كارشناسی , مهندسی معدن - اكتشاف موادمعدنی , دانشگاه بیرجند , 1378 ← 1382
كارشناسی ارشد , مهندسی معدن - اكتشاف موادمعدنی , دانشگاه صنعتی شاهرود , 1386 ← 1389
دكترا , مهندسی معدن - اكتشاف موادمعدنی , دانشگاه صنعتی شاهرود , 1389 ← 1394


دروس ارائه شده1400

ژئوشيمي زيست محيطي فلزات سنگين سمي در رسوبات سطحي قائن، ايران

دهمين سمينار ملي شيمي و محيط زيست

سميه طبسي - 1400/08/10

ژئوشيمي آرسنيك (As) در رسوبات سطحي قائن، ايران

دهمين سمينار ملي شيمي و محيط زيست

سميه طبسي - 1400/08/10

تفكيك آنومالي ژئوشيميايي مس به روش فركتالي عيار- تعداد در رسوبات آبراهه¬اي قائن

سيزدهمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

سميه طبسي - 1400/06/17
1399

تجزيه و تحليل ريسك فاكتورهاي موثر بر اختلالات اسكلتي - عضلاني كارگران يك معدن سنگ ساختماني

اولين كنفرانس بين المللي و چهارمين كنفرانس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن

سميه طبسي - 1399/12/06

بررسي ريسك فاكتورهاي ارگونوميك يك معدن سنگ ساختماني

سي و نهمين كنگره ملي و چهارمين كنگره بين المللي علوم زمين

سميه طبسي - 1399/12/04

بررسي آلودگي عنصر سنگين نيكل در رسوبات آبراهه اي منطقه كوهسرخ، شمال شرق ايران

دهمين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و منابع طبيعي پايدار

سميه طبسي, سميرا طبسي, آرزو عابدي - 1399/04/17

تحليل عوامل تأثيرگذار بر رفتار حفاظت محيط زيستي كاركنان معدن در راستاي دستيابي به توسعه پايدار

دهمين همايش سراسري محيط زيست، انرژي و منابع طبيعي پايدار

سميه طبسي, سميرا طبسي - 1399/04/17
1398

بررسي اثرات زيست محيطي آلودگي منابع آب كوهسرخ با نگاهي بر جنبههاي توسعه پايدار

همايش ملي توسعه پايدار (با رويكرد فرصت ها و چالش هاي سرمايه گذاري در ترشيز)

سميرا طبسي, سميه طبسي, غلامحسن كاخا - 1398/01/28
1397

ارزيابي ژئوشيميايي و زيست¬محيطي رسوبات آبراهه¬اي منطقه كوهسرخ، شمال-شرق ايران

دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

سميه طبسي, سميرا طبسي, آرزو عابدي - 1397/06/14


ارزيابي آثار زيست محيطي معدن گرانيت بوگ به روش ELECTRE

رشيده رئيسي , [ سميه طبسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

مسئوليت اجتماعي فعاليت هاي معدنكاري

سجاد محمدي سليماني , [ سميه طبسي, غلامحسن كاخا ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 00-99

بررسي تاثيرات باران هاي اسيدي بر خاك معدن سرچشمه

رضوانه بردبار , [ سميه طبسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 00-99

مدل سازي ژئومتالورژي - رويكرد نوين در تلفيق اطلاعات زمين شناسي و متالورژي

ابوبكر شه بخش , [ سميه طبسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي اثرات زيست محيطي معادن در مدل سازي ژئومتالورژيكي

اميرمحمد نصرالله زاده بافتي , [ سميه طبسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

بررسي آلودگي هاي زيست محيطي معادن با نگاهي بر توسعه پايدار

جليل بلوچي , [ سميه طبسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي جنبه هاي زيست محيطي صنعت معدن كاري

موسي رئيسي , [ سميه طبسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

ارزيابي فاكتورهاي ارگونوميك موثر بر سلامت افراد شاغل در معادن زغال سنگ

عبدالناصر هاشم زهي , [ سميه طبسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

صنعت معدنكاري و توسعه پايدار

عليرضا سالاري , [ سميه طبسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

فرآيند معدنكاري كروميت

محمد سرگزي , [ سميه طبسي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي آلودگي خاك اطراف كارخانه سيمان بهبهان

سيدمصطفي ميرتاج الديني , [ سميه طبسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

طراحي ارگونوميك كابين جرثقيل معادن

افشين رئيسي گهروئي , [ سميه طبسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي قابليت اطمينان بيل مكانيكي با استفاده از روش زنجيره ماركوف

مهدي آقائي , [ سميه طبسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

بررسي آلودگي هاي زيست محيطي معادن با نگاهي بر توسعه پايدار

خسرو كاظمي , [ سميه طبسي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97


معاون آموزشي دانشكده صنعت و معدن خاش

از تاریخ 1396/11/14 تا تاریخ 1398/06/01


1 - سميه طبسي, غلامحسن كاخا
An Application of Fuzzy-VIKOR Method in Environmental Impact Assessment of the Boog Mine Southeast of Iran
(1400) International Journal of Engineering. 34 1548-1559
2 - غلامحسن كاخا, سميه طبسي, عليرضا دوچشمه گرگيچ, محسن جامي
ارزيابي. اثرات. محيط زيستي. و تعيين. سطح .پايداري معدن. گرانيت. بوگ. با استفاده .از مدل .فيليپس
(1398) مخاطرات محيط طبيعي. 8 199-212
3 - غلامحسن كاخا, سميه طبسي, محسن جامي, خشايار دانش ناروئي
Evaluation of the Impacting Factors on Sustainable Mining Development, Using the Grey-Decision Making Trial and Evaluation Laboratory Approach
(1398) International Journal of Engineering, Transactions A: Basics. 32 1497-1505
4 - سميه طبسي, ميلاد كردي, مريم ناز بهرام منش
Potential of OM of Iranian peat and swamp and characterization of physico-chemical properties of organic soils
(1398) Journal of Mining and Environment. 10 401-416


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 كارآفريني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30
2 فناوري و مديريت پسماند صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 13:30-15:30
3 ايمني بهداشت و محيط زيست صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
4 اقتصاد معدني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30
5 مباني اكتشاف مواد معدني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:30-15:30
6 بارگيري و انتقال مواد صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30
7 ماشين آلات معدني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
8 ماشين آلات معدني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00
9 اقتصاد معدن صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30
10 مهندسي حفاري صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30
11 تحقيق در عمليات صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 13:30-15:30
12 اصول اكتشاف و ارزيابي ذخاير معدني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:30-15:30
13 كارآفريني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30
14 فناوري و مديريت پسماند صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 13:30-15:30
15 ايمني بهداشت و محيط زيست صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): سه شنبه 09:30-11:30
16 اقتصاد معدني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30
17 مباني اكتشاف مواد معدني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:30-15:30
18 بارگيري و انتقال مواد صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30
19 ماشين آلات معدني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 09:30-11:30
20 ماشين آلات معدني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 18:00-20:00
21 اقتصاد معدن صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 07:30-09:30
22 مهندسي حفاري صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): يك شنبه 07:30-09:30
23 تحقيق در عمليات صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): شنبه 13:30-15:30
24 اصول اكتشاف و ارزيابي ذخاير معدني صنعت و معدن (شهرستان خاش) مهندسی معدن کارشناسی درس(ت): دو شنبه 13:30-15:30

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 15:00 حضور مشاوره دانشجويان (حضور در محل دانشكده صنعت و معدن
2 شنبه 07:30 09:30 حضور مشاوره و راهنمايي دانشجويان
3 يك شنبه 09:30 11:30 حضور مشاوره و راهنمايي دانشجويان
4 يك شنبه 11:30 13:30 مشاوره مشاوره دانشجويان (حضور در زاهدان)
5 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره دانشجويان (حضور در زاهدان)
6 دو شنبه 11:30 15:00 مشاوره مشاوره دانشجويان (حضور در زاهدان)
7 سه شنبه 07:30 09:30 حضور مشاوره و راهنمايي دانشجويان
8 سه شنبه 11:30 15:00 مشاوره مشاوره دانشجويان (حضور در زاهدان)
9 سه شنبه 13:30 15:30 حضور مشاوره و راهنمايي دانشجويان
10 چهار شنبه 07:30 15:00 مشاوره مشاوره دانشجويان (حضور در زاهدان)
11 چهار شنبه 07:30 09:30 حضور مشاوره و راهنمايي دانشجويان
12 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور مشاوره و راهنمايي دانشجويان
13 چهار شنبه 13:30 15:30 حضور مشاوره و راهنمايي دانشجويان