كارشناسی , روانشناسی بالینی , دانشگاه اصفهان , 1369 ← 1372
كارشناسی ارشد , روانشناسی تربیتی , دانشگاه تهران , 1376 ← 1378
دكترا , روانشناسی عمومی , علیگر - هندوستان , 1386 ← 1390


دروس ارائه شده1399

نقش بهزيستي روان شناختي و كيفيت ادراك شده از ابعاد رابطه زناشويي در عزت نفس جنسي زنان

نهمين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي،مطالعات اجتماعي و فرهنگي

زيبا كريمي, محمود شيرازي - 1399/10/25

تأثير آموزش مهارتهاي اساسي زندگي بر افسردگي، استرس و اضطراب بيماران اسكيزوفرن

اولين همايش ملي آسيب شناسي رواني

غلامرضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي, فاطمه كهكي, هانيه نوبخت - 1399/09/26
1398

نقش ماهواره و اعتياد به اينترنت بر سلامت روان زوج هاي جوان

دومين همايش بين المللي روانشناسي علو تربيتي و مطالعات اجتماعي

محمود شيرازي, سميه قاسمي - 1398/12/22

نقش پيش بيني كننده ذهن آگاهي بر تنظيم هيجان و حس انسجام در بيماران سرطاني

سومين همايش ملي روانشناسي تعليم و تربيت و سبك زندگي

فرهاد ملائي امجز, محمود شيرازي - 1398/11/24

نقش حمايت اجتماعي در اميدواري و خودكنترلي بيماران سرطاني

سومين همايش ملي روانشناسي و آسيب هاي اجتماعي

محمود شيرازي, بنياد جمشيد زهي, عباس هاني اصل حيزاني - 1398/09/28
1397

نقش شيوه هاي فرزندپروري و عزت نفس در نگرش و گرايش به ارتباط قبل از ازدواج

ششمين كنگره علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم تربيتي و روانشناسي ايران

زهرا مغني زاده, بابك كشوري, محمود شيرازي - 1397/12/25

آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت شغلي و عملكرد شغلي معلمان شهر زاهدان

اولين كنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي ايران

مژده ميرمرادزهي, محمود شيرازي - 1397/04/20

تاثيرآموزش گروهي اصلاح افكار خودآيندمنفي بر افزايش خودابرازگري و كاهش نگرش هاي ناكارآمددرزنان مراجعه كننده به مركز جامع خدمات مشاور

دهمين كنگره بين المللي فدراسيون آسيايي شوراي جهاني روان درماني

محمود شيرازي, فرهاد كهرازئي, نجمه ابوسعيدي مقدم - 1397/02/23
1396

بررسي رابطه خودكارآمدي با اضطراب،استرس و افسردگي در دانش آموزان دختر متوسطه شهر زاهدان

اولين همايش ملي علو اجتماعي علوم تربيتي روانشناسي و امنيت اجتماعي

محمود شيرازي, الهه حيدري, زهرا خياطي - 1396/12/19

رابطه بين ادراك از ويژگيهاي عاطفي-رفتاري پدرباگرايش به ارتباط جنس مخالف در دختران نوجوان

كنگره روانشناسي و آسيب هاي رواني اجتماعي

بيتا فيروزكوهي, غلامرضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي, مژده ميرمرادزهي سيبي - 1396/12/16

تاثيرآموزش طرح مدرسه مروج سلامت بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان

ششمين كنگره انجمن روانشناسي ايران

محمود شيرازي, بيتا فيروزكوهي مقدم, مژده مير مرادزهي سيبي - 1396/08/23

اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر تاب آوري زنان مبتلا به سرطان

چهارمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي

نجمه ابوسعيدي, محمود شيرازي, عظيمه جعفري صدر, غلامرضا ثناگوي محرر - 1396/04/22

ويژگي ها و نتايج درمان بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و اختلالات اضطرابي همراه باليني

چهارمين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخيردر روانشناسي

مژده ميرمراد زهي سيبي, محمود شيرازي - 1396/04/22

نقش سرسختي روانشناختي و مولفههاي آن در خودكارآمدي تحصيلي و رضايت از زندگي دانشجويان

كنفرانس بين اللمللي الگوهاي مديريت در عصر پيشرفت

امير كرمي, محمود شيرازي - 1396/04/13

نقش سبك زندگي والدين با شيوه هاي فرزند پروري دختران تيزهوش پايه سوم متوسطه زاهدان

كنگره سراسري روانشناسي خانواده

اعظم اكبري زاده, محمود شيرازي - 1396/03/04

نقش الگوهاي تغذيه با راهبردهاي كنترل فكر و عواطف

كنگره سراسري روانشناسي خانواده

محمود شيرازي, پريدخت اصالتي - 1396/03/04

تعيين سهم مولفه هاي هوش معنوي درپيش بيني خودكارآمدي تحصيلي وتنظيم هيجاني دانشجو-معلمان دختر دانشگاه فرهنگيان زاهدان

پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي و علوم تريتي حقوق و علوم اجتماعي

محمود شيرازي, اله نظر علي صوفي, خالد بادپا, عبدالحسين خاشي, حميد علي علي صوفي - 1396/02/28

چالش هاي تربيتي مربيان پرورشي و تربيت بدني شهرستان چابهار

پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي و علوم تربيتي حقوق و علوم اجتماعي

محمود شيرازي, خالد بادپا, اله نظر علي صوفي, فريبا شيراني - 1396/02/28

ضرورت شخصي سازي يادگيري در محيطهاي يادگيري الكترونيك

پژوهش هاي نوين ايران و جهان در روانشناسي و علوم تربيتي حقوق و علوم اجتماعي

محمود شيرازي, پريدخت اصالتي - 1396/02/28

نقش هوش اخلاقي و سرسختي روانشناختي در پيش بيني عملكرد شغلي معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهرستان زاهدان

نخستين كنگره ملي دانشجويي پژوهش هاي نوين در روانشناسي شناختي

سكينه رضوي, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگومحرر - 1396/02/19

بررسي رابطه سبك هاي مقابله اي در سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان

اولين همايش ملي علوم اجتماعي علوم تربيتي روانشناسي و امنيت اجتماعي

محمود شيرازي, الهه حيدري, زهرا خياطي - 1396/02/19

تاثير اموزش تن آرامي بر اضطراب دانش آموزان تيز هوش زاهدان

همايش ملي علوم اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي و امنيت اجتماعي

محمود شيرازي, الهه حيدري, علي عرب - 1396/02/07
1395

مقايسه خلاقيت و اختلالات رفتاري در بين كاربران بازي هاي رايانه اي و غير كاربران اين بازي ها در شهر زابل

دومين كنفرانس ملي بازي هاي رايانه اي فرصت ها و چالش ها

مهديه عصاران, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگوي محرر - 1395/11/27

معنادرماني با رويكرد اسلامي

سومين كنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي مشاوره و علوم رفتاري

عفت آيي, محمود شيرازي, علي زارع مقدم - 1395/09/19


1395

بررسي رابطه ي بيسوادي و اسيب هاي اجتماعي در استان سيستان و بلوچستان

محمود شيرازي, محمّدعلي فردين - 1395 - استان و سيستان و بلوچستان
1394

مقايسه ي ميزان اگاهي گروهاي مرتبط با معتادان از مداخلات درمان ئ كاهش اسيب و حمايت هاي اجتماعي(شامل م

محمود شيرازي, محبوبه قويدل حيدري, حميرا محمودي سوران - 1394 - استان سيستان و بلوچستان

نقش محله هاي آلوده و پر خطر در ايجاد گرايش نسبت به مواد مخدر بخصوص در نوجوانان و جوانان

محمود شيرازي, معصومه ذبيح پور - 1394 - استان سيستان و بلوچستان شهرستان زاهدان
1382

بررسي ارتباط سلامت روان و ويژگيهاي شخصيتي دردانشجويان ورزشكار وغير ورزشكار پسر دانشگاه سيستان وبلوچس

رضا دلاور, احمد شهدادي, محمود شيرازي - 1382 -


پزوهشهاي عملي -انفرادي

اسماعيل اوليائي نژاد , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

پژوهش عملي - انفرادي در روانشناسي

مريم زماني كوه پنجي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

بررسي

حسين نيكنام , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

ايوب بهزادي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

عبدالكريم چنگ , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

كوثر زاهدشيخي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

بررسي

علم ريكي كوته , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

بررسي

زينب خسروي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي

رضا رازپيما , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

بررسي

فريده بزي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

پروژه

سمانه داودي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

پروژه

نجمه سلماني , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

پروژه

آرزو سعادت روان , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

بررسي

زرينه گمشادزهي ناهوكي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

زهرا قويدل دوستكوئي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

بررسي

جاسم بلوچي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

سپيده اسدالهي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

سجاد جاهد , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

اويس جهانديده , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

حميرا دامني , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

ياسر جلالي فر , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

فاطمه خواجه , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

احسان دوراني , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

پژوهشهاي عملي در روان شناسي

الهام رحماني درميان , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90


نقش شيوه هاي مقابله با استرس و اسنادهاي علي در پيشرفت تحصيلي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

عبدالرحمن انصاري صدر , [ محمود شيرازي, ثنا نوري مقدم, فرهاد كهرازئي, علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي99-98

اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد برافكار اضطرابي و نشانگان بي خوابي زنان مصرف كننده متادون در زندان مشهد

منيژه جلالي , [ علي فرنام, زهرا نيك منش, ثنا نوري مقدم, محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

نقش ادراك شايستگي بر خودآگاهي هيجاني و رفتارهاي قلدري و قرباني در دانش آموزان مقطع ابتدايي

ريحانه رخشاني نژاد , [ زهرا نيك منش, علي فرنام, محمود شيرازي, مهرداد مظاهري دشت ارژندي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

مقايسه آسايش رواني، شادكامي و رضايت از زندگي در بين بيماران قلبي، كليوي و گوارشي شهرستان زاهدان

زهرا ميرشكاري , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

اثربخشي طرحواره درماني بركاهش نشانه هاي باليني جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه شهرستان زاهدان

رضا يوسفي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

نقش و مقايسه تنظيم هيجان و كيفيت زندگي در تاب آوري بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس(ام اس) و افراد سالم

محمود چاري , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقش سبك هاي تفكر و كنترل عواطف در مشكلات هيجاني بيماران مبتلا به سرطان شهر زاهدان

زينب صيدنواز , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

مقايسه كيفيت زندگي و پردازش هيجاني در بيماران تالاسمي ماژور،ديابتي نوع دوم و افراد سالم

فاطمه پورمحمدفهره , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقش مولفه هاي سرمايه روانشناختي و پايبندي به سبك زندگي اسلامي در پيش بيني وسوسه و احتمال مصرف موادو مقايسه آن در افراد وابسته به مواد افيوني و روان محرك داراي بازگشت و بدون بازگشت

ادريس داودي , [ علي فرنام, محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

نقش باورهاي وسواسي و كمال گرايي در تصوير بدني دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستان شهرستان زاهدان

ساناز سراواني , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

پيش بيني تاب آوري از طريق ادراك بيماري و حمايت اجتماعي بيماران همودياليزي

ريحانه حاج محمدي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

اثربخشي رفتار درمانگري شناختي بر استقامت ذهني و اميد به زندگي در بيماران مولتيپل اسكلورزيس(MS)

فاطمه خياط سركار , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش پيش بيني كننده ي بيان هيجانات و ابراز وجود در نگرش به رفتارهاي بزهكارانه در دختران نوجوان زاهدان

اعظم خواجه داد , [ مهوش رقيبي, محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش دشواري در تنظيم هيجانات و تصوير بدن بر هرزه گردي اينترنتي

مهدي درويش ملا , [ محمود شيرازي, زهرا نيك منش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اثر بخشي آموزش تنظيم هيجانات بر ادراك رنج و كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان

فروز فرازي نژاد , [ زهرا نيك منش, محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

نقش پيش بيني كننده جهت گيري زندگي با ميزان اعتماد در روابط بين فردي و خودكارآمدي در پرستاران

اميدعلي بهشتي مهر , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

مقايسه افسردگي ،اضطراب و استرس در والدين نوزدان نارس و عادي

مليحه محمودي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

نقش پيش بيني كننده اعتياد به موبايل هوشمند بر تنظيم هيجانات و عملكرد تحصيلي در دانش آموزان پسر

ناصر درخشاني , [ محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-93

نقش پيش بيني كننده باور به دنياي عادلانه با جهت گيري زندگي و رضايت از زندگي "

فاطمه ره پرداز , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

نقش پيش بيني كننده دلبستگي نوجوان به والدين و همسالان با خودكار آمدي اجتماعي و رضايت از زندگي

بهادر زماني شالكوهي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

نقش پيش بيني كننده شوخ طبعي با سازگاري اجتماعي و تحمل پريشاني در پرستاران

فاطمه نجفي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

رابطه انگيزش درون ، زندگي در زمان حال و رضايت از زندگي

رضا سپهوند , [ علي عرب, محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

نقش تحمل پريشاني وتاب آوري با استعدادبه اعتياددر افرادمعتادوغير معتاد

جمشيد سپهري راد , [ محمود شيرازي, علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي93-92

رابطه سلامت معنوي و خود كارآمدي اجتماعي با استعداد به اعتياد در افراد معتاد و غير معتاد

زهرا اميرافضلي , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه بخشش رنجش خاطر زناشويي و تفاوت هاي معنايي نقش جنسي با رضايت زناشويي

مهدي پيري , [ محمود شيرازي, علي فرنام ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي مكانيسم هاي دفاعي و منبع كنترل و نقش آن در سلامت روان و خودشكوفايي در اويش و صوفيان

جليل فتحي زالوابي , [ علي عرب, محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

رابطه دشواري هاي تنظيم هيجاني و خود كنترلي با استعداد اعتياد در افراد معتاد و غير معتاد

منور جان فزا , [ محمود شيرازي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

نمتللب

زهرا عبدي , [ محمود شيرازي, علي عرب ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

رابطه شيوه هاي مقابله با استرس واسنادهاي علي با شادكامي دانش اموزان پايه سوم دبستان

مطهره طاهري , [ محمود شيرازي, مهوش رقيبي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

تاثير آموزش رويكردمثبت نگربرافسردگي ،اضطراب واسترس وكيفيت زندگي دختران كانون اصلاح وتربيت زاهدان

مريم زند وكيلي , [ زهرا نيك منش, محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

اثربخشي مدل ماتريسي در پيشگيري از بازگشت افرادوابسته به شيشه وكراك

علي كوشا , [ علي فرنام, محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ارزيابي دانش ونياز سنجي دانشجويان دانشگاه سيستان وبلوچستان در رابطه با مهارتهاي زندگي

مهديه مالكي مقدم , [ مهوش رقيبي, محمود شيرازي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

ئذاليبيبسش

عليرضا سندگل , [ محمود شيرازي, علي فرنام ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

رابطه سبك هاي حل مسئله ،خوكارآمدي با رضايت شغلي در بين كاركنان اداري و پرسنل درماني سازمان تامين اجتماعي

سارا خواجه نوري , [ محمود شيرازي, زهرا نيك منش ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و نگرش به خود كشي در اقدام كنندگان به خود كشي با روش مصرف دارو و خودسوزي

مرتضي ميري , [ محمود شيرازي, مهوش رقيبي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91


از تاریخ 1393/07/01 تا تاریخ 1395/04/01

رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

از تاریخ 1399/06/25 - ادامه دارد


1 - حميد رضا ميرشكاري, فرهاد كهرازئي, محمود شيرازي
اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسئله بر كيفيت زندگي كاري و رضايت شغلي كاركنان
(1400) مطالعات ناتواني. 11 1-9
2 - هادي انجمشوا, رضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي
The Effectiveness of Trainings based on Neuro-Linguistic programming and Cognitive Behavioral Approach on Students' Anxiety, Depression and Stress
(1400) International Journal of Pediatrics. 9 14856-14866
3 - زهرا خياطي, محمود شيرازي, غلامرضا ثنا گوي محرر
تأثير آموزش يوگا بر اختلالهاي اضطرابي در مبتلايان به اختلال نقص توجه/ بيش فعالي
(1400) پژوهش توانبخشي در پرستاري. 7 10-19
4 - عليرضا هريوندي, غلامرضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي
اثربخشي درمان مواجهه و پيشگيري از پاسخ بر استرس و انسجام رواني در بيماران مبتلا به وسواس فكري-عملي
(1400) مطالعات ناتواني. 11 1-9
5 - تاچارا روحي كريمي, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگوي محرر
بررسي اثربخشي زوج درماني شناختي رفتاري بر تاب آوري و كيفيت زندگي زنان آسيب ديده از خيانت زناشويي
(1400) مطالعات ناتواني. 11 1-7
6 - مژده ميرمرادزهي سيبي, محمود شيرازي, فرهاد كهرازئي, زهرا قياسي
Comparison of the Effect of Transcranial Direct Current Stimulation, Neurofeedback, and Neuro-Linguistic Programming on Reducing the Rate of Depression, Anxiety, and Stress
(1400) Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 10 1-7 مشاهده مقاله
7 - تاچارا روحي كريمي, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگوي محرر
هم سنجي اثربخشي زوج درماني شناختي-رفتاري و زوج درماني پذيرش و تعهد بر بي رمقي زناشويي و تنيدگي پس ضربه اي زنان آسيب ديده از خيانت زناشويي
(1399) مشاوره و روان درماني خانواده. 11 41-74
8 - الهه حيدري, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگوي محرر
اثربخشي آموزش يوگاي خنده بر كيفيت زندگي و سلامت رواني زنان دچار ديابت
(1399) خانواده درماني کاربردي. 1 4-22
9 - ريحانه رضوي, علي عرب, محمود شيرازي
اثربخشي بخشايش مبتني بر ذهن آگاهي بر اميد به زندگي در معتادان متجاهر زن تحت درمان در مراكز اقامتي اجباري شهرستان زاهدان
(1399) طب انتظامي. 9 157-164
10 - غلامرضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي, فرهاد كهرازئي, زهرا كريمي مهاجري, سمانه كيا
تاثير آموزش خودمديريتي بر استرس، سلامت روان و رفتارهاي خودمراقبتي در مبتلايان به ديابت نوع دو
(1399) پرستاري ديابت. 8 1084-1095
11 - مصطفي اوكاتي, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگو محرر
اثربخشي روان درماني مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر كاهش استرس، افسردگي و اضطراب امتحان در دانش آموزان مبتلا به تالاسمي
(1399) مطالعات ناتواني. 10 1-9
12 - سميه نخعي, مجتبي اميري مجد, عليرضا محمودي آريا, محمود شيرازي
The Role of Mindfulness, Spiritual Experiences, and Coping Strategies in Anticipation of the Quality of Life of Patients With Tuberculosis
(1399) پژوهش و سلامت. 10 143-150 مشاهده مقاله
13 - هادي انجم شعاع, غلامرضا ثناگومحرر, محمود شيرازي
Comparing the Effectiveness of Training Cognitive Behavioral Therapy and Neuro-linguistic Programming Strategies on Enhancing Resilience of High School Students in Kerman, Iran
(1399) International Journal of Pediatrics. 8 11877-11889
14 - بهادر زماني شالكوهي, محمود شيرازي
پيش بيني خودكارآمدي اجتماعي و رضايت از زندگي در دانش آموزان از طريق دلبستگي به والدين و همسالان
(1399) مطالعات روانشناسي تربيتي. 17 67-84
15 - پريسا ناصري, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگوي محرر
مقايسه تاثير موسيقي درماني و نوشتن بر بهبود كيفيت زندگي دانش آموزان مبتلا به سرطان 8 تا 14 سال
(1399) پزشکي جندي شاپور. 19 327-336
16 - پريسا ناصري, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگوي محرر
مقايسه اثربخشي دو درمان مبتني بر موسيقي و نوشتن بر ميزان اضطراب و افسردگي دانش آموزان مبتلا به سرطان
(1399) پژوهش توانبخشي در پرستاري. 7 55-65
17 - فاطمه پورمحمدفهره, محمود شيرازي
Comparison Quality of Life and Emotional Processing among Patients with Major Thalassemia, Type 2 Diabetes Mellitus, and Healthy People
(1399) Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 9 1-8
18 - سيد جواد آرامي, غلامرضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي
اثربخشي آموزش گروهي با تاكيد بر رويكرد تحليل رفتار متقابل بر بهبود كيفيت خواب و مولفه هاي آن در بيماران مرد تحت درمان با متادون
(1399) علوم روانشناختي. 19 375-381
19 - غلامرضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي, سمانه كيا, زهرا كرمي مهاجري
تاثير آموزش مبتني بر شفقت بر اميدواري، رضايت از زندگي و نارسايي خلقي نوجوانان دختر بزهكار
(1399) روان پرستاري. 8 46-56
20 - محمدعلي فردين, محمود شيرازي, سوفيا خانقاهي
The COVID-19 Outbreak and Its Emotional Consequences: A Web-Based Cross-Sectional Survey at the Peak of the Pandemic in Iran
(1399) Annals of Military and Health Sciences Research. 18 1-4 مشاهده مقاله
21 - نجمه ابوسعيدي مقدم, غلامرضا ثناگومحرر, محمود شيرازي
اثر بخشي درمان پذيرش و تعهد براحساس تنهايي شرم و گناه زنان متقاضي طلاق
(1399) روان شناسي كاربردي. 14 35-54
22 - داود رستگار, علي فرنام, محمود شيرازي
اثربخشي درمان تنظيم هيجان بر افسردگي و صميميت زنا شويي زنان مبتلا به نشانگان پيش قاعده گي
(1399) مطالعات ناتواني. 10 1-9
23 - موسي ريگي, ولي مهدي نژاد, محمود شيرازي
تاثير توانمندي براساس مهارت هاي زندگي بر كاهش اضطراب اجتماعي در ميان نوجوانان استفاده كننده افراطي از شبكه هاي اجتماعي
(1399) سبک زندگي اسلامي با محوريت سلامت. 4 16-22
24 - Wang Cuiyan, Czupala Agata Chudzicka, L Tee Michael, Inmaculada L?pez N??ez Maria, Tripp Connor, محم
A chain mediation model on COVID-19 symptoms and mental health outcomes in Americans, Asians and Europeans
(1399) Scientific Reports. 11 1-12
25 - موسي ريگي كوته, ولي مهدي نژاد, محمود شيرازي
تاثير توانمند سازي بر اساس مهارت هاي زندگي بر خودكارآمدي و انگيزش تحصيلي در ميان نوجوانان استفاده افراطي از شبكه هاي اجتماعي
(1399) يافته هاي نو در روانشناسي. 14 281-293
26 - Cuiyan Wang, Michael Tee, Ashley Edward Roy, Mohammad A. Fardin, Wandee Srichokchatchawan, Hina A. H
The impact of COVID-19 pandemic on physical and mental health of Asians: A study of seven middle-income countries in Asia
(1399) PLoS One. 16 e0246824- مشاهده مقاله
27 - حميدرضا ميرشكاري, غلامرضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي
اثربخشي آموزش خانواده درماني ساختاري به شيوه گروهي بر عملكرد خانواده و رضايت زناشويي زنان داراي همسر جانباز
(1399) روانشناسي نظامي. 11 61-73
28 - حميدرضا عباسي, ولي مهدي نژاد, محمود شيرازي
Impact of Jigsaw Technique on Improving University Students' Self-Concept
(1398) Educational Research in Medical Sciences. 8 1-5 مشاهده مقاله
29 - حميرا محودي سوران, غلامرضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي
Acceptance and Commitment Therapy Improves Psychological Flexibility of Students with Thalassemia Major: A Randomized Controlled Trial
(1398) practice in clinical psychology. 7 107-116
30 - غلامرضا ثناگوي محرر, فرهاد كهرازئي, محمود شيرازي, فاطمه مقصودلو, رويا محمدي
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر سبكهاي مقابله با استرس و كاهش افسردگي بيماران مبتلا به ام اس (مطالعه موردي بيماران مبتلا به ام اس در شهر تهران)
(1398) دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد. 62 1574-1586
31 - عباسي حميد رضا, ولي مهدي نژاد, محمود شيرازي
اثربخشي روش ياددهي- يادگيري مشاركتي (جيگ س اثربخشي روش ياددهي- يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر عملكرد تحصيلي دانشجويان رشته علوم تربيتي ورودي سال 1395 پرديس شهيد مطهري دانشگاه فرهنگيان استان سيستان و بلوچستاناو) بر عملكرد تحصيلي دانشجويان
(1398) مطالعات روانشناسي تربيتي. 16 97-116
32 - خالد باد پا, محمود شيرازي, علي عرب
Effect of mindfulness based on cognitive-behavioral therapy focusing on anger management regarding anxious thoughts among male students
(1398) پژوهش و سلامت. 9 220-226
33 - محمود چاري, محمود شيرازي
A Comparative Study of Emotional Regulation, Quality of Life, and Resilience in Patients with Multiple Sclerosis and Healthy People
(1398) Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 8 1-6 مشاهده مقاله
34 - ايوب دهواري, علي عرب, محمود شيرازي
اثربخشي آموزش واقعيت درماني مبتني بر نظريه انتخاب و توأم با بخشايش درماني بر كاهش ناهنجاري هاي اجتماعي دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري مقطع ابتدايي شهرستان سراوان
(1398) سبک زندگي اسلامي با محوريت سلامت. 3 172-182
35 - مهدي درويش ملا, محمود شيرازي, زهرا نيك منش
The Role of Difficulties in Emotion Regulation and Thought Control Strategies on Pornography Use
(1397) practice in clinical psychology. 6 119-128
36 - عبدالزهرا نعامي, محمود شيرازي, علي عرب, ساره ميرشكار, رضا ايمانخواه
رابطه هوش هيجاني و سبك هاي رهبري مديران با رضايت شغلي كاركنان بيمارستان هاي علوم پزشكي شهر كرمان
(1397) دانشگاه علوم پزشکي ايلام. 26 56-62
37 - محمد علي فردين, محمود شيرازي, علي عرب
The Role of Obsessive-Compulsive Disorder in Predicting Skin-Picking Disorder Among Primary School Children
(1397) jentashapir journal of health research. 4 1-5
38 - محبوبه قويدل حيدري, محمود شيرازي, غلامرضا ثنا گوي محرر
The effect of positive psychotherapy in test anxiety among Zahedan students with hemophilia
(1397) Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome. 21 55-61 مشاهده مقاله
39 - ساناز سراواني, محمود شيرازي
نقش باورهاي وسواسي و كمال گرايي در تصوير بدني دانش آموزان دختر پايه سوم دبيرستانهاي شهر زاهدان
(1397) مطالعات روانشناسي تربيتي. 15 167-186
40 - مهدي پيري, محمود شيرازي
نقش بخشش رنجش خاطر زناشويي و تفاوتهاي معنايي نقش جنسي در رضايت زناشويي معلمان متأهل شهرستان زاهدان
(1397) خانواده و پژوهش. 15 109-128
41 - اله نظر علي صوفي, علي فرنام, محمود شيرازي
اثربخشي آموزش خوددلگرمسازي مبتني بر روش شوناكر بر سلامت معنوي دانشجويان
(1397) طب انتظامي. 7 153-159
42 - خالد باد پا, محمود شيرازي, علي عرب
اثر بخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر ذهن آگاهي با محوريت مديريت خشم بر مهار خشم دانشآموزان پسر
(1397) سلامت روان کودک. 5 159-168
43 - محمود شيرازي, محمود چاري, سعيده جعفري كهخا, فريده مرعشي
The Role of Hope for the Future and Psychological Hardiness in Quality of Life Among Dialysis Patients
(1397) jentashapir journal of health research. 9 1-5 مشاهده مقاله
44 - ريحانه رضوي, علي عرب, محمود شيرازي
مقايسه اميد به زندگي،احساس گناه و اختلالات روان تني در معتادان متجاهر زن تحت درمان اجباري و زنان خود معرف
(1397) طب انتظامي. 2 69-73
45 - اله نظر علي صوفي, علي فرنام, محمود شيرازي
اثربخشي آموزش خود دلگرم سازي شوناكر بر احساس تنهايي دانشجويان
(1397) راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي. 11 129-135
46 - سميه نخعي, مجتبي اميري مجد, عليرضا محمدي آريا, محمود شيرازي
مدل پردازي رابطه ويژگيهاي جمعيت شناختي معلم با انگيزش دروني دانش آموزان با ميانجيگري سبكهاي يادگيري، سبكهاي تفكر
(1397) راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي. 11 106-114
47 - Mahboobeh Shirazi, Parichehr Pooransari, Fatemeh Rahimi Sharbaf, Shirin Niromanesh, Behrokh Sahebdel
Correlation of Maternal Stress Because of Positive Aneuploidy Screening Serum Analytes and Uterine Arteries' Doppler Ultrasound Index: A Prospective Cohort Study
(1397) International Journal of Fertility and Sterility. 12 329-334
48 - Effat Aye, محمود شيرازي, Samaneh sadat Jafar Tabatabaei, Toktam sadat Jafar Tabatabaei, Seyed Abolfa
بررسي رابطه شخصيت اصيل و شادكامي با بهزيستي روان شناختي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
(1397) رويش روانشناسي. 7 227-240
49 - غلامرضا ثناگوي محرر, محمود شيرازي, رويا محمدي, فاطمه مقصود لو
اثربخشي درمان هيجان مدار بر كاهش علايم اضطراب و افسردگي بيماران مبتلا به اسكلروز (ام. اس. چندگانه)
(1397) دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد. 61 190-200
50 - محبوبه قويدل حيدري, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگو محرر
بررسي تاثير روان درماني مثبت بر اميد به زندگي در دانش آموزان مبتلا به همو فيلي يك كارآزمايي كنترل شده تصادفي
(1397) practice in clinical psychology. 7 63-70
51 - اكبر سعيدي گراغاني, غلامرضا ثناگويي محرر, محمود شيرازي
رابطه هوش معنوي و سخت رويي برميزان ادراك درد با نقش ميانجي گرانه اضطراب مرگ و مثبت انديشي در جانبازان شهر كرمان
(1397) علوم روانشناختي. 17 899-905
52 - زهرا نيك منش, محمود شيرازي, فروز فرازي نژاد
Examining the Predictive Role of Emotional Self0Regulation in Quality of Life and Perception of Suffering among Patients with Breast Cancer
(1396) Middle East Journal of Cancer. 8 93-101
53 - محمد علي فردين, محمود شيرازي, علي عرب
Symptoms of Obsessive - Compulsive Disorder Among Primary School Children in Zahedan, Iran
(1396) Annals of Military and Health Sciences Research. 1 1-5
54 - علي فرنام, محمدعلي فردين, حسين جناآبادي, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگوي
بررسي باورهاي غيرمنطقي جوانان مصرف كننده قليان در چايخانه هاي سنتي و جوانان مراجعه كننده به باشگاه هاي ورزشي پرورش اندام
(1396) دانشگاه علوم پزشکي مازندران. 27 207-216
55 - اميدعلي بهشتي مهر, محمود شيرازي
The Predictive Role of Life Orientation on Self - Efficacy of Nurses in Chabahar
(1396) jentashapir journal of health research. 8 1-5 مشاهده مقاله
56 - ريحانه حاج محمدي, محمود شيرازي
Predicting Resilience via Social Support and Illness Perceptions Among Patients Undergoing Hemodialysis
(1396) Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 6 1-7 مشاهده مقاله
57 - سميه نخعي, مجتبي اميري مجد, عليرضا محمدي آريا, محمود شيرازي
مدل پردازي رابطه ويژگي هاي جمعيت شناختي معلم با انگيزش دروني دانش آموزان با ميانجي گري راهبردهاي شناختي و فراشناختي
(1396) سلامت روان کودک. 4 180-193
58 - علي فرنام, محمد علي فردين, حسين جنابادي, محمود شيرازي, غلامرضا ثناگو
بررسي باورهاي غيرمنطقي مصرف جوانان قل كننده يان در چايخانههاي سنتي و مراجعه جوانان باشگاه كننده به هاي ورزشي پرورش اندام
(1396) مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران. 27 208-216
59 - مرتضي ميري, محمود شيرازي
مقايسه ي ويژگي هاي شخصيتي و نگرش به خودكشي در دو گروه اقدام كنندگان به خودكشي با روش خودسوزي و مصرف دارو
(1396) روانشناسي باليني. 9 11-19
60 - فاطمه خياط سركار, محمود شيرازي
اثربخشي رفتار درمانگري شناختي بر استقامت ذهني و اميد به زندگي در بيماران مولتيپل اسكلروزيس
(1396) دانشکده پزشکي تهران. 75 593-599
61 - محمد علي فردين, رقيه نوري پور, محمود شيرازي, علي فرنام, علي عرب
نقش پنج عامل بزرگ شخصيت بر اختلالات وسواس اجباري و كيفيت خواب دانشجويان
(1395) پژوهش و سلامت. 7 1086-1093
62 - محمدعلي فردين, محمود شيرازي
مقايسه حمايت اجتماعي در نوجوانان علاقه مند به سبك هاي مختلف بازي هاي رايانه اي
(1395) آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران. 4 65-73
63 - محمود شيرازي, حسين کوهکن عظيم, الهه خسرواني
اثربخشي توانبخشي رواني به شيوه دوسا بر افسردگي، اضطراب و استرس بيماران همودياليز شهر زاهدان
(1395) مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند. 23 130-140
64 - محمود شيرازي, امين رفيعي پور, محمدعلي فردين
نقش رضايت مندي از نحوه ساماندهي گلزار شهدا در رضايت عاطفي - اجتماعي و رضايت معنوي -رواني خانواده هاي شهداي نظامي
(1395) روانشناسي نظامي. 6 15-22
65 - محمود شيرازي, محمد علي فردين, علي عرب, زهرا پيري
A Comparison of Mental Disorders in Two Groups of Prisoners Charged with Premeditated Murder and Kidnapping..
(1395) Annals of Military and Health Sciences Research. 14 65-69
66 - زهرا نيك منش, محمود شيرازي, فروز فرازي نژاد
Examining the Predictive Role of Emotional Self-Regulation in Quality of Life and Perception of Suffering among Patients with Breast Cancer
(1395) Middle East Journal of Cancer. 8 83-101
67 - محبوبه شيرازي, فاطمه آزادي, مامك شريعت, شيرين نيرومنش, محمود شيرازي
بررسي اثربخشي آموزش مديريت استرس بر كاهش آن در سه ماهه اول بارداري
(1395) دانشکده پزشکي تهران. 74 493-499
68 - زهرا مير افصلي, محمود شيرازي
نقش سلامت معنوي، خودكارآمدي، و استعداد اعتياد براي پيش بيني افراد معتاد و غير معتاد
(1395) اعتياد پژوهي. 10 79-93
69 - محمود شيرازي, مينا دانايي, محمد علي فردين
تأثير آموزش تمرين هاي تقويت حافظه شنيداري بر توانايي خواندن دانش آموزان نارساخوان
(1395) ناتواني هاي يادگيري. 6 100-114
70 - فاطمه ره پرداز, محمود شيرازي
نقش باور به دنياي عادلانه در پيش بيني رضايت از زندگي دانشجويان دختر دانشگاه سيستان و بلوچستان
(1395) مطالعات روانشناسي تربيتي. 13 39-51
71 - محمود شيرازي
بررسي نقش پيش بيني كننده تنظيم هيجاني در كيفيت زندگي ادراك رنج در بين بيماران سرطان سينه
(1395) middle east journal of cancer. 2 93-101
72 - زهرا نيك منش, محمود شيرازي,
بررسي نقش پيش بيني كننده خود تنظيمي در كيفيت زندگي و ادراك رنج در بيماران سرطان سينه
(1395) middle east journal of cancer. 8 93-101
73 - منور جان فزا, محمود شيرازي
نقش پيش بيني كنندگي دشواري هاي تنظيم هيجاني و خودكنترلي با استعداد به اعتياد در افراد وابسته به مواد
(1394) اعتياد پژوهي. 9 57-69
74 - محمود شيرازي
تعيين ميزان شيوع اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملكرد تحصيلي در دانش آموزان دبيرستاني استان سيستان و بلوچستان
(1394) پژوهش در نظام هاي آموزشي. 9 167-186
75 - محمود شيرازي, مطهره طاهري, غلامرضا باقري
ارتباط شيوه هاي مقابله با استرس با شادكامي در دانش آموزان دخترشهرستان زابل
(1394) فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زابل. 7 1-10
76 - محمود شيرازي, امين رفيعي پور, محمد علي فردين
نقش رضايتمندي از نحوه ساماندهي گلزار شهدا در رضايت عاطفي- اجتماعي و رضايت معنوي-رواني خانوادههاي شهداي نظامي
(1394) روانشناسي نظامي. 6 15-22
77 - محمود شيرازي, محمدعلي فردين, محمدعلي محمدي, خالد بادپا
Comparing mental Disorder symptoms among male and female prisoners
(1394) Shiraz E Medical Journal. 17 1-6
78 - محمود شيرازي, رقيه نوري پور لياولي, محمدعلي فردين, غلامرضا ثناگوي محرر, سيمين حسينيان
مقايسه شيوه هاي مقابله با استرس و جرأت ورزي دانش آموزان آموزش ديده در پايگاه هاي بسيج و دانش آموزان غير بسيجي
(1394) روانشناسي نظامي. 6 59-68
79 - محمود شيرازي, محمدعلي فردين, علي عرب, غلامرضا ثنا گو محرر, الله نظر علي صوفي
The impact of positive psycoholgical states in predicting sleep quality among pregnant women
(1394) iranian journal of psychiatry and behavioral sciences. 10 1-5
80 - محمود شيرازي, امين رفيعي پور, فاطمه ره پرداز
پيش بيني جهت گيري زندگي با توجه به باور به دنياي عادلانه در دانشجويان دختر
(1394) پژوهش هاي روانشناسي اجتماعي. 8 25-38
81 - محمود شيرازي
اثربخشي درمان شناختي-رفتاري (CBT) مبتني بر مدل هشت مرحله كوش بر تصوير بدني و عزت نفس در زنان متاهل در بيرجند
(1394) Journal of Global Pharma Technology. 12 305-312
82 - محمود شيرازي
گروه درماني واسترس دندانپزشكي كودكان
(1393) تازه هاي روان درماني. 20 33-43
83 - محمود شيرازي
شيوع و مقايسه اختلالات رواني در كاركنان بخش هاي اداري و داخل بند زندان مركزي استان سيستان و بلوچستان
(1393) مجله علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران. 13 123-127
84 - محمود شيرازي
خشنودي از زندگي در دانشجويان حرفه اي و غير حرفه اي در هند
(1392) International Journal of Applied Psychology. 3 109-113
85 - محمود شيرازي
اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر بهبود كيفيت زندگي و سبكهاي مقابله اي معتادن تحت درمان نگهدارنده متادون
(1392) فصلنامه اعتياد پژوهي سو مصرف مواد. 7 95-109
86 - محمود شيرازي
اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر بهبود كيفيت زندگي و سبك‌هاي مقابله‌اي معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون
(1392) اعتياد پژوهي. 26 -
87 - علي بيگي, محمود شيرازي, مهدي پسنديده
اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر بهبود كيفيت زندگي و سبك هاي مقابله اي معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون
(1392) اعتياد پژوهي. 7 95-109
88 - محمود شيرازي
رابطه شيوه هاي مقابله، با سلامت روان يك مطالعه بين فرهنگي در دانشجويان ايران و هند
(1391) ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF VARIATIONS. 4 71-92
89 - محمود شيرازي
ادراك حمايت اجتماعي در بيماران سرطاني
(1391) International journal of psychology and behavioral sciences. 3 115-122
90 - محمود شيرازي
ارتباط سلامت روان با ويپگي هاي شخصيتي در دانشجويان حرفه اي و غير حرفه اي
(1391) Journal of Arts Science Commerce. 3 8-15
91 - محمود شيرازي
مقايسه سلامت روان دانشجويان حرفه اي وغير حرفه اي در هند
(1391) Indian journal of health and wellbeing. 3 305-309
92 - محمود شيرازي
The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Training on Increasing Self-Concepts Measure and the Attitude Style Toward Narcotic Drugs in Tonekabon Addicted Prisoners
(1391) International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. 2 39-42
93 - علي رضا محمدي اريا, محمود شيرازي, عباس علي حسين خانزاده, فاطمه لچيناني, فهيمه يوسفي جويباري, زهره حل
The Effectiveness of Cognitive – Behavioral Training on Increasing of Self – Concept's Measure and the Attitude Style toward Narcotic Drug in Tonekabon Addicted Prisoners
(1391) international journal of high risk behaviors and addiction. 2 39-42
94 - محمد علي محمدي فر, مطلوب احمد خان, محمود شيرازي, عليرضا محمدي اريا
شيوه هاي مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روان مطالعه اي فرهنگي بين دانشجو يان ايران و هند (انگليسي)
(1391) مطالعات شبه قاره. 4 72-92
95 - محمود شيرازي
شيوه هاي مقابله با استرس يك مطالعه بين فرهنگي
(1390) AAPG BULLETIN. 284-302
96 - شيرين نيرومنش, محبوبه شيرازي, ابراهيم دستگردي, محمود شيرازي, فاطمه رحيمي شهرباف, زهرا خانزاده پور
Association of hypertriglyceridaemia with pre- eclampsia , preterm birth, gestational diabetes mellitus and uterine arterial pulsatility index
(1390) NATIONAL MEDICAL JOURNAL OF INDIA. 25 200-202


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 توان بخشي كودكان با نيازهاي ويژه علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 18:00-20:00
2 روش تحقيق پيشرفته علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 18:00-19:00، درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس سمعي بصري1
3 روش تحقيق پيشرفته علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی دکتری درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس سمعي بصري1
4 توان بخشي كودكان با نيازهاي ويژه علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی درس(ع): يك شنبه 18:00-20:00
5 روش تحقيق پيشرفته علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 18:00-19:00، درس(ع): يك شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس سمعي بصري1
6 روش تحقيق پيشرفته علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی دکتری درس(ت): سه شنبه 07:30-09:30 مکان: كلاس سمعي بصري1

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 08:00 10:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
2 شنبه 10:00 11:30 مشاوره
3 شنبه 12:30 14:00 حضور
4 يك شنبه 08:00 10:00 مشاوره
5 يك شنبه 10:00 11:30 مشاوره
6 يك شنبه 12:30 14:00 حضور
7 دو شنبه 08:00 10:00 راهنمايي دانشجويان دكتري
8 دو شنبه 08:00 10:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
9 دو شنبه 10:00 11:30 مشاوره
10 دو شنبه 12:30 14:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد
11 چهار شنبه 08:00 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري
12 چهار شنبه 09:30 11:00 حضور جلسه گروه
13 چهار شنبه 09:30 11:30 حضور جلسه گروه
14 چهار شنبه 12:30 14:00 راهنمايي دانشجويان دكتري جلسه گروه