبه 07:30 11:00 مشاوره
3 يك شنبه 11:00 13:00 مشاوره جلسه گروه
4 دو شنبه 07:30 15:00 مشاوره
5 سه شنبه 07:30 15:00 حضور
6 چهار شنبه 07:30 15:00 راهنمايي دانشجويان دكتري