كارشناسی , مهندسی منابع طبیعی - شیلات , دانشگاه زابل , 1379 ← 1384
كارشناسی ارشد , مدیریت , دانشگاه پونا - هندوستان , 1384 ← 1386
دكترا , مدیریت بازرگانی_بازاریابی , دانشگاه پونا - هندوستان , 1388 ← 1392


1398

ابعاد و مفهوم گرايش كارآفريني

سومين كنفرانس ملي كارآفريني

شمسيه دهمرده, مهدي زيودار, علي اصغر تباوار, مسعود دهقاني - 1398/10/03

تأثير شبكه هاي اجتماعي بر خدمات مشهود گردشگري استان سيستان و بلوچستان

دومين كنگره بين المللي نوآوري و تحقيق در علوم انساني و اسلامي

علي اصغر تباوار, مهدي زيودار, مهيم تاش, نيما وكيلي - 1398/09/28
1397

راهبردهاي استقرار مدارس خلاق در مقاطع متوسطه مدارس سما زاهدان

سومين كنفرانس بين المللي مديريت حسابداري و حسابرسي پويا

فرشته اهمند, علي اصغر تباوار - 1397/06/23
1395

بررسي تاثير تصوير ذهني نام و نشان تجاري (برند) محصول بر خريد كالاي لوكس

ششمين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري و سومين كنفرانس كارآفريني و نوآوري هاي باز

عبدالحسين كرمپور, علي اصغر تباوار, ام البني صيادنيا - 1395/08/15
1394

عوامل موثر بر توسعه راهبردي سرمايه انساني بر اساس مدل سه شاخگي

دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

محمدشريف ابير, علي اصغر تباوار, محمد حسين يار احمد زهي - 1394/10/03

كاربرد فن آوري اطلاعات در توسعه ي گردشگري روستايي

اولين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پاك

حبيب ا... سالارزهي, علي اصغر تباوار, گل بهار پورانجنار - 1394/02/31


بررسي عملكرد كسب و كارهاي بومي و محلي در شرايط ركود اقتصادي با تاكيد بر توسعه قابليت هاي تعاوني ها در استان سيستان و بلوچستان

سحر عارفي , [ علي اصغر تباوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

تاثير استراتژي هاي بازاريابي سبز در رفتار مصرف كندگان جوان بر نام تجاري پايدار (YCBSB)

حميده كرمي , [ علي اصغر تباوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

طراحي الگوي اكوتوريسم گردشگري سلامت با رويكرد بازاريابي سبز در استان خراسان جنوبي

مژده مختاري مسينائي , [ علي اصغر تباوار, مليحه اميدوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

راهبردهاي بازاريابي كارآفرينانه انرژي هاي تجديدپذير در توسعه سواحل مكران با رويكرد تركيبي MDL و SWOT

منصوره نورمحمدي , [ علي اصغر تباوار, مليحه اميدوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر كيفيت گردشگري در استان سيستان و بلوچستان

نيما وكيلي , [ علي اصغر تباوار, مهدي زيودار, مهيم تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تاثير گردشگري سبز بر توسعه كارآفريني روستايي

معين اكبري عباس ابادي , [ سيدعليقلي روشن, علي اصغر تباوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تاثير رسانه هاي اجتماعي در بهبود وفاداري ، ماندگاري و ارتباط مشتري - برند در حوزه تلفن همراه

سجاد كوهكن , [ مهيم تاش, علي اصغر تباوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تاثير بازاريابي محتواي الكترونيكي بر تجربه مشتري وافزايش وفاداري مشتريان الكترونيكي

فرزاد فكوري , [ علي اصغر تباوار, گل بهار پورانجنار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

تبيين نقش اعتماد، نگرش و پاسخ رفتاري كاربران در اثر بخشي تبليغات اينترنتي در بين مشتركين همراه اول خراسان جنوبي

كيميا يوسفي , [ نورمحمد يعقوبي, مسعود دهقاني, عبدالمجيد ايماني, علي اصغر تباوار, مهيم تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تحليل استراتژيك مولفه هاي كارآفريني ترانزيت استان سيستان و بلوچستان

محمد ريگي لادز , [ علي اصغر تباوار, مهيم تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

تشخيص و توسعه فرصتهاي كارآفريني در بخش خدمات حوزه ترانزيت در استان و بلوچستان

مصطفي رخشاني مهر , [ علي اصغر تباوار, مهيم تاش ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي تاثير گرايش كارآفرينانه ( EO )بر عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط ( SMES )با توجه به نقش تعديلگري شليستگي هاي فردي

شمسيه دهمرده , [ مهدي زيودار, علي اصغر تباوار, مسعود دهقاني ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي بازاريابي كارآفرينانه محصولات كارخانه سيمان شهرستان خاش

ياسر حسيني نيا , [ علي اصغر تباوار, حبيب ا... سالارزهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي فرصت هاي بهبود تجربه مشتري از طريق بانكداري ديجيتال در بانك تجارت استان سيستان و بلوچستان

بهزاد مرعشي , [ علي اصغر تباوار, مسعود دهقاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير شبكه هاي اجتماعي بر هويت اجتماعي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

سيده منا موسوي , [ زهرا وظيفه, علي اصغر تباوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير راهبردهاي بازاريابي سيار بر عملكرد تجارت كسب و كارهاي كوچك

علي رضا باقري , [ محمد قاسمي, علي اصغر تباوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تاثير بازاريابي محتوايي بر تمايل به خريد اينترنتي در شركت ايرانسل (مطالعه موردي مشتريان شركت ايرانسل در شهر مشهد)

علي قنبرزاده , [ علي اصغر تباوار, مسعود دهقاني ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر نقش كارآفريني در ايجاد كسب و كار نوآورانه جهت رونق بازار مسكن در شهرمشهد

هانيه ابريشم چي , [ علي اصغر تباوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي كيفيت خدمات الكترونيكي با تاكيد بر رضايت مشتري در شعب بانك مهر اقتصاد استان سيستان و بلوچستان

سهيلا نوري , [ مهيم تاش, علي اصغر تباوار ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

بررسي عملكرد واحدهاي كسب و كار امور گمركي بندر چابهار از طريق اثرات بازار گرايي و پيشنيازهاي آن

اكبر ابراهيميان , [ غلامرضا زمانيان, علي اصغر تباوار ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

بررسي تاثير ابعاد رفتار شهروندي برند بر تصوير ذهني از برند( مطالعه موردي بيمه آسيا)

بتول مرزبان , [ علي اصغر تباوار, عبدالحسين كرم پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي عوامل موثر بر ارتباطات بازاريابي يكپارچه و ارائه راهكارهايي براي بهبود تجربه مشتريان در صنعت گردشگري ساحلي چابهار

بهناز انديشه , [ علي اصغر تباوار, مهيم تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر عملكرد بازاريابي در بانك رفاه زاهدان

محمدحسين عبدي كبودان , [ مهيم تاش, علي اصغر تباوار, عبدالحسين كرم پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير كشور خاستگاه نام و نشان تجاري (برند ) محصول بر خريد كالاي لوكس (مطالعه موردي: گوشي هاي تلفن همراه)

ام البني صيادنيا , [ علي اصغر تباوار, عبدالحسين كرم پور ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي تاثير تصوير نام تجاري، هزينه ، اعتماد و ارزش بر قصد خريد مشتريان فروشگاه زنجيره اي رفاه كرمان

صديقه نخعي عبدل ابادي , [ علي اصغر تباوار, مهيم تاش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

شناسايي و رتبه بندي تاثير شاخص هاي فناوري اطلاعات در صنعت گردشگري چابهار

سعيد راهداري , [ علي اصغر تباوار, آرمينا ميرزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

شناسايي و بررسي عوامل موثر بر فروش بيمه نامه زندگي در استان سيستان و بلوچستان

همرا توماج چاروا , [ علي اصغر تباوار, عبدالعلي كشته گر ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

بررسي عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري منابع انساني در ادارات ثبت احوال استان سيستان و بلوچستان

اسلم رئيسي , [ محمدحسين ياراحمدزهي, علي اصغر تباوار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي راهبردهاي توسعه كارآفريني گردشگري در منطقه آزاد چابهار ( مطالعه تطبيقي با منطقه آزاد قشم )

فريد شاهمرادي , [ امين رضا كماليان, حبيب ا... سالارزهي, علي اصغر تباوار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي كارآفريني شهري در شهرداري با رويكرد تحليل سلسله مراتبي

فرزانه بلوچ مهدي ابادي , [ حبيب ا... سالارزهي, علي اصغر تباوار, عبدالمجيد ايماني ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي و رتبه بندي استراتژيهاي توسعه كارآفريني در گردشگري روستايي (مطالعه اي در استان گلستان )

گل بهار پورانجنار , [ حبيب ا... سالارزهي, علي اصغر تباوار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بررسي عوامل موثر راهبردي سرمايه انساني در راستاي ارتقاي بهره وري سازمان منطقه آزاد تجاري -صنعتي چابهار

محمدشريف ابير , [ محمدحسين ياراحمدزهي, علي اصغر تباوار ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي و تحليل عوامل موثر بر رشد كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك تجاري در منطقه آزاد تجاري -صنعتي چابهار

عارف دربين , [ علي اصغر تباوار, محمدحسين ياراحمدزهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

شناسايي و رتبه بندي استراتژي هاي توسعه كارآفريني در بخش گردشگري ساحلي در منطقه چابهار

عبدالرحمن هوتي , [ حبيب ا... سالارزهي, فراز صادق وزيري, علي اصغر تباوار ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92


1 - علي اصغر تباوار
تأثير ابعاد ارتباطات بازاريابي يكپارچه بر بهبود تجربه مشتريان در صنعت گردشگري ساحلي
(1397) پژوهش هاي مديريت عمومي. 11 83-102
2 - گل بهار پورانجنار, حبيب ا... سالارزهي, علي اصغر تباوار
شناسايي و رتبه بندي راهبردهاي توسعه كارآفريني گردشگري روستايي در استان گلستان با رويكرد تلفيقي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و روش سوات
(1395) روستا و توسعه. 19 107-129
3 - علي اصغر تباوار
رابطه بين رضايت مشتري و پارامتر بخش بندي در صنايع خودرو در هند
(1394) International Business Management. 6 1084-1090
4 - Rohaizat Baharun, Sunghyup Sean Hyun, Davoud Nikbin, علي اصغر تباوار
عوامل تعيين كننده رفتارهاي رفتاري مشتريان پس از شكست خدمات نقش احساسات
(1393) Asia Pacific Journal of Tourism Research. 20 971-989


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 بازاريابي ومديريت بازار اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: 920
2 متون مالي 1 اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 910
3 متون مالي 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30
4 مديريت تبليغات و برند اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 910
5 توسعه محصول جديد اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
6 بازاريابي ومديريت بازار اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): شنبه 17:00-19:00 مکان: 920
7 متون مالي 1 اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: 910
8 متون مالي 2 اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی درس(ت): پنج شنبه 07:30-09:30
9 مديريت تبليغات و برند اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: 910
10 توسعه محصول جديد اقتصاد،مدیریت و حسابداری مدیریت دولتی کارشناسی ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:00 13:30 حضور دفتر گروه
2 شنبه 11:00 13:30 مشاوره
3 يك شنبه 08:00 13:00 مشاوره دفتر گروه
4 يك شنبه 09:00 13:30 مشاوره
5 دو شنبه 08:00 13:30 حضور دفتر گروه
6 دو شنبه 11:00 13:30 مشاوره
7 سه شنبه 08:00 13:30 حضور دفتر گروه
8 سه شنبه 09:00 12:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 چهار شنبه 08:00 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد دفتر گروه
10 چهار شنبه 09:00 12:00 راهنمايي دانشجويان دكتري