كارشناسی , شیمی , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1367 ← 1371
كارشناسی ارشد , شیمی آلی , دانشگاه شهید باهنركرمان , 1371 ← 1373
دكترا , شیمی آلی , دانشگاه شیراز , 1377 ← 1380


1398

نانوذرات مگنتيت/سيليكا/نقره: تهيه و بررسي خواص نوري

بيست و ششمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و دوازدهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتنيك ايران

افسانه لطيفي, مجيد رشيدي هويه, حميدرضا شاطريان - 1398/11/15
1387

تهيه و شناسايي سديم هيدروژن سولفات ساپورت شده بر روي آلومينا

شانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران

حميدرضا شاطريان, فهيمه خرمي, مجيد قشنگ, مصطفي فيضي - 1387/08/22

Environmentally Friendly Preparation of 3 4-Dihydropyrimidin-2(1H)-thiones Catalyzed by Al(H2PO4)3

پانزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مهشيد شهركي - 1387/06/06

Zinc Hydrogensulfate as a New Catalyst for Modified Preparation of -Amido Carbonyl Compounds

پانزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, عليرضا اويسي, فهيمه خرمي - 1387/06/06

Sodium Hydrogen Sulfate as Effective Heterogeneous Catalyst for the One-Pot Preparation of Aryl 14H- dibenzo a j xanthene Leuco-Dye Derivatives

پانزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

حميدرضا شاطريان, راضيه دوست محمدي, فهيمه خرمي, آزيتا اميرزاده - 1387/06/06

Silica supported zinc chloride as an efficient catalyst for mild trimethyl silylation of hydroxyl groups

پانزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

حميدرضا شاطريان, راضيه دوست محمدي, فهيمه خرمي, آزيتا اميرزاده - 1387/06/06

Phytochemistry studies of Withania coagulans in Sistan and Baluchestan region

پانزدهمين سمينار شيمي آلي ايران

حميدرضا شاطريان, جعفر وليزاده, نسرين كاظمي پور, مريم خدائي - 1387/06/06

Analysis of milk-clotting in Withania coagulans

15th National 3rd International Conference of Biology

مريم خدائي, نسرين كاظمي پور, جعفر وليزاده, حميدرضا شاطريان - 1387/05/29

Alumina Supported Perchloric Acid as a New Catalyst for Preparation of Trimethylsilyl Ethers

دهمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حميدرضا شاطريان, فهيمه خرمي, آزيتا اميرزاده, مجيد قشنگ - 1387/02/25
1386

A Highly Efficient Microwave-Assisted Solvent-Free Synthesis of AmidoAlkyl Naphthol Derivatives

2th Symposium on Microwave Accelerated Synthesis

حميدرضا شاطريان, حسين ياراحمدي - 1386/07/04

Zinc Hydrogensulfate Catalyzed Synthesis of Aryl 14H-Dibenzo a j xanthene Derivatives Under Thermal and Solvent-free Conditions

12th brazilian Meeting on Organic Synthesis Ipanema

حميدرضا شاطريان - 1386/06/05

One-Pot preparation of B-amido Ketones and Esters in Four-Component Condensation Reaction Using Ferric Hydrogensulfate as Effective and Reusable Catalyst

12th brazilian Meeting on Organic Synthesis Ipanema

حميدرضا شاطريان - 1386/06/05

Rapid Silylation of Alcohols and Oximes Using HMDS in the Presence of NBS as Active Catalyst

International Conference on Organic Chemistry

حميدرضا شاطريان, راضيه دوست محمدي - 1386/03/15

Microwave-Assisted Solvent-Free Synthesis of Aryl 14H-dibenzol a j Xanthene Derivatives

The 7th International Conference and Exhibition on Chemistry In Industry-2007

حميدرضا شاطريان - 1386/01/06
1385

Aliminum Hydrogensulfate as an Effcient and Heterogeneous Catalyst for Preparation of Aryl 14H-Dibenzo a j Xanthene Derivative Under Microwave Irrandiation and Solvet-Free Condition

green Industry Conferences 2006

حميدرضا شاطريان - 1385/03/14
1384

Preparation Cyclobutanone Derivative from Protected Amino Acids The Reaction of Ketene With Enamine

40th IUPAC congress China 2005

حميدرضا شاطريان - 1384/05/23
1383

Binuclear Tetrapyridophenazine Cobalt(III) Complex Co(phen) ( -tpphz) ( PF )

هشتمين كنفرانس شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, عليرضا رضواني, حميدرضا شاطريان - 1383/06/03
1382

Synthesis of New Ketenes and Trappcd Thcsc Compounds by TEMPO

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

حميدرضا شاطريان, نامعلوم توكلي, نامعلوم سعيدي, نامعلوم خباززاده - 1382/11/07

Synthesis of New Ketenes and Trapped These Compounds by TEMPO

چهاردهمين كنگره شيمي ومهندسي شيمي ايران

حميدرضا شاطريان - 1382/11/07
1381

A Novel Azo Zn(II) Pigment for Coloring PE PP and PVC Polymers

هفتمين سمينار شيمي معدني ايران

حسن حدادزاده, حميدرضا شاطريان, حميده جليل پوراردكاني - 1381/12/01

مطالعه سينيتيك پليمريزاسيون متاكريلاميد بوسيله سيستم اكسايش كاهش پرمنگنات پتاسيم گليسين در محيط مائي

دهمين سمينار شيمي آلي ايران

علي اكبر ميرزائي, سيدمصطفي حبيبي خراساني, حميدرضا شاطريان - 1381/06/19


1384

تهيه تركيبات جديد سيكلوبوتانون

حميدرضا شاطريان - 1384 -
1382

تهيه بتالاكتومهاي جديد

حميدرضا شاطريان - 1382 -


پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

محمدرضا نجفيان , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

پايان نامه 2 كارشناسي ارشد

فروغ داودي بهاروند , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

نانو كاتاليست Fe3o4@SiO2-O-B(OSO3H)2 به عنوان كاتاليست موثر در سنتز مشتقات Chromeno[1,6]naphtyridines

زينب خسروي , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

كاربردهاي جديد Fe3O4@SiO2-B(SO3H)2 بعنوان نانو كاتاليست سوپرپارا مغناطيس ، سبز و قابل بازيافت در سنتزمشتقات جديد پيرانو {3و2وc } پيرازول و پيرانو { 2و3 d }پيريميدين ها

فرهاد شيرزايي صحرايي , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

سنتز مشتقات 2-آريل- 5- متيل 2و 3 – دي هيدرو- H 3-1 پيرازولون با استفادهاز نانو كاتاليست سوپرپارا مغناطيس ، سبزو قابل بازيافت Fe3O4@SiO2 –B(SO3H)2

الهه گمشادزهي , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مطالعه عملكرد كاتاليزوري نانو كاتاليست مغناطيسي Fe3O4SiO2-B(OSO3H)2 در سنتز پيرانو (4،3،6،5)پيرازولو(2و3-d)پيريميدين ها و پيريميدين ها

مرضيه حسين بر , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي96-95

مطالعه اثر كاتاليستي نانوذرات اكسيد آهن، درون نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم

سميه رمضانزاده , [ محمد گشتاسبي راد, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي94-95

كاربردهاي جديد نانو ذره Fe3O4@EDTA در سنتز مواد آلي

عبدالستار ريگي , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

كاربردهاي جديد نانو ذره Fe3O4@SiO2-Vitamin B1 در سنتز مواد آلي

پريسا ملايي , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

كاربردهاي جديد نانو مغناطيس هاي گروه عاملي دار شده با آرژنين در سنتز مواد آلي

الميرا عرفاني فر , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-95

اسيدآمينه L-Valinتثبيت شده روي نانو ذرات سوپر پارا مغناطيسي Fe3O4 به عنوان يك نانو كاتاليست جديد، سبز و قابل بازيافت درسنتز مشتقات جديد تيازول ها

حميد فلاحي , [ حميدرضا شاطريان, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

كاربردهاي جديد نانو Fe3O4@SiO2-SO3H در سنتز مواد آلي

الهه عابديني , [ حميدرضا شاطريان, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

سنتز جديد نانو كاتاليست مغناطيسي قابل بازيافت و سبز Fe2o3 @Sio2-L-Histidin -?براي تهيه مشتقات جديد كرومنو 1و 6 نفتيريدين

مژده شجاعي , [ حميدرضا شاطريان, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مطالعه فيتو شيميائي گياه اسفرزه

حوا ميركازهي ريگي , [ حميدرضا شاطريان, محمدحسين سنگتراش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

مطالعه فيتوشيمي گياه مور تلخ

رابعه باختر , [ حميدرضا شاطريان, محمدحسين سنگتراش ]
نيمسال اول سال تحصيلي94-93

بر هم كنش كمپلكس جديد پتاسيم ليوسينو سولفوساليسيلاتوپالادات(II) با DNA غده ي تيموس

عباس سلطاني سودكلايي , [ حسن منصوري ترشيزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعات بر هم كنش كمپلكس جديد آنيوني پالاديم(II) ( پتاسيم آلانينوسولفوساليسيلاتوپالادات(II) با DNA غده ي تيموس

هستي احمدي ميرصادقي , [ حسن منصوري ترشيزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه فيتوشيميايي گياه افسنطين Artemisia absinthium

امين هادي , [ حميدرضا شاطريان, محمدحسين سنگتراش, محرم وليزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه عصاره ميوه گياه آقطي

شبنم كهنسال , [ حميدرضا شاطريان, جعفر وليزاده, محمدحسين سنگتراش ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

كاربرد جديد كاتاليست نانو مغناطيس Fe2O3@SiO2-H3PO4 ¥- در تهيه 1-آميدو آلكيل - 2 - نفتول ها

منصوره خليلي زحمت كش , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي نظري عدم استقرار الكتروني در برخي از سيستم هاي RAHB حاوي پيوند هيدروژني درون مولكولي OHO

ابراهيم نخعي صبحي , [ عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي نظري اثر هترو اتم نيتروژن بر انرژي پيوند هيدروژني و عدم استقرار الكتروني در برخي از سيستم هاي RAHB

مليحه شهركي , [ عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

بررسي نظري پيوند هيدروژني درون مولكولي در برخي از داي آسيل سيكلو پنتاداين ها

فاطمه شفايي , [ عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

كاربرد جديد HBF4 ساپورت شده بر روي سيليكاژل كپسوله كننده نانو ذره ?-Fe2O3 به عنوان كاتاليست مغناطيسي قابل بازيافت براي تهيه مشتقات 1-آميدو آلكيل-2-نفتول ها

ساناز كيانيان , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

مطالعه فيتوشيميائي بذر گياه خار مريم

عليرضا خليقي مهر , [ حميدرضا شاطريان, محمدحسين سنگتراش ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز، شناسائي و مطالعات پيوند كمپلكس پتاسيم گلايسيناتو سولفوساليسيلاتوپالادات(II) با DNA

باقر سوري , [ حسن منصوري ترشيزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز مشتقات 1-آميدوآلكيل-2-نفتول با استفاده از كاتاليست نانو ذره سوپرپارا مغناطيس Fe3O4@EDTA.2Na.2HCl

مهنوش افضلي , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

سنتز مشتقات 1-آميدوآلكيل -2-نفتول توسط نانوكاتاليست مايع يوني 1-n-پروپيل-3-متيل ايميدازوليوم كلرايد ساپورت شده بر سيليكاژل كپسوله كننده نانوذره ?-Fe2O3

اسحاق اويسي , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

عنوان جديد: كاربرد جديد H3PW12O40ساپورت شده بر روي سيليكاژل كپسوله كننده نانو ذره ?-Fe2O3 به عنوان كاتاليست مغناطيسي قابل بازيافت براي تهيه مشتقات 1-آميدو آلكيل-2-نفتول¬ها

چنگيز بام نشين , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي93-92

ابيبيبسيب

سهيلا نورا , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

بررسي فيتوشيميايي گونه نخود وحشي (cicer spiroceras) منطقه تفتان در شرايط رويشگاهي ودرون شيشه اي

احسان كردي تمنداني , [ حميدرضا شاطريان, جعفر وليزاده, محرم وليزاده ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91

كاربردهاي سولفاميك اسيدساپورت .........

سهيلا نورا , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تهيه مشتقات 2-آمينو-3-سيانو -7-هيدروكسي -4-آريل-4-هيدروكسي كرومن

مهدي قرباني موسي ابادي , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

تهيه مشتقات 2-آمينو-4آريل-5و6و7و8 تتراهيدروكوئينولين -3- كربونيتريل ها

زهرا سرمدي , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

مطالعه واكنش چهارجزئي 1و3-سيكليك دي كتونها و 1و3 -ايندانديون آمين هاي آروماتيك و آلدهيدها

زهرا خراشادي زاده , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

كاربردهاي جديد مايعات يوني ان متيل -2-پيروليدينيوم سولفات و 1و3- داي سولفونيك اسيد ايميدازوليوم كلريد به عنوان كاتاليست

جلال جباري , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

كاربردهاي جديد مايع يوني 2-پيروليدينيوم هيدروژن سولفات به عنوان كاتاليست

مسعود سليماني , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي نظري پيوند هالوژني بر هم كنش هاي آلكيل هاليدها با آمونياك

محدثه دلارامي عرب , [ عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي نظري تجمع مولكولهاي آب در نانو تيوپ سيليسيم - كاربيد

مرتضي زينلي , [ عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

بررسي فيتوشيميايي زيتون تلخ از زاهدان

مرضيه كمالي دشت ارژندي , [ حميدرضا شاطريان, جعفر وليزاده, محرم وليزاده ]
نيمسال اول سال تحصيلي 92-91

كاربرد نانو ذرات و مايعات يوني در واكنشهاي چندجزئي

مجيد محمدنيا , [ حميدرضا شاطريان, مسعود كيخوائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

تهيه مشتقات پيرانو [2,3-h] كومارين كرومنو [2,3-d] پيريميدين

مرتضي اقاخاني زاده , [ مسعود كيخوائي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

كاربردهاي مايعات يوني به عنوان كاتاليستهاي هموژن در واكنشهاي چندجزئي

فرزانه مرادي , [ حميدرضا شاطريان, مسعود كيخوائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي ساپونين ها و خصوصيات فيتوشيميايي گياه اشنان(Seidlitzia Rosmarinus)

طاهره اظهاري , [ حميدرضا شاطريان, جعفر وليزاده, علي قاسمي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 91-90

بررسي مقايسه اي پيوند هيدروژني درون مولكولي N –H …S در تعدادي از سيستم هاي RAHB به روشهاي متفاوت

ندا دوستاني , [ عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 90-89

بررسي مقايسه اي پيوند هيدروژني درون مولكولي N –H …O در تعدادي از سيستم هاي RAHB به روشهاي متفاوت

فاطمه اكبري , [ عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

بررسي مقايسه اي پيوند هيدروژني درون مولكولي N –H …N در تعدادي از سيستم هاي RAHB به روشهاي متفاوت

سميرا نعيمي , [ عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

سنتز چند جزئي مشتقات نيزو [g] كرومن ها

جواد فربده , [ حميدرضا شاطريان, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

سنتز مشتقات دي هيدروپيرانو 2,3 – c? ? پيرازول

مهرنوش كنگاني , [ حميدرضا شاطريان, حسن منصوري ترشيزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

سنتز مشتقات H-1- پيرازولو] 2,1[b- فتالازين-5،10-ديون

سيدسميع غاوي نژاد , [ ابراهيم ملاشاهي, حميدرضا شاطريان, مسعود كيخوائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

سنتز 2-آمينو-3-سيانوپيريدين در حضور كاتاليستهاي اسيدي و مايعات يوني

مرضيه سادات نوري , [ ابراهيم ملاشاهي, حميدرضا شاطريان, مسعود كيخوائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

مطالعه واكنش چهار جزيي هيدرازين هيدرات و اتيل استو استات و مالو نيتريل و آريل آلدهيدها در حضور مايعات يوني

اكرم پوراسمعيليان , [ ابراهيم ملاشاهي, حميدرضا شاطريان, مسعود كيخوائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي90-89

كاربرد مايعات يوني در سنتز تركيبات آلي

محمد حسيني صباغ , [ ابراهيم ملاشاهي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تهيه و شناسايي يك سري كمپلكسهاي اتيلن دي امين پالاديوم (II ) داراي ليگاندهاي هتروسيكل با سطح اروماتيك متفاوت

فاطمه يعقوبي , [ حسن منصوري ترشيزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

تهيه و شناسايي يك سري كمپلكس دوهسته اي تشكيل شده در اثر اتصال دو قطعه از 2و2- بي پيريدين پالاديوم (II ) به وسيله الكيلن بيس دي تيوكرباماتها

مهين دوستكامي , [ حسن منصوري ترشيزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي89-88

بررسي اسانس گياه مريم گلي كارواندري

عباس محبي پوركاني , [ حميدرضا شاطريان, نسرين كاظمي پور, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

كاربرد آسيل و بنزوئيل ايزوتيوسياناتهادر سنتز تركيبات آلي

زهرا عزيزي , [ رضا حيدري, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

كاربردهاي جديد پنتوكسيد فسفر ساپورت شده بر روي سيليكاژل در شيمي آلي

كبري عزيزي , [ حميدرضا شاطريان, مسعود كيخوائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

سنتز پيش ماده هاي داروئي

محمد رنجبرزيدابادي , [ حميدرضا شاطريان, مسعود كيخوائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

كاربردهاي جديد اسيد لوئيس و برونستد نگهداري شده بر روي آلومينا در شيمي آلي

نفيسه فهيمي , [ حميدرضا شاطريان, مسعود كيخوائي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

واكنشهاي چند جرئي بر پايه 2 و 4 – تيازولين – دي اون

عليرضا اميني پورپيرجل , [ حميدرضا شاطريان, ابراهيم ملاشاهي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

كاربرد هاي جديد سلولز سولفوريك اسيد در شيمي آلي

فاطمه ريگي , [ حميدرضا شاطريان, رضا حيدري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

كاربردهاي جديد سولفوريك اسيد ساپورت شده روي نشاسته در سنتز مواد آلي

مديحه ارمان , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

استفاده از سيستم دو فازي ايزوپروپيل الكل – شورابه اي اشباع از نمك ، براي استخراج طلا در يك ميكرو قطره و اندازه گيري آن به روش اسپكتروسكوپي جذب اتمي با كوره گرافيتي

سعيد نوري نژاد , [ مسعود كيخوائي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

اندازه گيري فلوئوريد در خمير دندان توسط استخراج از فضاي فوقاني در يك ميكرو قطره جفت شده با كروماتوگرافي گازي

مريم حسيني قلعه نو , [ مسعود كيخوائي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي نظري اندركنش بين سيستم RAHB و رزونانس آميدي در استخلافات باربيتوريك اسيد

سميه دهمرده , [ حسين روحي, عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

بررسي نظري پيوند هيدروژني درون مولكولي در تركيب داي فرميل سيكلو پنتاداي ان

فرشته نارويي , [ حسين روحي, عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

كاربرد نانوذرات مغناطيسي با پوشش پلي اتيلن گليكول براي استخراج وتغليظ انتخابي مس (2) از محيط هاي مائي و اندازه گيري آن به روش اسپكتروسكوپي جذب اتمي با كوره گرافيتي

زهرا خياطسركار , [ مسعود كيخوائي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي 89-88

آمينوبنزوئيك اسيدو مشتقات آن در سنتز مواد آلي

عليرضا اويسي , [ حميدرضا شاطريان, ابراهيم ملاشاهي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

4 – هيدروكسي كومارين در سنتزهاي آلي

مونس هنرمند , [ حميدرضا شاطريان, رضا حيدري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

مطالعهبنزوئيل آزيدها با بنزوئيل ايزوسياناتها در حلال استونيتريل

احمدعلي محمدي , [ رضا حيدري, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 88-87

ميكرو استخراج فاز مايع فلز مس توسط اسپكتروسكوپي جذب اتمي با كوره گرافيتي

فريده حسيني نارويي , [ مسعود كيخوائي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

ميكرو استخراج فاز مايع توسط UV- VIS در ميكروسل

حميده برفه ئي , [ مسعود كيخوائي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

واكنش بنزوئيل ايزوسياناتها با آمين ها در حضور تري فنيل فسفيت

هنا حسين پور , [ رضا حيدري, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

سنتز و شناسايي كمپلكس هاي (cu (2 و بررسي اثرات كاتاليستي آنها برروي اكسايش الكلها و بررسي اثر بازدارنده هاي آلي بر روي خوردگي فولاد

حميد شهركي , [ عليرضا رضواني, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي88-87

كاربردهاي جديد سيليكاسديم هيدروژن سولفات در سنتز مواد آلي

فهيمه خرمي , [ حميدرضا شاطريان, رضا حيدري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

كاربردهاي جديد سيليكا پركلريك اسيد در سنتز مواد آلي

ازيتا اميرزاده , [ حميدرضا شاطريان, عليرضا نوروزي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

مطالعه گياه Withina Coagulans ( گياه پنيرباد )

مريم خدائي , [ حميدرضا شاطريان, نسرين كاظمي پور, مسعود كيخوائي ]
نيمسال دوم سال تحصيلي87-86

بررسي تئوري كنفورمري باربيتوريك اسيد و مشتقات آن

محمدصادق صادقي گوغري , [ عليرضا نوروزي, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال اول سال تحصيلي86-85

كاربردهاي جديد آلومينا سولفوريك اسيد در سنتز مواد آلي

اصغر حسينيان , [ حميدرضا شاطريان, رضا حيدري ]
نيمسال اول سال تحصيلي86-85

كاربردهاي جديد فريك هيدروژن سولفات در سنتز مواد آلي

حسين ياراحمدي , [ حميدرضا شاطريان, ملك طاهر مقصودلو ]
نيمسال اول سال تحصيلي86-85

كاربردهاي جديد سيليكا سولفوريك اسيد در سنتز مواد آلي

مجيد قشنگ , [ حميدرضا شاطريان, رضا حيدري ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 85-84

محافظت گروههاي هيدروكسيل با استفاده از HMDS در حضور كاتاليستهاي جديد

راضيه دوست محمدي , [ حميدرضا شاطريان, رضا حيدري ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

الف ) كاربرد هاي جديد كاتاليستهاي اسيدي در سنتز مواد آلي ( ب) تهيه ايليدهاي پايدار جديد

فهيمه شهركي پور , [ حميدرضا شاطريان, ملك طاهر مقصودلو ]
نيمسال اول سال تحصيلي 85-84

مطالعه واكنش بين تري فنيل فسفيت و استرهاي استيلني در حضور پيرازول و انيدازول

سيدرضا ادهم دوست , [ ملك طاهر مقصودلو, حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83

تهيه مشتقات سيكلوبوتانون از آمينواسيدهاي حفاظت شده واكنش كيتين با انامين

عباس بنايي , [ حميدرضا شاطريان ]
نيمسال دوم سال تحصيلي 84-83


1390

كاتاليستهاي هتوژن و هموژن و كاربرد انه ئذ صنايع دارويي

حميدرضا شاطريان - دانشگاه سيستان و بلوچستان - 1390


از تاریخ 1391/07/01 تا تاریخ 1395/05/01


1 - فروه صابري لمراسكي, سميه استوار, رويا به آذين, عليرضا رضواني, علي ابراهيمي, حميدرضا شاطريان
Insight into 6-aminopenicillanic acid structure and study of the quantum mechanical calculations of the acid-base site on gamma-Fe2O3@SiO2 core-shell nanocomposites and as efficient catalysts in multicomponent reactions
(1399) NEW JOURNAL OF CHEMISTRY. 47 20688-20696 مشاهده مقاله
2 - هادي محمدي, حميدرضا شاطريان
Sulfonated magnetic nanocatalyst and application for synthesis of novel Spiro[acridine?9,5??thiazole]?1,4??dio ne derivatives
(1398) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 46 1109-1125 مشاهده مقاله
3 - هادي محمدي, حميدرضا شاطريان
Ferric (III) complex supported on superparamagnetic Fe3O4@SiO2 as a reusable Lewis acid catalyst: a new highly efcient protocol for the synthesis of acridinedione and spiroquinazolin?4(3H)?one derivatives
(1398) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 46 179-195 مشاهده مقاله
4 - زهرا عرب پور, حميدرضا شاطريان
Applying green and highly efficient approach for a facile synthesis of new thiazoloquinoline, thiazolopyridine, and thiazolonaphthyridine derivatives
(1398) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 16 1091-1103 مشاهده مقاله
5 - هادي محمدي, حميدرضا شاطريان
(3-Oxo-[1,2,4]triazolidin-1-yl)bis (butane-1-sulfonic acid) functionalized magnetic landa-Fe2O3 nanoparticles: A novel and heterogeneous nanocatalyst for one-pot and efficient four-component synthesis of novel spiro[indeno[1,2-b] quinoxaline derivatives
(1398) APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY. 33 1-12 مشاهده مقاله
6 - حميدرضا شاطريان, پريسا ملايي
Fe3O4@vitamin B1 as a sustainable superparamagnetic heterogeneous nanocatalyst promoting green synthesis of trisubstituted 1,3?thiazole derivatives
(1398) APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY. 33 e4964-1-e4964-13 مشاهده مقاله
7 - زينب خسروي, هادي محمدي, حميدرضا شاطريان
Fe3O4@SiO2@sulfated boric acid as superparamagnetic and recyclable nanocatalyst-assisted, one-pot, pseudo four-component synthesis of 5-amino-2-aryl-3H-chromeno[4,3,2?de][1,6]naphthyridine-4?carbonitrile derivatives
(1398) JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY. 66 1641-1648 مشاهده مقاله
8 - فاطمه ريگي, حميدرضا شاطريان
One-pot synthesis of 2-amino-4,8-dihydropyrano[3,2-b]pyranes and pyridopyrimidines under mild conditions
(1398) JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY. 66 434-437 مشاهده مقاله
9 - فروه صابري لمراسكي, Daily Rodriguez-Padron, اسماعيل دوست خواه, سميه استوار, Ana Franco, حميدرضا شاطر
Mechanochemically modified aluminosilicates for efficient oxidation of vanillyl alcohol
(1397) CATALYSIS COMMUNICATIONS. 118 65-69 مشاهده مقاله
10 - هادي محمدي, حميدرضا شاطريان
gamma-Fe2O3@SiO2-gamma-aminobutyric acid as a novel superparamagnetic nanocatalyst promoted green synthesis of chromeno[4,3,2-de][1,6]naphthyridine derivatives
(1397) MONATSHEFTE FUR CHEMIE. 150 327-337 مشاهده مقاله
11 - هادي محمدي, حميدرضا شاطريان
landa-Aminobutyric acid hydrochloride supported on superparamagnetic landa-Fe2O3@SiO2 as a novel heterogeneous nanocatalyst for the synthesis of 2-amino-5-alkylidene-thiazol-4-one derivatives
(1397) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 16 479-492 مشاهده مقاله
12 - عبداله مرشدي, حميدرضا شاطريان
Green approach to synthesis of new series of 6,8a-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine derivatives
(1397) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 16 493-500 مشاهده مقاله
13 - سميه استوار, Pepijn Prinsen, Alfonso Yepez, حميدرضا شاطريان, Rafael Luque
Catalytic Versatility of Novel Sulfonamide Functionalized Magnetic Composites
(1397) ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 6 4586-4593 مشاهده مقاله
14 - سميه استوار, Ana Franco, Alain R. Puente-Santiago, Maria Pinilla-de Dios, Daily Rodriguez-Padron, حم
Efficient Mechanochemical Bifunctional Nanocatalysts for the Conversion of Isoeugenol to Vanillin
(1397) Frontiers in Chemistry. 6 1-7 مشاهده مقاله
15 - هادي محمدي, حميدرضا شاطريان
Visible Light Irradiation: A Green-Pathway-Promoted Pseudo Four Component Synthesis of Chromeno[4,3,2- de ][1,6]naphthyridine Derivatives under Mild, and Catalyst-Free Conditions
(1397) ChemistrySelect. 3 11059-11064 مشاهده مقاله
16 - هادي محمدي, حميدرضا شاطريان
?-Fe2O3@SiO2@4-(sulfoamino)butanoic acid as a novel superparamagnetic nanocatalyst promoted green synthesis of 5-(aryl)-5H-spiro[diindeno[1,2-b:2?,1?-e]pyridine-11,3?-indoline]-2?,10,12-trione derivatives
(1397) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 44 7519-7538 مشاهده مقاله
17 - عبداله مرشدي, حميدرضا شاطريان
Green approach to synthesis of novel and broad-range diversity of 4-(aryl)-3-(phenylsulfonyl)-4H-benzo[h]chromen-2-amine derivatives
(1397) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 44 7219-7230 مشاهده مقاله
18 - فروه صابري لمراسكي, Daily Rodriguez-Padron, Araceli Garcia, حميدرضا شاطريان, Rafael Luque
Unprecedented Proline-Based Heterogeneous Organocatalyst for Selective Production of Vanillin
(1397) Catalysts. 8 1-11 مشاهده مقاله
19 - سجاد عباسي پور, حميدرضا شاطريان
Design and characterization of lisinopril-loaded superparamagnetic nanoparticles as a new contrast agent for in vitro in vivo MRI imaging diagnose the tumors and drug delivery system
(1395) JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE. 28 91-102
20 - فاطمه ريگي, حميدرضا شاطريان
Silica-Supported Ionic Liquids Prompted One-Pot Four-Component Synthesis of Pyrazolopyranopyrimidines 3-methyl-4-aryl-45-dihydro-1H-pyrano23-cpyrazol-6-ones and 16-diamino-2-oxo-1234-tetrahydropyridine-35-dicarbonitriles
(1395) POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS. 37 314-326
21 - سجاد عباسي پور, حميدرضا شاطريان, م‍ژگان افرادي, افشين يزداني اله ابادي
Carboxymethyl cellulose (CMC)-loaded Co-Cu doped manganese ferrite nanorods as a new dual-modal simultaneous contrast agent for magnetic resonance imaging and nanocarrier for drug delivery system
(1395) JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. 438 85-94
22 - سجاد عباسي پور, حميدرضا شاطريان
CAPTOPRIL-LOADED SUPERPARAMAGNETIC NANOPARTICLES AS A NEW DUAL-MODE CONTRAST AGENT FOR SIMULTANEOUS IN VITRO/IN VIVO MR IMAGING AND DRUG DELIVERY SYSTEM
(1395) PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL. 51 852-962
23 - فوزيه ملازهي, حميدرضا شاطريان
Design and characterization of Dendrimer of MNPs as a novel heterogeneous and reusable nanomagnetic organometallic catalyst for one-pot synthesis of hydroxyl naphthalene-14-dione derivatives under solvent-free conditions
(1395) APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY. 32 4183-4193
24 - حميدرضا شاطريان, کبري عزيزي, نفيسه فهيمي
Phosphoric acid supported on alumina: A useful and effective heterogeneous catalyst in the preparation of a-amidoalkyl-b-naphthols, a-carbamato-alkyl-b–naphthols, and 2-arylbenzothiazoles
(1395) Arabian Journal of Chemistry. 10 42-55
25 - Zahra Arabpoor, حميدرضا شاطريان
L-Leucine supported on superparamagnetic silicaencapsulated g-Fe2O3 nanoparticles: design, characterization, and application as a green catalyst for highly efficient synthesis of thiazoloquinolines
(1394) RSC Advances. 6 4459-4468
26 - فاطمه ريگي, حميدرضا شاطريان
Magnetic Nanoparticle Supported Ionic Liquid Assisted Green Synthesis of Pyrazolopyranopyrimidines and 1,6-diamino-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-3,5- dicarbonitriles
(1394) JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY. 63 557-561
27 - حميدرضا شاطريان
Effective preparation of hexahydroquinolines under ambient and solvent-free conditions
(1394) journal of molecular liquids. 204 15-20
28 - حميدرضا شاطريان
تهيه 1-thioamidoalkyl-2-naphthol derivatives
(1393) research on chemical intermediates. 40 2613-2620
29 - حميدرضا شاطريان
DBU Ac -catalyzed mild preparation of 6-amino-4-aryl-5-cyano-3-methyl-1 4-dihydropyrano 2 3-c pyrazole derivatives
(1393) research on chemical intermediates. 40 2721-2728
30 - حميدرضا شاطريان
New applications of cellulose-SO3H as a bio-supported and biodegradable catalyst for the one-pot synthesis of some three-component reactions
(1393) research on chemical intermediates. 40 2983-2999
31 - حميدرضا شاطريان
Efficient synthesis of 1-carbamatoalkyl-2-naphthols using Br nsted acidic ionic liquid as reusable catalyst
(1393) research on chemical intermediates. 40 3011-3019
32 - حميدرضا شاطريان
Mildly basic ionic liquid catalyzed pseudo four component synthesis of 7 10-diaryl-7H-benzo 7 8 chromeno 2 3-d pyrimidin-8-amine derivatives under solvent-free conditions
(1393) RSC Advances. 4 60543-60547
33 - حميدرضا شاطريان
Preparation of 1-(benzothiazolylamino)methyl
(1393) Scientia Iranica. 21 -
34 - حميدرضا شاطريان
New applications of phosphoric acid supported on alumina (H3PO4 Al2O3) as a reusable heterogeneous catalyst for preparation of 2 3-dihydroquinazoline-4(1H)-ones 2H-indazolo 2 1-b phthalazinetriones and benzo 4 5 imidazo 1 2-a pyrimidines
(1393) research on chemical intermediates. 40 1879-1898
35 - حميدرضا شاطريان
One-pot four-component synthesis of 2H-indazolo 2 1-b phthalazine-triones catalyzed by cellulose-SO3H as a reusable heterogeneous and efficient catalyst
(1393) research on chemical intermediates. 40 1989-1995
36 - حميدرضا شاطريان
Synthesis of 6-amino-4-aryl-3-methyl-1 4-dihydropyrano 2 3-c pyrazole-5-carbonitriles by heterogeneous reusable catalysts
(1393) research on chemical intermediates. 40 1997-2005
37 - حميدرضا شاطريان
Uncatalyzed synthesis of 3-amino-1 5-dihydro-2H-pyrrol-2-ones
(1393) research on chemical intermediates. 40 2059-2074
38 - حميدرضا شاطريان
Preparation of 7-amino-1 3-dioxo-1 2 3 5-tetrahydropyrazolo 1 2-a 1 2 4 triazole using magnetic Fe3O4 nanoparticles coated by (3-aminopropyl)-triethoxysilane as catalyst
(1393) research on chemical intermediates. 41 223-229
39 - حميدرضا شاطريان
Mild preparation of hydroxyl naphthalene-1 4-dione derivatives with nano copper(II) oxide as catalyst under ambient and solvent-free conditions
(1393) research on chemical intermediates. 41 291-297
40 - حميدرضا شاطريان
Br nsted acidic ionic liquids catalyzed one-pot synthesis of benzoxanthene leuco-dye derivatives
(1393) research on chemical intermediates. 41 409-417
41 - حميدرضا شاطريان
An efficient synthesis of quinazoline and xanthene derivatives using starch sulfate as a biodegradable solid acid catalyst
(1393) research on chemical intermediates. 41 721-738
42 - حميدرضا شاطريان
A Br nsted acidic ionic liquid (CH2)3SO3HMIM HSO4 as an efficient catalyst for synthesis of 1-(benzothiazolylamino)methyl-2-naphthols
(1393) research on chemical intermediates. 41 793-801
43 - حميدرضا شاطريان
Mild and efficient silylation of alcohols under ambient and solvent-free conditions with phosphorus pentoxide supported on alumina (P2O5/Al2O3) as catalyst
(1393) research on chemical intermediates. 41 947-954
44 - حميدرضا شاطريان
Mild preparation of 2-amino-3-cyano-4-aryl-4H-benzo h chromenes and 2-amino-3-cyano-1-aryl-1H-benzo f chromenes under solvent-free conditions catalyzed by recyclable basic ionic liquids
(1393) research on chemical intermediates. 41 1301-1313
45 - حميدرضا شاطريان, مرضيه صدقي پور, ابراهيم ملاشاهي
[DBU][Ac]-catalyzed mild preparation of 6-amino4-aryl-5-cyano-3-methyl-1,4-dihydropyrano [2,3-c]pyrazole derivatives
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 40 2721-2728 مشاهده مقاله
46 - Mahdi Ghorbani, حميدرضا شاطريان, سهيلا نورا, فرشته خمر, كاظم بهبودي, بهاره رييسي, محسن افتاده
Effective preparation of hexahydroquinolines under ambient andsolvent-free conditions
(1393) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. 204 15-20
47 - حميدرضا شاطريان, کبري عزيزي, نفيسه فهيمي
Phosphoric acid supported on alumina: A usefuand effective heterogeneous catalyst in the preparation ofa-amidoalkyl-b-naphthols, a-carbamato-alkyl-b–naphthols,and 2-arylbenzothiazolesl
(1393) Arabian Journal of Chemistry. 8 749-765
48 - حميدرضا شاطريان, مجيد محمدنيا
Mild preparation of 2-amino-3-cyano-4-aryl-4Hbenzo[1Hbenzo[catalyzed by recyclable basic ionic liquids
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 1301-1313
49 - حميدرضا شاطريان, آسيه بيابانگرد
Vitamin B1 supported on alumina as an efficient heterogeneous catalyst for synthesis of tetrahydro2,6dioxopyrimidin4yl)2,3 dihydrophthalazine1,4dione derivatives
(1393) Journal of the Iranian Chemical Society. 1529-1534
50 - حميدرضا شاطريان, فهيمه خرمي
Preparation of 2-amino-3-cyano-4-aryl-5,10-dioxo-5,10- dihydro-4H-benzo[g]chromene and hydroxyl naphthalene-1,4-dione derivatives
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 3171-3191
51 - حميدرضا شاطريان, فرزانه مرادي
Preparation of 7-amino-1,3-dioxo-1,2,3,5- tetrahydropyrazolo [1,2-a][1,2,4]triazole using magnetic Fe3O4 nanoparticles coated by (3-aminopropyl)-triethoxysilane as catalyst
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 41 223-229
52 - حميدرضا شاطريان, فرزانه مرادي
Mild preparation of hydroxyl naphthalene-1,4-dione derivatives with nano copper(II) oxide as catalyst under ambient and solvent-free conditions
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 41 291-297
53 - حميدرضا شاطريان, کبري عزيزي
Brnsted acidic ionic liquids catalyzed one-pot synthesis of benzoxanthene leuco-dye derivatives
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 41 409-417
54 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان
A Brnsted acidic ionic liquid, [(CH2)3SO3HMIM][HSO4], as an efficient catalyst for synthesis of 1-(benzothiazolylamino)methyl-2- naphthols
(1393) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 41 793-801
55 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterian Majid Mohammadnia
(1392) research on chemical intermediates. 371-383
56 - حميدرضا شاطريان
Fahime Khorami Hamid Reza Shaterian
(1392) CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS. 242-246
57 - حميدرضا شاطريان, فهيمه خرمي
Silicabonded propylpiperazineNsulfamic acid as recyclable solidacid catalyst for preparation of 2amino3cyano4aryl5,10dioxo5,10dihydro4Hbenzo[g]chromenes and hydroxysubstitutenaphthalene1,4dione derivativesd
(1392) CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS. -
58 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان
liquid under solvent-free conditions-2-naphthols using multi-SO3H functionalized ionicPreparation of 1-(benzothiazolylamino)methyl
(1392) Scientia Iranica. 21 721-727
59 - حميدرضا شاطريان, مونس هنرمند, عليرضا اويسي
Multicomponent synthesis of 3,5-diaryl-2,6-dicyanoanilines under thermal solvent-free conditions
(1392) MONATSHEFTE FUR CHEMIE. 141 557-560
60 - حميدرضا شاطريان, کبري عزيزي
Mild, four-component synthesis of 6-amino-4-aryl-3-methyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitriles catalyzed by titanium dioxidenano-sized particles
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. -
61 - حميدرضا شاطريان, فاطمه ريگي
New applications of cellulose-SO3H as a bio-supported and biodegradable catalyst for the one-pot synthesis of three-component reactions
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 2983-2999
62 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان
Efficient synthesis of 1-carbamatoalkyl-2-naphthols using Brnsted acidic ionic liquid
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 3011-3019
63 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان
Preparation of 1-(benzothiazolylamino)methyl -2-naphthols using multi-SO3H functionalized ionic liquid under solvent-free conditions
(1392) Scientia Iranica. 727-734
64 - حميدرضا شاطريان, فاطمه ريگي
One-pot, four-component synthesis of 2H-indazolo [2,1-b]phthalazine-triones catalyzed by cellulose-SO3H as a reusable heterogeneous and efficient catalyst
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 1989-1995
65 - حميدرضا شاطريان, mernoosh kangani
Synthesis of 6-amino-4-aryl-3-methyl-1,4- dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitriles by heterogeneous reusable catalysts
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 1997-2005
66 - حميدرضا شاطريان, محمد رنجبر
Uncatalyzed synthesis of 3-amino-1,5- dihydro-2H-pyrrol-2-ones
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 2059-2074
67 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان
Efficient synthesis of 1-carbamatoalkyl-2-naphthols using Brnsted acidic ionic liquid as reusable catalyst
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 3011-3019
68 - حميدرضا شاطريان, مرضيه صدقي پور, ابراهيم ملاشاهي
Brnsted acidic ionic liquids catalyzed the preparation of 13-aryl-5H-dibenzo[b,i]xanthene-5,7,12,14 (13H)-tetraones and 3,4-dihydro-1H-benzo[b] xanthene-1,6,11(2H,12H)-triones
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 1345-1355
69 - حميدرضا شاطريان, کبري عزيزي, نفيسه فهيمي
Phosphoric acid supported on alumina (H3PO4/Al2O3) as an efficient and reusable catalyst for the one-pot synthesis of benzoxanthene pigments
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 1403-1414
70 - حميدرضا شاطريان, مرتضي آقاخاني زاده
Brnsted acidic ionic liquids catalyze the preparation of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivatives
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 1655-1668
71 - حميدرضا شاطريان, نفيسه فهيمي, کبري عزيزي
New applications of phosphoric acid supported on alumina (H3PO4–Al2O3) as a reusable heterogeneous catalyst for preparation of 2,3-dihydroquinazoline- 4(1H)-ones, 2H-indazolo[2,1-b]phthalazinetriones, and benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyrimidines
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 1879-1898
72 - حميدرضا شاطريان, سهيلا نورا
Mild basic ionic liquid catalyzed pseudo fourcomponent synthesis of 7,10-diaryl-7Hbenzo[7,8]chromeno[2,3-d]pyrimidin-8-amine derivatives under solvent-free conditions
(1392) RSC Advances. 4 543-547
73 - حميدرضا شاطريان, مجيد محمدنيا
Mild preparation of 1H-pyrazolo[1,2-b]phthalazine5,10-dione derivatives with magnetic Fe nanoparticles coated by (3-aminopropyl)triethoxysilane as catalyst under ambient and solvent-free conditions 3 O 4
(1392) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 371-383
74 - حميدرضا شاطريان
H.R. Shaterian* and M. Mohammadnia
(1392) AAPS JOURNAL. -
75 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterian Kobra Azizi
(1392) aaps pharmsci. -
76 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterian Javad Farbodeh and Majid Mohammadnia
(1392) AAPS PHARMSCITECH. -
77 - حميدرضا شاطريان
H.R. Shaterian M. Kangani
(1392) aatcc review. -
78 - حميدرضا شاطريان
HAMID REZA SHATERIAN* EBRAHIM MOllASHAHI AND ASIYEH BIABANGARD
(1392) abdominal imaging. -
79 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterian Kobra Azizi
(1392) abhandlungen aus dem mathematischen seminar der universitat hamburg. -
80 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterian* Morteza Aghakhanizadeh
(1392) academic emergency medicine. -
81 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterian * Farzaneh Moradi Majid Mohammadnia
(1392) academic medicine. -
82 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterian Morteza Aghakhanizadeh
(1392) academic radiology. -
83 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterianو Morteza Aghakhanizadeh
(1392) accounts of chemical research. -
84 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterian Majid Mohammadnia
(1392) accreditation and quality assurance. -
85 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterian M. Mohammadnia
(1392) aci materials journal. -
86 - حميدرضا شاطريان
Hamid Reza Shaterian * M. Aghakhanizadeh
(1392) aci materials journal. -
87 - حميدرضا شاطريان
ثغقغثغ
(1392) accreditation and quality assurance. -
88 - حميدرضا شاطريان
Mild four-component synthesis of 6-amino-4-aryl-3-methyl-1 4-dihydropyrano 2 3-c pyrazole-5-carbonitriles catalyzed by titanium dioxide nano-sized particles
(1392) acta biochimica polonica. 40 661-667
89 - حميدرضا شاطريان
Br nsted acidic ionic liquids catalyzed the preparation of 13-aryl-5H- dibenzo b i xanthene-5 7 12 14(13H)-tetraones and 3 4-dihydro-1H-benzo b xanthene-1 6 11(2H 12H)-triones
(1392) research on chemical intermediates. 40 1345-1355
90 - حميدرضا شاطريان
Phosphoric acid supported on alumina (H3PO4/Al2O3)as an efficient and reusable catalyst for the one-pot synthesis of benzoxanthene pigments
(1392) research on chemical intermediates. 40 1403-1414
91 - حميدرضا شاطريان
Br nsted acidic ionic liquids catalyze the preparation of 2 3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivatives
(1392) research on chemical intermediates. 40 1655-1668
92 - حميدرضا شاطريان
Ultrasound irradiation for the green synthesis of chromenes using l -arginine-functionalized magnetic nanoparticles as a recyclable organocatalyst
(1392) RSC Advances. 4 42220-42225
93 - حميدرضا شاطريان
استفاده از مايعات يوني درواكنش BIGINELLI
(1391) advances in neurology. 1064-1070
94 - حميدرضا شاطريان
استفاده از TiO2 HClO4 در تهيه 1-amidoalkyl- 2-naphthol 1-carbamato-alkyl-2-naphthol 1-( -aminoalkyl)- 2-naphthol and 12-aryl-8 9 10 12- tetrahydrobenzo a -xanthen-11-one
(1391) research on chemical intermediates. 4221-4237
95 - حميدرضا شاطريان, majid mohamadnia
derivatives under ambient and solvent-free conditionsEffective preparation of 2-amino-3-cyano-4-aryl-5,10-dioxo-510-dihydro-4H-benzo [g]chromene and hydroxyl naphthalene-1,4-dione ,
(1391) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -
96 - حميدرضا شاطريان, kobra azizi
Acidic ionic liquids catalyzed one-pot, pseudo five-component, and diastereoselectivsynthesis of highly functionalized piperidine derivatives
(1391) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -
97 - حميدرضا شاطريان, محمد محمدنيا
functionalized benzo[a]pyrano[2,3-c]phenazine derivativesMild basic ionic liquid catalyzed four component synthesis of
(1391) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -
98 - حميدرضا شاطريان, كبري عزيزي
Mild basic ionic liquids as catalyst for the multi-component synthesisof 7-amino-1, 3-dioxo-1,2,3,5-8(2H,5H,9H)-trione derivatives tetrahydropyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazole and6,6-dimethyl-2-phenyl-9-aryl-6,7-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,2-a]indazole-1,3,
(1391) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -
99 - حميدرضا شاطريان, م كنگاني
Mild Brnsted basic ionic liquids catalyzed three componentsynthesis of pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-1,3-dione and 2-amino-3cyano-5,10-dioxo-4-phenyl-5,10-dihydro-4H-benzo[g]chromederivativesne-
(1391) Scientia Iranica. -
100 - حميدرضا شاطريان, م کنگاني
cyano-5,10-dioxo-4-phenyl-5,10-dihydro-4H-benzo[g]chromene Mild Brnsted basic ionic liquids catalyzed three componentsynthesis of pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-1,3-dione and 2-amino-3-
(1391) Scientia Iranica. -
101 - حميدرضا شاطريان, مرتضي آقاخاني زاده
Ionicliquidcatalyzedgreensynthesisofcoumarinderivativeundersolventfreeconditionss
(1391) CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS. 34 1690-1696
102 - حميدرضا شاطريان, مرتضي آقاخاني زاده
Mild preparation of chromeno[2,3-d]pyrimidines catalyzed by Brnsted acidic ionic liquidsunder solvent-free and ambient conditions
(1391) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 39 3885-3877
103 - حميدرضا شاطريان, مجيد محمدنيا
Nanocrystalline TiO2–HClO4 catalyzed threecomponent 2-naphthol, 1-carbamato-alkyl-2-naphthol, 1-(aaminoalkyl2-naphthol, and 12-aryl-8,9,10,12-tetrahydrobenzo[a]-xanthen-11-one
(1391) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 39 4237-4221
104 - حميدرضا شاطريان, مرتضي آقاخاني زاده
Aminopropyl coated on magnetic Fe 3 O and SBA-15 nanoparticles catalyzed mild preparation of chromeno[2,3-d]pyrimidines under ambient and solvent-free conditions 4
(1391) Catalysis Science and Technology. 425-428
105 - حميدرضا شاطريان, مجيد محمدنيا
Mild basic ionic liquid catalyzed four component synthesis of functionalized benzo[a]pyrano[2,3-c]phenazine derivatives
(1391) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. 162-166
106 - حميدرضا شاطريان, مرتضي آقاخاني زاده
BRNSTED REUSABLE ACIDIC IONIC LIQUIDS CATALYZED BIGINELLI REACTION UNDER SOLVENT-FREE CONDITIONS
(1391) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 1064-1070
107 - حميدرضا شاطريان, مجيد محمدنيا
Nanocrystalline TiO2–HClO4 catalyzed threecomponent preparation of derivatives of 1-amidoalkyl- 2-naphthol, 1-carbamato-alkyl-2-naphthol, 1-(aaminoalkyl)- 2-naphthol, and 12-aryl-8,9,10,12- tetrahydrobenzo[a]-xanthen-11-one
(1391) RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES. 4221-4237
108 - حميدرضا شاطريان, جواد فربوده, مجيد محمدنيا
Nano-TiO2: An Eco-Friendly and Clean Reusable Heterogeneous Catalyst for Preparation of -Aminophosphonates Under Ambient and Solvent-Free Conditions
(1391) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 850-854
109 - حميدرضا شاطريان, مجيد محمدنيا
Acidic Brnsted Ionic Liquids Catalyzed the Preparation of 1-((Benzo[d]thiazol-2-ylamino)(aryl)-methyl)naphthalen-2-ol Derivatives 1-[(1,3-Benzothiazol-2-ylamino)(aryl)methyl]- 2-naphthol
(1391) SOUTH AFRICAN JOURNAL OF CHEMISTRY-SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR CHEMIE. 60-63
110 - حميدرضا شاطريان, ابراهيم ملاشاهي, اسيه بيابانگرد
ZnO-Nanoparticles: Efficient and Reusable Heterogeneous Catalyst for One-Pot, Four-Component Synthesis of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones
(1391) JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN. 35 329-332
111 - حميدرضا شاطريان
A Simple Green Approach to the Synthesis of 2-Amino-5-oxo-4 5-dihydropyrano 3 2-c chromene-3-carbonitrile Derivatives Catalyzed by 3-Hydroxypropanaminium Acetate (HPAA) as a New Ionic Liquid
(1390) JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY. -
112 - حميدرضا شاطريان
Synthesis of Highly Substituted Imidazoles Using Bronsted Acidic Ionic Liquid Triphenyl(propyl-3-sulphonyl)phosphonium Toluenesulfonate as Reusable Catalyst
(1390) JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY. 8 -
113 - حميدرضا شاطريان
Selective Synthesis of 2-Aryl-1-benzylated-1H-benzimidazoes
(1390) chinese journal of chemistry. -
114 - حميدرضا شاطريان
Efficient Multi-component Synthesis of Highly Substituted Imidazoles Utilizing P2O5/SiO2 as a Reusable Catalyst
(1390) chinese journal of chemistry. -
115 - حميدرضا شاطريان
Eco-friendly and Efficient Synthesis of 2 3-Dihydroquinazolin-4(1H)-ones
(1390) chinese journal of chemistry. -
116 - حميدرضا شاطريان
A Convenient Method for the Preparation of 1 5-Diarly-3-(arylamino)-1H-pyrrol-2(5H)-ones
(1390) chinese journal of chemistry. -
117 - حميدرضا شاطريان
An environmental friendly approach for the synthesis of highly substituted imidazoles using Br nsted acidic ionic liquid N-methyl-2-pyrrolidonium hydrogen sulfate as reusable catalyst
(1390) journal of molecular liquids. -
118 - حميدرضا شاطريان
Domino Knoevenagel condensation Michael addition and cyclization using ionic liquid 2-hydroxyethylammonium formate as a recoverable catalyst
(1390) journal of molecular liquids. -
119 - حميدرضا شاطريان
Synthesis of benzoxanthene derivatives using Br nsted acidic ionic liquids (BAILS) 2-pyrrolidonium hydrogen sulfate and (4-sulfobutyl) tris(4-sulfophenyl) phosphonium hydrogen sulfate
(1390) journal of molecular liquids. -
120 - حميدرضا شاطريان
Starch sulfate as an efficient and biodegradable polymer catalyst for one-pot four-component reaction of 2H-indazolo 2 1-b phthalazine-triones
(1390) starch-starke. -
121 - حميدرضا شاطريان
Trimethylsilyl Protection of Alcohols over Phosphorus Pentoxide Supported on Silica Gel
(1390) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
122 - حميدرضا شاطريان
Silica-supported phosphorus pentoxide a reusable catalyst for S S-acetalization of carbonyl groups under ambient conditions
(1390) Journal of Sulfur Chemistry. 32 -
123 - حميدرضا شاطريان, Majid Mohammadnia, Farzaneh Moradi
Acidic ionic liquids catalyzed three-component synthesis of 12-aryl-12H-indeno[1,2-b]naphtho[3,pyran-12(13H)-one derivatives2-e]pyran-5,11,13-trione and 13-aryl-indeno[1,2-b]naphtha[1,2-e]
(1390) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -
124 - حميدرضا شاطريان, محمد محمدنيا
Mild basic ionic liquids catalyzed new four-component synthesis of1H-pyrazolo[1,2-b]phthalazine-5,10-diones
(1390) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -
125 - حميدرضا شاطريان, فرزانه مرادي, مجيد محمدنيا
Nano copper(II) oxide catalyzed four-component synthesis offunctionalized benzo[a]pyrano[2,3-c]phenazine derivatives
(1390) COMPTES RENDUS CHIMIE. -
126 - حميدرضا شاطريان, فاطمه ريگي
Acetalization of Carbonyl Compounds as PentaerythritolAcetalization of Carbonyl Compounds as PentaerythritolAcetalization of Carbonyl Compounds as Pentaerythritol
(1390) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. 30 695-698
127 - حميدرضا شاطريان, مجيد قشنگ, منيژه اسدي, نسرين تاجبخش ريکي
Al(HSO4)3: an efficient and heterogeneous reusable catalystfor the synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols under thermal solvent-free conditions
(1390) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 1-5
128 - حميدرضا شاطريان, فاطمه ريگي
Acetalization of Carbonyl Compounds as Pentaerythritol Diacetals and Diketals in the Presence of Cellulose Sulfuric Acid as an Efficient, Biodegradable and Reusable Catalyst
(1390) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. 695-698
129 - حسين ياراحمدي, حميدرضا شاطريان
Basic magnetic nanoparticles as efficient catalysts for the preparation of naphthopyrane derivatives
(1390) JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH. 36 49-51
130 - حميدرضا شاطريان, مرتضي آقاخاني زاده
Four-component synthesis of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine1,6,11(13H)-trione derivatives
(1390) COMPTES RENDUS CHIMIE. 15 1060-1064
131 - اصغر حسينيان, حميدرضا شاطريان
NaHSO 4 .H O CATALYZED MULTICOMPONENT SYNTHESIS OF 1-(BENZOTHIAZOLYLAMINO) METHYL-2-NAPHTHOLS UNDER SOLVENT-FREE CONDITIONS 2
(1390) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. -
132 - حسين ياراحمدي, حميدرضا شاطريان
Sulfamic acid functionalised magnetic nanoparticles: an efficient solid acid for the multicomponent condensations
(1390) JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH. 52-55
133 - حميدرضا شاطريان
Magnesium Hydrogensulfate Mg(HSO4)2 as an Efficient Catalyst for the Preparation of Silyl Ethers Dibenzo a j Xanthenes and Octahydroxanthene Derivatives
(1389) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
134 - حميدرضا شاطريان
Synthesis of 2 3-Dihydroquinazoline-4(1H)-Ones
(1389) synthetic communications. -
135 - حميدرضا شاطريان
Multicomponent synthesis of 3 5-diaryl-2 6-dicyanoanilines under thermal solvent-free conditions
(1389) monatshefte fur chemie. -
136 - حميدرضا شاطريان, Mohammad Ranjbar
imidazoles using Brnsted acidic ionic liquid, N-methyl-2-pyrrolidonium hydrogenAn environmental friendly approach for the synthesis of highly substitutedsulfate, as reusable catalyst
(1389) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -
137 - حميدرضا شاطريان, نفيسه فهيمي, کبري عزيزي
TRIMETHYLSILYL PROTECTION OF ALCOHOLS OVERPHOSPHORUS PENTOXIDE SUPPORTED ON SILICA GEL
(1389) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. -
138 - حميدرضا شاطريان, محمد رنجبر, کبري عزيزي
Efficient Multi-component Synthesis of Highly Substituted Imidazoles Utilizing P 2 O 5 /SiO 2 as a Reusable Catalyst
(1389) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. 1635-1645
139 - مجيد قشنگ, حميدرضا شاطريان
A Convenient Method for the Preparation of 1,5-Diaryl-3-(arylamino)-1H-pyrrol-2(5H)-ones
(1389) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. 1851-1855
140 - حميدرضا شاطريان, عليرضا اويسي
A Simple Green Approach to the Synthesis of 2-Amino-5-oxo-4,5-dihydropyrano[3,2c]chromene-3-carbonitrile Derivatives Catalyzed by 3-Hydroxypropanaminium Acetate (HPAA) as a New Ionic Liquid
(1389) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 545-552
141 - حميدرضا شاطريان, نفيسه فهيمي, کبري عزيزي
Selective Synthesis of 2-Aryl-1-benzylated-1H-benzimidazoles
(1389) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. 2389-2393
142 - حميدرضا شاطريان, کبري عزيزي, نفيسه فهيمي
Silica-supported phosphorus pentoxide: a reusable catalyst for S,S-acetalization of carbonyl groups under ambient conditions
(1389) Journal of Sulfur Chemistry. 85-91
143 - حميدرضا شاطريان, فاطمه ريگي
Starch sulfate as an efcient and biodegradable polymer catalyst for one-pot, four-component reaction of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones
(1389) STARCH-STARKE. 340-346
144 - حميدرضا شاطريان, مجمد رنجبر, کبري عزيزي
Synthesis of benzoxanthene derivatives using Brnsted acidic ionic liquids (BAILs), 2-pyrrolidonium hydrogen sulfate and (4-sulfobutyl)tris(4-sulfophenyl) phosphonium hydrogen sulfate
(1389) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. 95-99
145 - حميدرضا شاطريان, مونس هنرمند
TASK-SPECIFIC IONIC LIQUID AS THE RECYCLABLE CATALYST FOR THE RAPID AND GREEN SYNTHESIS OF DIHYDROPYRANO[3,2-c]CHROMENE DERIVATIVES
(1389) SYNTHETIC COMMUNICATIONS. 3573-3581
146 - حميدرضا شاطريان, محمد رنجبر, مبري عزيزي
Synthesis of Highly Substituted Imidazoles Using Brnsted Acidic Ionic Liquid, Triphenyl(propyl-3-sulphonyl)phosphonium Toluenesulfonate, as Reusable Catalyst
(1389) Journal of the Iranian Chemical Society JICS. 1120-1134
147 - حميدرضا شاطريان, م آرمان, فاطمه ريگي
Domino Knoevenagel condensation, Michael addition, and cyclization using ionic liquid, 2-hydroxyethylammonium formate, as a recoverable catalyst
(1389) JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. 145-150
148 - حميدرضا شاطريان, عليرضا اويسي
PPA-SiO2 as a Heterogeneous Catalyst for Efficient Synthesis of 2-Substituted-1 2 3 4-tetrahydro-4-quinazolinones under Solvent-free Conditions
(1388) chinese journal of chemistry. 27 -
149 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Synthesis of New and Novel N-Protected 1-Aminoalkyl-2-naphthol Derivatives
(1388) synthetic communications. 29 -
150 - حميدرضا شاطريان
Zinc Hydrogensulfate as an Efficient Catalyst for Preparation of -Amino Carbonyl Compounds
(1388) chinese journal of chemistry. -
151 - حميدرضا شاطريان, فهيمه خرمي
Preparation and Application of Perchloric Acid Supported on Alumina (Al2O3-HClO4) to the Synthesis of a-(a-Amidobenzyl)B-naphthols
(1388) chinese journal of chemistry. -
152 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
PPA-SiO2 Catalyzed Multi-component Synthesis of N- -( -Hydroxy- -naphthyl)(benzyl) O-Alkyl Carbamate Derivatives
(1388) chinese journal of chemistry. -
153 - حميدرضا شاطريان, مونس هنرمند
Uncatalyzed One-pot Synthesis of 3 3 -(Benzylene)- bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one) Derivatives under Thermal Solvent-free Conditions
(1388) chinese journal of chemistry. -
154 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Al(HSO4)3 and Al2O3-SO3H as Efficient Catalysts for Modified Preparation of 3 4-Dihydropyrimidin-2 (1H)-ones/thiones
(1388) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
155 - حميدرضا شاطريان
MAGNESIUM HYDROGENSULFATE Mg(HSO4)2 AS AN EFFICIENT CATALYST FOR THE PREPARATION OF SILYL ETHERS DIBENZO a j XANTHENES AND OCTAHYDROXANTHENE DERIVATIVES
(1388) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
156 - حميدرضا شاطريان
A Facile and Efficient Trimethylsilylation of Hydroxyl Groups Using Silica- Supported Zinc Chloride and Alumina-Supported Sodium Hydrogensulfate as Recyclable Heterogeneous Catalyst
(1388) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
157 - حميدرضا شاطريان
Ferric Hydrogen Sulfate as an Efficient Heterogeneous Catalyst for Environmentally Friendly Greener Synthesis of 1 8-Dioxo-Octahydroxanthenes
(1388) turkish journal of chemistry. -
158 - حميدرضا شاطريان
One-pot synthesis of amidoalkyl naphthols using NaHSO4.SiO2 as an efficient and recyclable heterogeneous catalyst
(1388) turkish journal of chemistry. -
159 - حميدرضا شاطريان, فهيمه خرمي, آزيتا اميرزاده
Preparation of heterocyclic containing phthalazine skeletons 2Hindazolo 2 1-b phthalazine-1 6 11(13H)-triones
(1388) Journal of the Iranian Chemical Research. -
160 - حميدرضا شاطريان, عليرضا اويسي, مونس هنرمند
SYNTHESIS OF 2,3-DIHYDROQUINAZOLINE-4(1H)-ONES
(1388) SYNTHETIC COMMUNICATIONS. -
161 - حميدرضا شاطريان, راضيه دوست محمدي, فهيمه خرمي, مجيد قشنگ
MAGNESIUM HYDROGENSULFATE [Mg(HSO ]ASAN EFFICIENT CATALYST FOR THE PREPARATION OF SILYL ETHERS, DIBENZO[a,j]XANTHENES, AND OCTAHYDROXANTHENE DERIVATIVES
(1388) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 171-180
162 - حميدرضا شاطريان, حسين ياراحمدي
A modified reaction for the preparation of amidoalkyl naphthols (ISI)
(1387) tetrahedron letters. 49 -
163 - حميدرضا شاطريان, مجيد قشنگ, اصغر حسينيان
Silica-Supported Ferric Chloride (Silica-FeCl3) A Reusable Easily Controllable Catalyst for the Protection of Hydroxyl Groups under Mild and Ambient Conditions
(1387) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
164 - حميدرضا شاطريان, مجيد قشنگ, اسدالله حسن خاني
One-pot synthesis of aryl 14H-dibenzo a j xanthene leuco-dye derivatives
(1387) dyes and pigments. 76 -
165 - حميدرضا شاطريان, فهيمه خرمي, ازيتا اميرزاده, مجيد قشنگ
Alumina Perchloric Acid (Al2O3-HClO4) as an Efficient Heterogeneous Catalyst for Modified Preparation of Trimethylsilyl Ethers
(1387) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. 183 -
166 - حميدرضا شاطريان, حسين ياراحمدي
Sodium hydrogen sulfate as effective and reusable heterogeneous catalyst for the one-pot preparation of amidoalkyl naphthols
(1387) ARKIVOC. ii -
167 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Silica-Supported Perchloric Acid (HClO4-SiO2) An Efficient Catalyst for the Preparation of b-Amido Carbonyl Compounds Using Multicomponent Reactions
(1387) synthetic communications. 38 -
168 - حميدرضا شاطريان, حسين ياراحمدي
Sodium hudrogen sulfate as effective and reusable heterogeneous catalyst for the one-pot preparation of amidoalkyl naphthols
(1387) ARKIVOC. -
169 - حميدرضا شاطريان, حسين ياراحمدي, مجيد قشنگ
Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2) an efficient and recyclable heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of amidoalkyl naphthols
(1387) tetrahedron. 64 -
170 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Chemoselective Dithioacetalization and Oxathioacetalization of Carbonyl Compounds Using Alumina Sulfuric Acid as Catalyst
(1387) synthetic communications. 38 -
171 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Reaction in Dry Media Silica Gel Supported Ferric Chloride Catalyzed Synthesis of 1 8-Dioxo-octahydroxanthene Derivatives
(1387) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
172 - حميدرضا شاطريان, مجيد قشنگ, راضيه دوست محمدي, ماشالله رحماني
A Mild Simple Efficient and Selective Protection of Hydroxyl Groups Using Silica-Supported Sodium Hydrogen Sulfate as a Heterogeneous Catalyst
(1387) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
173 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Environmentally Friendly Preparation of 3 4-Dihydropyrimidin-2(1H)-thiones Catalyzed by Al(H2PO4)3
(1387) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. 184 -
174 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
An Efficient Synthesis of Multi-Substituted 3 4-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones Under Solvent-Free Microwave Irradiation Using Alumina Sulfuric Acid
(1387) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. 184 -
175 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Reusable silica supported poly phosphoric acid catalyzed three-component synthesis of 2H-indazolo 2 1-b phetalazine-trione derivatives
(1387) ARKIVOC. ii -
176 - حميدرضا شاطريان, حميدرضا احمديان, مجيد قشنگ, راضيه دوست محمدي, حسين ياراحمدي
Ferric Hydrogensulfate as Effective and Recyclable Catalyst for Mild Dithiocetalization of Aldehydes and Ketones
(1387) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
177 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
A three-component novel synthesis of 1-carbamato-alkyl-2-naphthol derivatives
(1387) tetrahedron letters. -
178 - حميدرضا شاطريان, مجيد قشنگ, مصطفي فيضي
Silica sulfuric acid as an efficient catalyst for the preparation of 2H-indazolo 2 1-b phthalazine-triones
(1387) applied catalysis a-general. -
179 - حميدرضا شاطريان, آزيتا اميرزاده, فهيمه خرمي, مجيد قشنگ
Environmentally Friendly Preparation of Amidoalkyl Naphthols
(1387) synthetic communications. -
180 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
PPA-SiO2 Catalyzed MultiComponent Synthesis of Amidoalkyl Naphthols
(1387) synthetic communications. -
181 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
PPA-SiO2 Catalyzed Multi-component Synthesis ofN-[-(-Hydroxy--naphthyl)(benzyl)] O-Alkyl CarbamateDerivatives
(1387) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. -
182 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Ferric Hydrogen Sulfate as an Efficient HeterogeneousCatalyst for Environmentally Friendly GreenSynthesis of 1,8-Dioxo-Octahydroxantheneser
(1387) TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY. 233-240
183 - حميدرضا شاطريان, حسين ياراحمدي, مجيد قشنگ
One-pot synthesis of amidoalkyl naphthols usingNaHSO4.SiO2 as an efficient and recyclableheterogeneous catalyst
(1387) TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY. 33 457-449
184 - حميدرضا شاطريان, فهيمه خرمي, راضيه دوست محمدي, آزيتا اميرزاده, مجيد قشنگ
A Facile and Efcient Trimethylsilylation of Hydroxyl Groups Using Silica-Supported Zinc Chloride and Alumina-Supported Sodium Hydrogensulfate as Recyclable Heterogeneous Catalysts
(1387) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 2227-2237
185 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ, فهيمه خرمي, ندا کريم پور
Al(HSO 4 ) 3 and Al 2 O 3 -SO H as Efcient Catalysts for Modied Preparation of 3,4-Dihydropyrimidin-2 (1 H)-ones/thiones
(1387) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 2333-2338
186 - حميدرضا شاطريان, فهيمه خرمي, آزيتا اميرزاده, مجيد قشنگ
Preparation and Application of Perchloric Acid Supported on Alumina (Al2O3-HClO4) to the Synthesis of -(-Amidobenzyl)--naphthols
(1387) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. 815-820
187 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Reusable silica supported poly phosphoric acid catalyzed threecomponent synthesis of 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-trione derivatives
(1387) ARKIVOC. 59-67
188 - حميدرضا شاطريان, مونس هنرمند
Uncatalyzed, One-pot Synthesis of 3,3'-(Benzylene)- bis(4-hydroxy-2H-chromen-2-one) Derivatives under Thermal Solvent-free Conditions
(1387) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. -
189 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
An Efcient Synthesis of Multi-Substituted 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones Under Solvent-Free Microwave Irradiation Using Alumina Sulfuric Acid
(1387) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 197-205
190 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Environmentally Friendly Preparation of 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-thiones Catalyzed by Al(H2PO4)3
(1387) PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 126-134
191 - حميدرضا شاطريان, عليزضا اويسي
PPA-SiO as a Heterogeneous Catalyst for Efficient Synthesis of 2-Substituted-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinazolinones under 2 Solvent-free Conditions
(1387) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. 2418-2422
192 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان
Zinc Hydrogensulfate as an Efficient Catalyst for Preparation of -Amido Carbonyl Compounds
(1387) CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY. 1947-1952
193 - حميدرضا شاطريان, حسين ياراحمدي, مجيد قشنگ
An efficient simple and expedition synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphthols as drug like molecules for biological screening (ISI)
(1386) BIOORGANIC and MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS. -
194 - حميدرضا شاطريان, حسين ياراحمدي, مجيد قشنگ
Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2) an efficient and recyclabe heterogeneous catalyst for the one-pot synthesis of amidoalkyl naphthols (ISI)
(1386) tetrahedron. -
195 - حميدرضا شاطريان, مجيد قشنگ
A Highly Efficient Method for the Silylation of Alcohols Phenols and Naphthols Using HMDS in the Presence of Zinc Oxide (ZnO) as Economical Heterogeneous Catalyst (ISI)
(1386) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
196 - حميدرضا شاطريان, راضيه دوست محمدي, مجيد قشنگ
Sodium Hydrogen Sulfate as Effective and ReusableHeterogeneous Catalyst for the One-pot Preparation of 14H- (Un)substituted phenyl -dibenzo a j xanthene Leuco-dye Derivatives (ISI)
(1386) chinese journal of chemistry. -
197 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
One-pot preparation of amido ketones/esters in three-component condensation reaction using magnesium hydrogensulfate as effective and reusable catalyst (ISI)
(1386) Canadian Journal of Chemistry. -
198 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ
Alumina Sulfuric Acid an Efficient Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of Amidoalkyl Naphthols (ISI
(1386) LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY. -
199 - حميدرضا شاطريان, مجيد قشنگ
Ferric Hydrogensulfate Catalyzed Synthesis of Aryl 14H-Dibenzo a j xanthene Derivatives under Thermal and Solvent-Free Conditions
(1386) journal of the brazilian chemical society. 19 -
200 - حميدرضا شاطريان, اصغر حسينيان, مجيد قشنگ, فهيمه خرمي
Chemoselective Dithioacetalization of Carbonyl Compounds Using Magnesium Hydrogensulfate as Efficient Heterogeneous Catalyst
(1386) . -
201 - ملك طاهر مقصودلو, حميدرضا شاطريان, قاسم مرندي, فهيمه شهركي پور, جابر صالح زاده
A simple synthesis of stable phosphorus ylides containing cyano groups from the reaction between triphenylphosphine and acetylenic esters in the presence of CH-acid compounds
(1386) ARKIVOC. -
202 - حميدرضا شاطريان, راضيه دوست محمدي, مجيد قشنگ
Preparation of Sily Ethers Using Hexamethyldisilazane in the Presence of N-Bromosuccinimide under Mild and Solvent-Free Conditions
(1386) chinese journal of chemistry. -
203 - حميدرضا شاطريان, فهيمه خرمي, ازيتا اميرزاده, مجيد قشنگ, اصغر حسينيان
Alumina Sulfuric Acid as an Efficient and Recyclable Heterogeneous Catalyst for the O-Silylation of Alcohols Phenols and Oximes
(1386) . -
204 - حميدرضا شاطريان, مجيد قشنگ, نوشين مير
Aluminium hydrogensulfate as an efficient and heterogeneous catalyst for preparation of aryl 14H-dibenzo a j xanthene derivatives under thermal and solvent-free conditions
(1386) ARKIVOC. xv -
205 - حميدرضا شاطريان, حسين ياراحمدي, مجيد قشنگ
One-pot preparation of amido ketones and esters in four-component condensation reaction using ferric hydrogensulfate as effective and reusable catalyst
(1386) ARKIVOC. xvi -
206 - ملك طاهر مقصودلو, حميدرضا شاطريان, سيدمصطفي حبيبي خراساني
Zind Oxide as an Economical and Efficent Catalyst for the One-Pot Preparetion of B-acetamido Ketones via a Four-Component Condensation Reaction
(1386) tetrahedron letters. -
207 - حميدرضا شاطريان, مجيد قشنگ, نسرين تاج بخش ريكي, منيژه اسدي
An efficient method for the silyation of hydroxyl groups with hexamethyldisilazane (HMDS) catalyzed by aluminum tris(dihydrogen phosphate) under solvent-free and ambient conditions
(1386) Canadian Journal of Chemistry. -
208 - حميدرضا شاطريان
Silica supported perchloric acid (HClO4-SiO2) A highly efficient and reusable catalyst for the protection of hydroxyl groups using HMDS under mild and ambient conditions (ISI)
(1385) journal of molecular catalysis a-chemical. -
209 - حميدرضا شاطريان
Aluminium hydrogensulfate as an efficient and hetrogeneous catalyst for preparation of aryl 14H-dibenzo a j Xanthene derivatives under thermal and solvent-free conditions (ISI)
(1385) ARKIVOC. -
210 - حميدرضا شاطريان
Zinc oxide as an economical and efficient catalyst for the one-pot preparation of -acetamido ketones via a four-component condensation reaction (ISI
(1385) tetrahedron letters. -
211 - حميدرضا شاطريان, حسين ياراحمدي, مجيد قشنگ
One-pot preparation of -amido ketones and esters in four-component condensation reaction using ferric hydrogensulfate as effective and reusable catalyst (ISI)
(1385) ARKIVOC. -
212 - حميدرضا شاطريان, فهيمه شهركي پور, مجيد قشنگ
Silica supported perchloric acid (HClO4 SiO2) A highly efficient and reusable catalyst for the protection of hydroxyl groups using HMDS under mild and ambient conditions
(1385) journal of molecular catalysis a-chemical. 272 -
213 - علي اكبر ميرزائي, حميدرضا شاطريان, مسعود كيخوائي
The X-ray Photoelectron Spectroscopy of Surface composition of Aged Mixed copper manganese oxide catalysts
(1384) applied surface science. 239 246-254
214 - حميدرضا شاطريان, حسن حدادزاده
Efficient Chemoselective Mild Deprotection of S S- and S O-Acetals and Ketals with Electrophilic Halogens (ISI)
(1384) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
215 - حميدرضا شاطريان
Facile Ring-Expansion Subsitution Reaction of 1 3-Dithiolanes and 1 3-Dithianes Initiated by Electrophilic Reagents to Product Monohalo-Cyano-azido and Yhiocyanato-1-4 dithiins and 1-4 Dithiepins
(1384) european journal of organic chemistry. 2005 416-428
216 - علي اكبر ميرزائي, حميدرضا شاطريان, سيدمصطفي حبيبي خراساني
The Study of Polymerization Kinetics of Methacrylamide by Oxidation Reduction System Using Potassium Permanganate/Glycine in Aqueous Medium
(1382) journal of applied polymer science. 89 3918-3924
217 - علي اكبر ميرزائي, حميدرضا شاطريان, Richard W.joynor, Michael Stockenhuber, Stuart H.Taylor, Graham J
Ambient temperature carbon monoxide oxidation using copper manganese oxide catalysts Effect of residual Na acting as catalyst poison
(1382) CATALYSIS COMMUNICATIONS. 17-20
218 - علي اكبر ميرزائي, حميدرضا شاطريان, Stuart H.Tylor, Graham J.Hutchings
Co-precipitated copper zinc oxide catalysts for ambient temperature carbon monoxide oxidation effect of precipitate aging atmosphere on catalyst activity
(1382) catalysis letters. 87 -
219 - علي اكبر ميرزائي, حميدرضا شاطريان, سيدمصطفي حبيبي خراساني, Graham J.Hutching, Stuart H.Taylor
Characterisation of copper-manganese oxide catalysts effect of precipitate ageing upon the structure and morphology of precursors and catalysts
(1382) applied catalysis a-general. 253 499-506
220 - حميدرضا شاطريان
Co-Precipitated copper zinc oxide catalysts for ambient temperature carbon monoxide oxidation effect of precipitate again atmosphere on catalyst activity
(1381) catalysis letters. -
221 - ناصر ايرانپور, حبيب فيروزآبادي, حميدرضا شاطريان
A New Approach to the Reduction of Sulfoxides to Sulfides with l 3-Dithiane in the Presence of Electrophilic Bromine as Catalyst
(1381) journal of organic chemistry. -
222 - حميدرضا شاطريان
Efficient conversion of thiols to thiocyanates by in situ generated Ph3P(SCN)2
(1381) tetrahedron letters. 43 -
223 - حميدرضا شاطريان
Effective silylation of carboxylic acids under solvent-free conditions with tert-butyldimethylsilyl chloride (TBDMSCL) and triisopropylsilyl chloride (TIPSCL)
(1379) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
224 - ناصر ايرانپور, حبيب فيروزآبادي, حميدرضا شاطريان
CHEMOSELECTIVE DEPRROTECTION OF S S- AND S O- ACETALS AND KETALS USING N-BROMOSUCCINIMIDE (NBS) 2 4 4 6- TETRABROMO -2 5-CYCLOHEXEN-I-ONE (TABCO) AND BROMINE AS CATALYST
(1379) journal of organic chemistry. -
225 - حميدرضا شاطريان
Efficient Conversion of Silyl Ethers to Thiocyanates with Ph3P(SCN)2
(1379) synlett. -
226 - حميدرضا شاطريان
2 4 4 6-Tetrabromo-2 5-cyclohexadienone (TABCO) N-Bromosuccinimide (NBS) and Bromine as Efficient Catalysts for Dithioacetalization and Oxathioacetalization of Carbonyl Compounds and Transdithioacetalization Reactions
(1379) phosphorus sulfur and silicon and the related elements. -
227 - حميدرضا شاطريان
Efficient One-pot Thiocyanation of Primary Secondary and Tertiary Alcohols by in situ Generation of Ph3P(SCN)2o A Modified Procedure
(1378) journal of chemical research-s. -


برنامه هفتگی استاد در ترم جاری

ردیف نام درس دانشکده گروه مقطع زمان و مکان ارائه
1 كاربرد نانوكاتاليستها در شيمي آلي علوم پایه شیمی دکتری درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 227، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 23 (سمعي و بصري)
2 متون علمي شيمي علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 35
3 استرئو شيمي علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 226، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 226
4 شيمي الي 3 علوم پایه شیمی کارشناسی
5 مباحث نوين درشيمي الي علوم پایه شیمی دکتری درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 25، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)
6 كاربرد نانوكاتاليستها در شيمي آلي علوم پایه شیمی دکتری درس(ت): يك شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 227، درس(ت): چهار شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 23 (سمعي و بصري)
7 متون علمي شيمي علوم پایه شیمی کارشناسی درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00 مکان: كلآس 35
8 استرئو شيمي علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 226، درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: كلاس 226
9 شيمي الي 3 علوم پایه شیمی کارشناسی
10 مباحث نوين درشيمي الي علوم پایه شیمی دکتری درس(ت): يك شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 25، درس(ت): دو شنبه 17:00-19:00 مکان: كلاس 21 (سمعي و بصري)

برنامه حضور استاد در ترم جاری

ردیف روز ساعت شروع ساعت پایان نوع حضور شرح برنامه
1 شنبه 07:30 09:30 مشاوره شيمي الي 3 كارشناسي
2 شنبه 09:30 11:30 مشاوره استرئو شيمي كارشناسي ارشد
3 شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان درس شيمي آلي 3
4 شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دانشجويان دكتري شيمي آلي
5 شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد
6 يك شنبه 07:30 09:30 مشاوره كاربرد نانوكاتاليستها در شيمي آلي
7 يك شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد شيمي آلي
8 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره مباحث نوين درشيمي الي
9 يك شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي درس متون علمي شيمي
10 يك شنبه 11:30 13:30 مشاوره مشاوره درس شيمي هتروسيكل دانشجويان كارشناسي ارشد ش
11 يك شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري راهنمايي پايان نامه دانشجويان دكتري
12 يك شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دانشجويان دكتري شيمي آلي
13 دو شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دانشجويان دكتري شيمي آلي
14 دو شنبه 07:30 09:30 مشاوره متون علمي شيمي
15 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره شيمي الي 3 كارشناسي
16 دو شنبه 09:30 11:30 مشاوره چلسه پژوهشي دانشگاه
17 دو شنبه 11:30 13:30 مشاوره مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد شيمي آلي درس استرئ
18 دو شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان دكتري راهنمايي پايان نامه دانشجويان دكتري
19 دو شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد شيمي آلي
20 سه شنبه 07:30 09:30 مشاوره استرئو شيمي كارشناسي ارشد
21 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره كاربرد نانوكاتاليستها در شيمي الي
22 سه شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان درس شيمي آلي 3
23 سه شنبه 11:30 13:30 مشاوره مشاوره دانشجويان درس شيمي آلي
24 سه شنبه 12:30 14:30 مشاوره مباحث نوين در شيمي الي
25 سه شنبه 13:30 15:00 مشاوره مشاوره درس شيمي هتروسيكل دانشجويان كارشناسي ارشد
26 سه شنبه 15:00 17:00 مشاوره متون علمي شيمي
27 سه شنبه 15:00 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دكتري
28 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره مشاوره دانشجويان درس كارشناسي ارشد استرئو شيمي
29 چهار شنبه 07:30 09:30 مشاوره شيمي آلي 3
30 چهار شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد
31 چهار شنبه 09:30 11:30 مشاوره مشاوره دانشجويان درس شيمي آلي
32 چهار شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري
33 چهار شنبه 12:30 14:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد
34 پنج شنبه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد
35 پنج شنبه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دانشجويان دكتري شيمي آلي
36 پنج شنبه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد شيمي آلي
37 پنج شنبه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دانشجويان دكتري شيمي آلي
38 پنج شنبه 14:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري راهنمايي پايان نامه دكتري
39 پنج شنبه 15:30 17:30 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دانشجويان دكتري شيمي آلي
40 پنج شنبه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دانشجويان دكتري شيمي آلي
41 جمعه 07:30 09:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد شيمي آلي
42 جمعه 07:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري راهنمايي پايان نامه دكتري
43 جمعه 09:30 11:30 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دانشجويان دكتري شيمي آلي
44 جمعه 11:30 13:30 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد شيمي آلي
45 جمعه 14:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد
46 جمعه 15:30 18:00 راهنمايي دانشجويان دكتري مشاوره پايان نامه دانشجويان دكتري شيمي آلي
47 جمعه 18:00 20:00 راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد مشاوره پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد شيمي آلي